Welkom
Dossiers
Solidariteit Dossier Managementstrategieën

Inleiding dossier managementstrategieën
1 mei 2000
Hans Boot


Management zet vakmensen klem
Commentaar 445 24 oktober 2021
Joop Zinsmeister

Stress tekent de arbeid meer en meer
Commentaar 386 21 juli 2019
Hans Boot

Pensioenakkoord - onuitvoerbaar polder compromis
Een goed pensioen blijft een kwestie van fatsoen
Extra 386-1, 21 juli 2019
Sjarrel Massop

Slotverklaring maart 2019
Transnationale bijeenkomst in Polen van arbeiders bij Amazon
Extra 383-4, 7 juni 2019
Platform Transnational Social Strike

Trumps Arbeidscommissie helpt Volkswagen tegen de vakbonden
Verkiezingen werknemersvertegenwoordiging bij Volkswagen Chattanooga
Extra 383-1, 7 juni 2019
Chris Brooks

Denk nou eens positief, ouwe lul
Commentaar 369-2 - 25 november 2018
Joop Zinsmeister

Georganiseerde wanhoop
Een boek vol ervaringen uit en over de praktijk van de wegwerparbeid
Commentaar 365 30 september 2018
Hans Boot

Privatisering en marktwerking zijn slecht, altijd!
Commentaar 363 2 september 2018
Egbert Schellenberg

Logistiek als slagveld
Het moderne kapitalisme heeft een belangrijk nieuw front geopend voor stakingsacties
Ingezonden 21 januari 2018
Kim Moody

Langer werken voor veel ouderen onaangenaam en ziekmakend
Commentaar 342 - 12 november 2017
Joop Zinsmeister

Echte banen kwantitatief en kwalitatief
Commentaar bij het Meerjarenbeleidsplan FNV 2017-2021
Extra 320-1, 22 januari 2017
Sjarrel Massop

De Sociale Quaestie
Commentaar 317 - 11 december 2016
Joop Zinsmeister

Officiële bond staat aan de kant van het management
Walmart winkelpersoneel in China staakt tegen flexibilisering
Extra 312, 2 oktober 2016
Kevin Lin

Respect, Veiligheid en Verbondenheid kunnen de zorg redden
Commentaar 307 - 24 juli 2016
Sjarrel Massop

De doe-het-zelf ideologie
Commentaar 290 - 29 november 2015
Joop Zinsmeister

Medezeggenschap, 65 jaar Wet op de ondernemingsraden
Commentaar 276 - 17 mei 2015
Harry Peer

Contracting en beleving onzeker werk
Twee onderzoeken door de FNV over precaire arbeid
Ingezonden 5 april 2015
FNV

BIG Data, BIG Business
Commentaar 271 - 8 maart 2015
Ab de Wildt

Precaire maatschappij
Commentaar 266 - 28 december 2014
Hans Boot

Onderwijs is ondernemen
Reactie op "Onderwijs bewaakt meer dan het verheft", commentaar 263, 16-11-2014
Extra 264, 30 november 2014
Joop Zinsmeister

Keerpunt in de bouw
Een nieuwe agenda voor de ondernemingsraad
Extra 263-2, 16 november 2014
Harry Peer

Onderwijs bewaakt meer dan het verheft
Commentaar 263 - 16 november 2014
Hans Boot

Transparantie, gewoon een machtsmiddel
Een voorbeeld van niet onschuldige beleidstaal
Ingezonden 10 augustus 2014
Hans Boot

'Transitie' vergt een weerwoord
Commentaar 254 - 13 juli 2014
Hans Boot

Transnationale ketenaansprakelijkheid
Commentaar 249 - 4 mei 2014
Dick de Graaf

Veranderende arbeidsprocessen in de zorg
Commentaar 244 - 23 februari 2014
Sjarrel Massop

Werken zonder Zekerheid
Informalisering - verslag van een minisymposium
Extra 242-2, 26 januari 2014
Sjarrel Massop

Precaire zelfstandigheid
Zzp'ers feiten, lokkende en valse beelden
Ingezonden 25 augustus 2013
Hans Boot

Dood als de pest
Commentaar 214 - 30 december 2012
Hans Boot

Arbeidstijdverkorting en wel nu
Commentaar 213 - 16 december 2012
Joop Zinsmeister

Je werk of je leven!
Boekbespreking - De 360° werknemer. De nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie
Extra 208-1, 7 oktober 2012
Hans Boot

'Je bent een baan'
Boekbespreking - Dead Man Working
Extra 202-1, 15 juli 2012
Hans Boot

