nr. 40
Juli 1990

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Leesvoer voor de zomer en daarna

In de schaduw

"Als flexibele kracht hang je toch al onderaan, maar nu zeker. Het vieste en zwaarste werk is voor ons. 'Doe jij de spoelkeuken maar, want jij bent volgende week toch vrij', zo wordt ons dan gezegd. Vrij!?, gewoon geen werk! Ik vind dat onrechtvaardig. Er zou een veel betere voorlichting gegeven moeten worden aan mensen die flexibel werken. Vooral de bonden zouden in duidelijke taal aan moeten geven waar je als werknemer recht op hebt. Daar wordt op het werk niet over gesproken. Over de plichten hoeven de bonden niet te praten. Dat doet de baas wel. Daar ben je zo achter!"

Aan het woord is Els, 22 jaar, werkzaam in de keuken en kantine van Dow Chemical Terneu-zen. Niet in dienst van Dow, want dit werk is uitbesteed aan Hecke-catering.

Klachtenboek

Els levert één van de verhalen in het klachtenboek over flexibel werken in Zeeuws-Vlaanderen: "In de schaduw van het bedrijfsleven". Samengesteld door de werkgroep Flexibilisering FNV Terneuzen-Hulst. Dit klachtenboek is het vervolg op het in 1988 door dezelfde werkgroep uitgebrachte "Dossier Flexibilisering Zeeuws-Vlaanderen". De verhalen van werkne(e)m(st)ers zijn onthullend, ook omdat zij het zich niet konden veroorloven met naam en toenaam vermeld te worden. Uit vrees voor broodroof en pesterijen bij Philips, Necker-mann, Dow Chemical, NSM, de Gezinsverzor-ging, cateringbedrijven en uitzendburoos. Naast konkrete verhalen uit de dagelijkse praktijk bevat het klachtenboek nuttige informatie over de rechten van 'flexibele werkne(e)m(st)ers'. In de voorstellen aan de bonden wordt onder meer benadrukt dat de geldende CAO van toepassing verklaard dient te worden op allen die binnen een bepaald bedrijf werken.

"In de schaduw van het bedrijfsleven". Bestellingen: Hoefkensdijk 1l, 4584 RS Kultaart; telefoon: 01142-433.

Hans Boot