Welkom
Dossiers
Solidariteit dossier De Nieuwe Vakbeweging

 

In beweging

"De voorzitters van de leden van de FNV, bijeen op 3 december 2011 te Dalfsen (...) hebben besloten de verenigingen die zij vertegenwoordigen op te roepen om actief mee te werken aan het oprichten van – met als werktitel – De Nieuwe Vakbeweging." (Definitief Besluit 1 Dalfsen).

Voor ons reden om de discussie aan te zwengelen en dit dossier bevat het resultaat.


FNV gaat na evaluatie voor een kwaliteitsslag
Hans Boot, commentaar 397 - 22 december 2019

Governancedag FNV
"Inmiddels werkt de FNV al 6 jaar met het huidig bestuursmodel en is de roep om deze grondig onder de loep te nemen steeds luider.(...)
Daarbij is ook toegezegd dat deze evaluatie wordt opgevolgd door een discussie over de structuur van de FNV, hoe deze functioneert en of dat anders, beter en duidelijker kan (good governance)."

FNV, 3 oktober 2019
Governancedag 29 oktober
Hoe verder?
* 7 december 2019: uitgebreide bespreking in Ledenparlement over Governance
* Februari 2020: daar waar nodig besluitvorming in Ledenparlement over Governance
* Maart 2020: start implementatiefase (uitwerking genomen besluiten).

FNV, 12 december 2019

De vakbeweging slaat op tilt
Een poging de neergang van de FNV te verklaren
Hans Boot, ingezonden, 4 februari 2018

Vakbondsmacht is niet vanzelfsprekend
Naar aanleiding van FNV Offensief.
Sjarrel Massop, extra 348-1, 4 februari 2018

FNV Offensief

Thema "het Offensief van de FNV"
Mededelingen, impressies, verslagen en beschouwingen, tien artikelen over het Offensief.
Inleiding Hans Boot, extra 347-1, 21 januari 2018

Toolbox Offensief

Kanttekeningen bij het FNV-offensief
Willem Bos, Grenzeloos - 6 januari 2018

FNV - Tijd voor een fundamentele verandering - tijd voor een offensief Offensief tegen de 'race naar beneden'
Kick off zaterdag 13 januari 2018, Tivoli Utrecht
FNV, ingezonden - 24 december 2017
Flyer Offensief tegen race naar beneden (pdf, 52 kB)
Brochure Offensief tegen race naar beneden (pdf, 2,6 MB)

Strijdbare vakbeweging of 'sociale partner'
Jan Ilsink, commentaar 337 - 3 september 2017

Voorpagina Meerjaren beleidsplan 2017-2021
Definitieve tekst zoals vastgesteld door het ledenparlement op 16 juni 2017
FNV juni 2017, pdf, 4,7 MB.

Eerste indrukken bij FNV congres 10/11 mei 2017
Project "Door kritiek nieuwe perspectieven ontwikkelen"
Sjarrel Massop, extra 329-1 - 14 mei 2017

Solidariteit en het FNV congres
Reactie op commentaar 328 "Ondemocratisch gedoe", plus weerwoord Hans Boot
Willem Bos (8 mei 2017), ingezonden - 14 mei 2017

Samen sterk, de kern van één FNV
Naar aanleiding van het FNV congres 10/11 mei 2017 in Arnhem
Zakaria Boufangacha, Tuur Elzinga, Ruud Kuin, Mariette Patijn, Masja Zwart, ingezonden - 9 mei 2017

Ondemocratisch gedoe
Hans Boot, commentaar 328 - 7 mei 2016

Kies een bestuur dat werk maakt van een sterke, democratische vakbeweging
Reactie op de opinie van vijf kandidaat bestuursleden van de FNV
Sjarrel Massop, extra 238 - 7 mei 2017

Om het bestaan van de vakbeweging
Naar aanleiding van congres FNV 10 en 11 mei 2017
Maurice Ferares, ingezonden - 7 mei 2017

