Menu Solidariteit
 Home  |   Commentaar  | Extra  | Overgenomen | Dossier  | Blad   | Boeken  | Zoek   | Over ons   | Links   | Mail  
Menu Solidariteit
 

Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars

Er waren er die NIET gingen

Henny Zwart

Inhoudsopgave

Afbeelding voorpagina  

Colofon

Verantwoording

Voorwoord
Wim Wertheim - Rehabilitatie van Indonesië-weigeraars

Indië verloren, rampspoed geboren
Die grote boerderij aan de Noordzee

Interview - Wladimir Fleeré: Rehabilitatie? Ik heb niks misdaan

Met klewang en knuppel
De kolonie is er voor het moederland en niet andersom

Interview - Fred Bergfeld: In het concentratiekamp werd Indië Indonesië

De bevrijding van Nederland
De mensen hoopten op betere tijden

Interview - Ida Oerlemans: We raakten achterop, maar hadden nergens spijt van

Indonesia Raja, Merdeka
De oase van rust in een woelige wereld

Interview - NN2: Ik werd niet erkend

Redden wat er te redden is
Tot kookhitte gestegen onafhankelijkheidsdrift

Interview - NN: Voor de kolonialen waren wij de 'kelas kambing' (de geitenklas)

Indonesië bezet
Japan en Nederland 'vruchtbaar nabuurschap'

De voorbereiding
Indië en de Amsterdamse grachten

Interview - Jan van Luyn: Met Gij zult niet doden, was ik grootgebracht

Grondwet veranderd
Gezag is gezag en door God opgelegd

Interview - Aafje Oudes: Het was een hele heisa om te trouwen

Niet morgen, maar vandaag
Uitheems kapitaal en inheemse arbeid

Interview - Kobus Balk: Ik zat in dezelfde gangencel als m'n vader in 1942

De wrekende arm der gerechtigheid
Met anti-vries en sneeuwkettingen

Interview - Dick Kopjes Nieman: Ik was majesteits kompel

Operatie Product
Van suikerfabriek naar suikerfabriek

Interview - Willem H.: Geboeid gingen we de Grote Beer op

De veiligheidsraad grijpt in
De Dreesmannetjes hebben het weer klaargespeeld

Interview - Henk de Jong: De burgemeester wilde me ompraten

De nationale zenuw getroffen
Een officier schrijft uit Jakarta

Interview - Jan Glissenaar: We wisten niks toen we gingen

De tweede politionele actie
Luisteraars in Nederland en overzee

Interview - Nel de Jong-Biere: Dienstweigeraar, het stond gelijk aan paria

Heropvoeding in Schoonhoven
De 'heilzame' werking van isolatie

Interview - Wil van Kempen: Van Schoonhoven naar Nieuwersluis en weer Schoonhoven

Edelgermanen tussen dienstplichtigen
Het doel heiligt kennelijk alle middelen

Interview - 'Herman Overdiek': De legerarts zei dat ik geen oorlogsslachtoffer was

Geen amnestie voor weigeraars
Waarin een klein land 'groot' kan zijn

Interview - Cor Vreeken: Na negen jaar onderduik was het over

Afbeelding achterpagina

 

Over "Er waren er die NIET gingen"

Webversie boek Henny Zwart beschikbaar
Er waren er die NIET gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars
Hans Boot, Extra 354-3, 29 april 2018