welkom
extra
Solidariteit

Transnationale bijeenkomst in Polen van arbeiders bij Amazon

Slotverklaring maart 2019

Platform Transnational Social Strike 1

Half maart 2019 kwamen arbeiders werkzaam bij Amazon in Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje in het Poolse Poznan bijeen. Ons platform, Transnational Social Strike (TSS) dat ijvert voor een nieuw actiemodel, nam deel aan deze transnationale bijeenkomst en publiceert hier de opgestelde slotverklaring.

Het ging om de achtste internationale bijeenkomst van Amazon arbeiders, 15-17 maart 2019. Meer dan vijftig werknemers en sympathisanten uit de vier landen en zes vakbonden ontmoetten elkaar om informatie uit te wisselen en verdere, gezamenlijke acties te plannen.

Distributiecentra

Sinds 2015, toen de eerste ervaringen en contacten tussen Amazon distributiecentra in Duitsland en Polen werden georganiseerd, zijn de bijeenkomsten groter geworden en is de samenwerking sterker. Na de TSS Stockholm Meeting (november 2018), waar deze experimenten werden besproken als onderdeel van een bredere strijd tegen de logistiek van de uitbuiting, sloten de Spaanse Amazon arbeiders zich aan, waarbij ze hun recente ervaringen met stakingen in Madrid konden inbrengen.

Foto Ver.di solidair met Amazon arbeiders Minneapolis

Samen met de problemen van tijdelijk werk en extreme prestatiecijfers draaide de discussie om de mogelijkheid een gelijk Europees loon te eisen voor alle Amazon werknemers in alle distributiecentra, ongeacht het land, het type contract of de nationaliteit. Deze eis is bedoeld om het gebruik van loonverschillen tegen te gaan en is een absolute nieuwkomer in transnationale organisatie van arbeiders. Gezien de relevantie van een dergelijke claim, zal de discussie hierover worden voortgezet tijdens de volgende bijeenkomst van Amazon arbeiders in september 2019 in Leipzig. TSS zal de discussie over de mogelijkheid om gemeenschappelijke eisen op transnationaal niveau in te brengen, blijven volgen en initiëren.

Europees loon?

Zoals besloten tijdens de laatste bijeenkomst werd voor het eerst systematisch informatie verzameld over alle betrokken distributiecentra/opslagloodsen en de arbeidsomstandigheden ter plaatse. [Amazon spreekt van Fulfillment & Operations]
In Poznan wordt de campagne No Rat Race tegen 'feedbacks' en een regiem van topprestaties gelanceerd. De centra/loodsen in andere landen willen deze campagne overnemen. Ter gelegenheid daarvan verspreidden de deelnemers aan de bijeenkomst flyers tijdens de ploegwisseling bij het distributiecentrum in Poznan.
Eén van de discussiepunten was het tijdelijk werk bij Amazon. In Polen en Spanje maakt dit concern nog steeds gebruik van uitzendkrachten met zeer korte, soms twee weken durende contracten. In Duitsland is het uitzendwerk vijf jaar geleden grotendeels succesvol bestreden. Informatie over geslaagde strategieën werd uitgewisseld.
Het internationale gebruik van uitzendwerk betekent voor elk land een druk op de lonen en arbeidsomstandigheden. Om te protesteren tegen uitzendwerk werd een bijeenkomst gehouden voor het hoofdkantoor van het uitzendbureau Adecco in Poznan.2

Controversieel in de discussie was de vraag naar een gelijk Europees loon. Amazon arbeiders doen overal hetzelfde werk en zelfs het lokale prijsniveau rechtvaardigt de grote verschillen niet. Er waren echter ook zorgen over de vraag of het Europese loon een strategisch verstandig is.

Besluiten

Aan het eind van de vergadering werden de volgende punten besloten:
De controverse over het gemeenschappelijke Europese loon en de strategie van Amazon om arbeiders in verschillende landen tegen elkaar uit te spelen, toont aan dat de internationale organisatie van Amazon werknemers een gemeenschappelijke langetermijnstrategie behoeft.
Voor de volgende bijeenkomst zal een discussie worden voorbereid door kleine groepen.
Het verzamelen van informatie over Amazon uit verschillende landen in de vorm van een reader zal worden voortgezet.
Er zullen nog meer bezoeken van Amazon arbeiders aan andere distributiecentra in heel Europa plaatsvinden.
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in Leipzig op 27-29 september 2019.

Nooit eerder waren er zoveel werknemers uit zoveel landen aanwezig op de grensoverschrijdende bijeenkomst van Amazon arbeiders. Het feit dat zij uit zulke uiteenlopende vakbonden - SUD-Solidaire (Frankrijk), CGT (Spanje), Ver.di (Duitsland), en IP en Solidarnosc (Polen) - gemeenschappelijke eisen bespraken, toont aan dat internationale basisgroepen die zich over de vakbondsgrenzen heen organiseren, mogelijk is en dat dit moet worden voortgezet en versterkt.3


1 Transnational Social Strike https://www.transnational-strike.info/2019/05/26/final-declaration-of-the-cross-border-meeting-of-amazon-workers-poznan-march-2019/
Zie ook: https://amworkers.wordpress.com/2018/10/16/final-statement-of-the-cross-border-meeting-of-amazon-workers-bad-hersfeld-september-28-30-2018/
Vertaling: http://www.globalinfo.nl (terug)
2 Zie voor video: https://vimeo.com/326854438 (terug)
3 Amazon heeft (nog) geen distributiecentra in Nederland of België (wel kantoren). Bestellingen worden tot dusver uit Duitsland bediend. Er zijn terugkerende geruchten dat ze ook in België en Nederland aan de bak willen. Zie: https://www.emerce.nl/nieuws/amazon-verstevigt-greep-nederlandse-markt (terug)