Precaire arbeid treft ons allen
Boekbespreking - Guy Standing, The Precariat: The new dangerous class
Extra 201-1, 1 juli 2012
Ian Orton

De Beurs is beurs
Een beschouwing over geld, krediet, prijs en waarde
Extra 181-2, 25 september 2011
Adrien Verlee

Arbeid, losgemaakt van het kapitalisme
"Arbeid in Crisis?" - Boekbespreking
Extra 152, 15 augustus 2010
Sjarrel Massop

Marktwerking en professionaliteit in publieke sector
Boekbespreking Evelien Tonkens, "Mondige burgers, getemde professionals"
Extra 107, 23 november 2007
Sjarrel Massop

Crisis van de Arbeid
Aantekeningen bij een indringend verschijnsel
Extra 66, 29 april 2007
Hans Boot

De netwerksamenleving
Over Manuel Castells - een kritische beschouwing
Extra 42-2, 28 mei 2006
Sjarrel Massop

De ene flexmens is de andere niet
Commentaar 42, 28 mei 2006
Herre de Vries

De flexmens nader bekeken
Commentaar 41, 14 mei 2006
Hans Boot

Het gevaarlijke woord
"De flexibele mens" boekbespreking
Extra 29, 27 november 2005
Sjarrel Massop

Nog steeds vechten voor de 'dream'
Buitenland - Internationale conferentie Black Workers for Justice in Atlanta
Nr. 94, februari 2000
Ailko van der Veen

Wat zijn gedragscodes en wat kunnen we ermee
Het ethisch reveil van ondernemers - een trend
Nr. 92, oktober 1999
Jan Müter en Ailko van der Veen

Ook bij een gedragscode gaat de handel met Birma door
Het ethisch reveil van ondernemers - IHC Caland
Nr. 92, oktober 1999
Jan Müter

Het kapitalisme verandert, nu de arbeidersbeweging nog
Een 'buitenstaander' over de vakbeweging
Nr. 90, mei 1999
Peter Waterman

Sterke overeenkomst met managers
Een 'buitenstaander' over de vakbeweging
Nr. 88, januari 1999
Kees van der Pijl

Permanent onderhandelen op z'n Amerikaans
Praktische tips over de omgang met het management
Nr. 87, december 1998
Harry Kappelhof en Ailko van der Veen

54 Dagen die de wereld deden schokken
Staking bij General Motors - win-win in de praktijk
Nr. 86, september 1998
Ailko van der Veen

Laat je zien, luister en doe
De praktijk van stress in de arbeid - de bond
Nr. 85, juni 1998
Frans Geraedts

Een voortdenderende machine
Binding en onzekerheid: geen win-win - NedCar
Nr. 85, juni 1998
Hans Boot

Strijd om de ideologie op de werkvloer
Binding en onzekerheid: geen win-win - het management
Nr. 85, juni 1998
Hans Boot

Wapenen tegen de ideologiese aanval management
Buitenland - vakbeweging in de USA, deel 1
Nr. 85, juni 1998
Harry Kappelhof en Ailko van der Veen

Overwerk, en nog eens overwerk
De praktijk van stress in de arbeid - magazijn
Nr. 84, april 1998
Frans Geraedts

"Jij moet"
De praktijk van stress in de arbeid - drukkerij
Nr. 83, februari 1998
Frans Geraedts

Ze bekijken het maar met hun bonus
De praktijk van stress in de arbeid - verpleging
Nr. 81, november 1997
Frans Geraedts

Met de verkeerde tas naar je werk
De praktijk van stress in de arbeid - onderwijs
Nr. 80, september 1997
Frans Geraedts

Transnationalisering van ervaringen en kennis
Konferentie Express/TIE, Frankfurt am Main
Nr. 78, april 1997
Hans Boot en Ailko van der Veen

"Als we niet piepen, gaan de normen omhoog"
De praktijk van stress in de arbeid - post
Nr. 78, april 1997
Frans Geraedts

"Ik droomde in halve zinnen"
De praktijk van stress in de arbeid - systeembeheer
Nr. 77, februari 1997
Frans Geraedts

'Werknemerskrediet' als reddende engel
Hoogovens en Industriebond FNV
Nr. 76, december 1996
Frans Geraedts

Het zout van de kapitalistiese utopie
Het management blijven volgen - lean production
Nr, 74, juli 1996
Hans Boot

Verleiding en werkelijkheid
Het management blijven volgen - zelfsturende teams
Nr, 74, juli 1996
Hans Boot

Een boek, een wapen in de strijd
Het management blijven volgen - "Working Smart"
Nr, 74, juli 1996
Ailko van der Veen