Een kleurrijke bond met een toekomstgerichte agenda, of een centraal geleide 'one issue' beweging?
Stelling van vier bestuurskandidaten – vierjaarlijks congres 10 en 11 mei 2017 in Arnhem
Bert de Haas, Erica Hemmes, Kitty Jong en Roel Berghuis, ingezonden - 7 mei 2017

Verkiezing gaat over 'één FNV' of 'eigen sector eerst'
Stelling van vijf bestuurskandidaten – vierjaarlijks congres 10 en 11 mei 2017 in Arnhem
Zakaria Boufangacha, Tuur Elzinga, Ruud Kuin, Mariette Patijn, Masja Zwart, ingezonden - 7 mei 2017

Terugkijkend naar de toekomst
Lot van Baaren, commentaar 327 - 30 april 2016

FNV, keer terug naar de werkvloer
Breken met het neoliberalisme van markt, markt en nog eens markt
Roel Berghuis, ingezonden - 10 april maart 2017

Echte banen door een echte vakbond
Project "Door kritiek nieuwe perspectieven ontwikkelen"
Sjarrel Massop, extra 324-2 - 19 maart 2017

Logo FNV congres 2017

"Op 10 en 11 mei 2017 vindt het vierjaarlijkse congres van de FNV plaats. Tijdens dit congres wordt de koers van de FNV voor de komende jaren besproken (2017 – 2021). Afgevaardigden van alle sectoren zijn uitgenodigd om mee te praten en beslissen over deze koers. Hun advies wordt voorgelegd aan het ledenparlement dat hier op een later moment een definitief besluit over neemt. Tevens wordt op 11 mei het nieuwe FNV-bestuur (zowel dagelijks als algemeen bestuur) door het ledenparlement gekozen". fnvcongres.nl

Concept Congres Resolutie FNV-Congres mei 2017,
FNV februari 2017, pdf, 200 kB.
Congres Resolutie FNV-Congres mei 2017 - voorgestelde hoofdlijnen uit het meerjarenbeleleidsplan ,
FNV mei 2017, pdf, 1,8 MB.
Amendementen Congres Resolutie FNV-Congres mei 2017 - voorgestelde hoofdlijnen uit het meerjarenbeleleidsplan ,
FNV mei 2017, pdf, 1,4 MB.

Armoedebestrijding: een vakbondstaak
Dick de Graaf, commentaar 232 - 5 maart 2017

Stemverklaring: helaas blanco
Verkiezingskrant "Stem en bouw mee aan de FNV"
Sjarrel Massop, extra 321-1 - 5 februari 2017

Echte banen - kwantitatief en kwalitatief
Commentaar bij het Meerjarenbeleidsplan FNV 2017-2021
Sjarrel Massop, extra 320-1 - 22 januari 2017

Democratie in de vernieuwde, ongedeelde FNV
Vakbondsstrijd Vecht voor je recht - Nieuwsbrief nummer 99
Egbert Schellenberg, ingezonden - 22 januari 2017

Een blamage
Voorzittersverkiezing FNV
Hans Boot, extra 319-1 - 8 januari 2017

De tijd van polderen is voorbij
Vernieuwing FNV mislukt
Roel Berghuis, ingezonden - 8 januari 2017


De rekening van het neoliberalisme
Herman Pieterson, commentaar 318 - 25 december 2016

Verkiezingen met één geselecteerde kandidaat
Hoe democratisch is de FNV?
Hans Lammers, ingezonden - 25 december 2016

Han Busker "Afgelopen periode konden leden zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de FNV. De daaropvolgende toetsingsprocedure is inmiddels doorlopen en dat heeft geresulteerd in één kandidaat: Han Busker. Van 1 februari t/m 8 maart 2017 kunnen de leden zich over de kandidaat-voorzitter uitspreken; één van de democratische uitgangspunten van de FNV." (fnv.nl)