Laat je niet gek maken door de konkurrentie
Canadian Auto Workers - lean production
Nr. 73, juni 1996
Frans Geraedts

Optimistiese onderschatting
FNV-konferentie "Het betere werk"
Nr. 71, januari 1996
Hans Boot

Kansen grijpen, bedreigingen kontroleren
FNV-konferentie "Het betere werk"
Nr. 71, januari 1996
Wim Sprenger

Rek in onderwijs is eruit
FNV-konferentie "Het betere werk"
Nr. 71, januari 1996
Wim Berkers

Veiligheid en disciplinering
Bedrijfsongeval en japanisering, een praktijkvoorbeeld
Nummer 62, juli 1994
Judith Rümke

Reaktie Hans Boot
Reaktie op Arjen van Halen nr. 59 (serie 'Laten we wel zijn')
Nr. 59, januari 1994
Hans Boot

'Kwaliteitskoalitie' is een fiktie
Reaktie op Hans Boot nr. 58 (serie 'Laten we wel zijn')
Nr. 59, januari 1994
Arjen van Halen

'Kwaliteitskoalitie' is een fiktie
Serie "Laten we wel zijn" - kwaliteit van de arbeid
Nr. 58, november 1993
Hans Boot

De Arbo-arena
Berichten, boeken, brieven, brochures
Nr. 57, oktober 1993
Hans Boot

Samenwerking, samenwerking, samenwerking en nog eens samenwerking
Buitenland - Japan; management, arbeid(st)ers en vakbeweging
Nr. 57, oktober 1993
Hans Boot

CAO, ondernemingsraad en huisbonden
Serie "Over de grenzen van het overleg"
Nr. 54, maart 1993
Lex Wobma

VS-bezettingsmacht als bondgenoot
Thema Japan
Nr. 51, september 1992
Bart Nijssen

De werkvloer is de arena
Thema Japan
Nr. 51, september 1992
Bart Nijssen

Toyotisme, de bond is er voor het bedrijf
Thema Japan
Nr. 51, september 1992
Jan Müter

Onthullingen uit de staalindustrie
Thema Japan
Nr. 51, september 1992
Bart Nijssen

Het management is je vriend niet
Konferentie 13 juni 1992
Nr. 51, september 1992
Hans Boot

Behoud en ontwikkeling arbeidskracht
Stellingen konferentie 13 juni 1992
Nr. 50, juni 1992
Hans Boot

Het speelkwartier is voorbij
Serie "Over de grenzen van het overleg" - Van den Berg & Jurgens
Nr. 49, april 1992
Lex Wobma

De ene kwaliteit is de andere niet
Serie "Laten we wel zijn" extra - Kwaliteit van de arbeid
Nr. 49, april 1992
Hans Boot

Participatief Management
Thema managementsstrategiën - General Motors
Nr. 43, januari 1991
Hans Boot

Over Meesterplan
Thema managementsstrategiën - Hoogovens
Nr. 43, januari 1991
Hans Boot

Invloed op organisatie, werk en technologie
Thema managementsstrategiën - samenwerkingsmogelijkheden
Nr. 43, januari 1991
Theo Bouwman (Onderzoeker/adviseur van Stichting Technologie en Zeggenschap)

Uitbesteding catering
Leesvoer voor de zomer en daarna
Nr. 40, juli 1990
Hans Boot

In de schaduw
Leesvoer voor de zomer en daarna
Nr. 40, juli 1990
Hans Boot

Zo vrijwillig mogelijk
Thema mangementsstrategiën
Nr. 37, januari 1990
Hans Boot

Technologie, management, vakbeweging
Thema mangementsstrategiën
Nr. 37, januari 1990
Wout Buitelaar (onderzoeker Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO)

OR als basisorganisatie
Thema mangementsstrategiën
Nr. 37, januari 1990
Hans Boot in gesprek met Ad Teulings (hoogleraar arbeidssociologie UvA)

Hoe flexibilisering stoppen?
Lezerskonferentie 23 november 1985
Nr. 17, februari 1986
Hans Fransen van de Putte

Krisis, herstrukturering, automatisering, flexibilisering
Het gaat om meer dan arbeidsvoorwaarden
Bijlage bij nr. 16, november 1985
Redaktie

Vakbondsoppositie in Japan
Nr. 10/11, januari 1985
Theo Bouwman

Flexibiliteit waait over Europa
Internationale konferentie philips-arbeid(st)ers
Nr. 10/11, januari 1985
Andries de Wit

Het achtste wereldwonder: Japanse repressie
Nr. 9, november 1984
Theo Bouwan