De Sociale Quaestie
Joop Zinsmeister, commentaar 317 - 11 december 2016

Voor werk en inkomen!
Stem op Robert Ensor als voorzitter van uw FNV
Robert Ensor, ingezonden - 13 november 2016

Meerjaren-beleidsplan 2017 - 2021
Concept op hoofdlijnen ten behoeve van de raadpleging van de vereniging
FNV, oktober 2016 (pdf, 3 MB)

Evaluatie Meerjarenbeleid 2013-2017
FNV, september 2016 (pdf, 5 MB)

Bouwstenen voor Visie en Beleid
Concept eindrapport Visietraject FNV mei 2015 tot mei 2016
FNV, 8 juni 2016 (pdf, 3 MB)

Visietraject

Strijdbaar vakbondswerk in de 21ste eeuw
Reactie op commentaar 300 "Herhalende werkelijkheid"
Willem Bos, ingezonden - 1 mei 2016

Herhalende werkelijkheid
Hans Boot, commentaar 300 - 17 april 2016

Stagnatie Palestina/Nieuwe FNV
Wim Lankamp, commentaar 298 - 20 maart 2016

Vakbond dóór de leden
Een tussenbalans van twee jaar Nieuwe FNV
Sjarrel Massop, extra 296-1 - 21 februari 2016

Praten of vechten, wat doet de FNV?
Reactie op commentaar 295 "Breder is beter"
Maurice Ferares, ingezonden 296 - 21 februari 2016

Praten en vechten, dat is wat de FNV nu moet doen
Reactie op ingezonden 21 februari 2016 van Maurice Ferares
Lot van Baaren, ingezonden 296 - 21 februari 2016

Breder is beter
Lot van Baaren, commentaar 295 - 7 februari 2016


Kritiek, verbetering en hoop
Nieuw Grenzeloos geschrift - "Onze vakbeweging"
Hans Boot, extra 279-2, 28 juni 2015

Bloemkolen in de polder
Sjarrel Massop, commentaar 279 - 28 juni 2015

"Heel veel te verbeteren"
Reactie op "Socialisten in de vakbeweging", Grenzeloos 11 juni 2015
Hans Boot, extra 278-4, 14 juni 2015

Verantwoordelijkheid beperkt kritiek en onafhankelijkheid
Kanttekeningen bij "een reactie op linkse kritiek" en de vakbeweging
Hans Boot, extra 276-3, 17 mei 2015

Nieuwe perspectieven, deel 2
Linkse politiek en vakbeweging - SP en FNV
Sjarrel Massop, extra 276-4, 17 mei 2015

Verhouding FNV/Menzis (2)
Briefwisseling Lokaal FNV Zeeuws Vlaanderen en penningmeester FNV (Ledenparlement?)
Hans Boot (redactie), extra 274-2, 19 april 2015

Linkse perspectieven
Zeventien tegenstellingen en het einde van het kapitalisme
David Harvey (inleiding Sjarrel Massop), extra 272-1, 22 maart 2015

Het verzuim van de macht?
Jasper Schaaf, commentaar 272 - 22 maart 2015

De lente in aantocht
Lot van Baaren, commentaar 270 - 22 februari 2015

Arbeidersraad, vakbond, politieke partij
Reactie op commentaar 269 "Leve de vakbeweging!" en weerwoord van Marten Buschman
Maurice Ferares, ingezonden, 22 februari 2015

Leve de vakbeweging!
Marten Buschman, commentaar 269 - 8 februari 2015

Nieuwe perspectieven
Linkse politiek en vakbeweging - SP en FNV
Sjarrel Massop, extra 267-2, 11 januari 2015


Samenwerking partij en vakbeweging
Sjarrel Massop, commentaar 265, 14 december 2014

FNV in beweging - hobbelend
Brochure Grenzeloos, De vakbond terug aan de leden
Hans Boot, extra 262-2, 2 november 2014

De fusie te boven
Gedachten over de congresperikelen van FNV Bondgenoten
Hans Boot, extra 261, 19 oktober 2014

Foto FNV Persconferentie 14 oktober 2014

Ton Heerts, voorzitter FNV: "Nederland heeft een sterke vakbond nodig. Daar zijn we het allemaal over eens. De FNV is die sterke bond. En om dat te blijven moeten we doorgaan met de vernieuwing. Overweldigend veel mensen hebben zich uitgesproken voor de fusie. Natuurlijk waren er ook tegenstemmers ..."(14 oktober 2014)

Fusie biedt kansen
Reactie op "FNV - minder polderen, meer folderen" van Hans Lammers
Patrick van Klink, ingezonden, 9 oktober 2014

FNV - minder polderen, meer folderen
Een beschouwing over de slagkracht van een ongedeelde FNV
Hans Lammers, ingezonden, 5 oktober 2014

"De vakbond terug aan de leden"
Gesprek met Lot van Baaren – lid ledenparlement en algemeen bestuur FNV
Redactie Grenzeloos, 22 september 2014


Verdere stappen naar een strijdbare beweging
Patrick van Klink en Willem Bos, Grenzeloos, 22 mei 2013

Nieuwe FNV-voorzitter: Ton Heerts
FNV, 15 mei 2013

Uitslag FNV Ledenparlement
FNV, 15 mei 2013

En nu wel anders !!
Verkiezing voorzitter FNV
Huub de Rouw & Lot van Baaren, ingezonden, 30 april 2013

Actieve leden maken het verschil
Lot van Baaren, commentaar 221, 7 april 2013

Welkom bij de verkiezingen van de FNV-bonden
FNV, ingezonden, 7 april 2013

Goeie vraag
Hans Boot, commentaar 220, 24 maart 2013

Waarom voeren de media een hetze tegen de Abvakabo?
Maina van der Zwan, ingezonden, 24 februari 2013

Congresstukken FNV In Beweging
Ton Heerts, brief aan de leden van de bij de FNV aangesloten bonden, 16 januari 2013

Federatie Nederlandse Vakbeweging vernieuwt
Stuurgroep FNV In Beweging, 16 januari 2013 (pdf, 249 kb)

Notitie 'bestaansrecht en leidende principes nieuwe vakbeweging i.o.'
Goedgekeurd door de federatieraad FNV, 22 oktober 2012 (pdf, 870 kb)

Ton Heerts volle kracht vooruit

"De voorzitters van de aangesloten bonden, verenigd in de Federatieraad, hebben op dinsdag 9 oktober hun akkoord gegeven voor de nieuwe structuur en het stappenplan naar de nieuwe vakbeweging."(9 oktober 2012)

In mei 2013 wordt het formele congresbesluit genomen nadat de leden zich via congressen en bondsraden hebben kunnen uitspreken over dit voornemen.


Begin met organisatie arbeidersklasse
Sjarrel Massop, Commentaar 203, 29 juli 2012

Een agenda voor een nieuwe vakbeweging
Frans Becker en Pim Paulusma, ingezonden, 15 juli 2012

de VakBeweging "Op 9 juli heeft de federatieraad van de FNV, waarin de voorzitters van alle bonden zitting hebben, besloten tot oprichting van de ‘Stuurgroep nieuwe vakbeweging in oprichting’. Deze stuurgroep gaat de nieuw op te richten vakbeweging vormgeven. Voorzitter van de stuurgroep is Ton Heerts."

Zichtbaarheid, ook op straat
Redactie, commentaar 121, 1 juli 2012

Macht, een veelkantig verschijnsel
Ab de Wildt, extra 121, 1 juli 2012

Nieuwe vakbeweging hard nodig
Patrick van Klink en Lot van Baaren, ingezonden, 1 juli 2012

Rookgordijnen, riten en roerige tijden
Hans Boot, commentaar 200, 17 juni 2012

Argumenten voor een democratische en strijdbare vakbeweging
Brochure Van onderop en samen sterk van Maina van der Zwan , 17 juni 2012

Te vroeg voor een ja of nee over de Nieuwe Vakbeweging
Besluit Algemene Vergadering AOb, 15 juni 2012

Kansen op een tegenmacht
Hans Boot, ingezonden, 3 juni 2012

De toekomst van de vakbeweging. Reactie op de plannen van de kwartiermakers
Actie Kader FNV, ingezonden, 3 juni 2012

4.2.3 Invulling hoofdstructuur, ... Er ontstaan verschillende groepen

Conceptplan 'De ontwikkeling van de nieuwe vakbeweging' door de Kwartiermakers Vakbeweging
Kwartiermakers Nieuwe Vakbeweging, 20 mei 2012

Notitie en beslispunten van het Bondsbestuur voor het Klein Congres op 30 mei 2012 over de Nieuwe (Nederlandse) Vakbeweging
Abvakabo FNV, 20 mei 2012

Van bond naar beweging. Voorstellen van FNV Bondgenoten
FNV Bondgenoten, 20 mei 2012

Conceptplan Nieuwe Vakbeweging zit op verkeerde spoor
Maina van der Zwan, ingezonden, 7 mei 2012

De Nieuwe Vakbeweging, een besloten genootschap
Hans Boot, extra, 22 april 2012

Plan van Aanpak de Nieuwe Vakbeweging – FNV Spoor
FNV Team Spoor, ingezonden, 8 april 2012

Advies aan kwartiermakers DNV door drie bondsraden
Drie bondsraden, ingezonden, 8 april 2012

Van wie is De Nieuwe Vakbeweging?
Maina van der Zwan, ingezonden, 31 maart 2012

Ons advies aan kwartiermakers DNV
Een afvaardiging uit de drie bondsraden van AbvaKabo FNV, FNV bouw en FNV bondgenoten, maart 2012

Overleg kaderleden 12 april 2012
FNV Actief Kader, maart 2012

Nieuwe Vakbeweging is een kwestie van de leden
Hans Boot, extra 193-2, 11 maart 2012

Nieuwe Vakbeweging: maak het verschil
Lot van Baaren, extra 193-1, 11 maart 2012

Kop in de wind, op de pedalen!
Lot van Baaren, commentaar 193, 11 maart 2012

Een toekomst voor de vakbeweging?
Marten Buschman, commentaar 192, 26 februari 2012

De nieuwe vakbeweging
Patrick van Klink, ingezonden, 12 februari 2012

Nieuwe vakbeweging, een ondemocratische haastklus
Hans Boot, extra 190, 29 januari 2012

Vakbond in beweging - Nieuwe vakbeweging
Luc Brusselaers, ingezonden, 16 januari 2012

Tussen hoop en vrees
Sjarrel Massop, ingezonden, 3 januari 2012

Is een strijdbare en democratische nieuwe vakbeweging mogelijk?
Willem Bos, ingezonden, 2 januari 2012

Nuchter, niet optimistisch
Mieke Verhagen, ingezonden, 2 januari 2012

Nieuwe vakbeweging, structuur zonder beleid
Hans Boot, commentaar 188-2, 1 januari 2012

Voor een democratische en strijdbare 'Nieuwe Vakbeweging'!
Rob Lubbersen, commentaar 188-1, 1 januari 2012

De afstand
Regie Redmeijer, ingezonden, 1 januari 2012

Ieder individu een vakbond
Roel Berghuis, ingezonden, 18 december 2011

Over het vak, dichter bij de mensen
Interview met de laatste voorzitter van de FNV Agnes Jongerius over de Nieuwe Vakbeweging
FNV Nieuwsbrief Ezine, 18 december 2011

Wankele basis Nieuwe Vakbeweging
Joop Zinsmeister, commentaar 187-2, 18 december 2011

De NV heeft haar naam niet mee
Hans Boot, commentaar 187-1, 14 december 2011

Definitief Besluit Dalfsen
Van FNV website (pdf, 40 kb), 3 december 2011

Van Bond naar Beweging DNV van Abvakabo FNV website december 2011)