Menu Solidariteit
 Home  |   Commentaar  | Extra  | Ingezonden  | Dossier  | Blad   | Boeken  | Zoek   | Over ons   | Links   | Mail  
Menu Solidariteit
 

Over ons

Solidariteit Webzine brengt om de veertien dagen op zondag een 'commentaar' en een 'extra' uit die het brede en internationale terrein bestrijken van economie, arbeid, politiek, organisatie, beweging en strijd. Beide worden verzorgd door een groep mensen die gezamenlijk Solidariteit vormen, met als kern de 'webredactie'.
Gratis abonnement via: Aanmelden Webzine.

Solidariteit Webzine is de digitale opvolger van Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging.
Die papieren Solidariteit is gedurende de periode maart 1983-september 2004 uitgebracht door een groep kritische vakbondsleden. Het blad dat zes keer per jaar verscheen, telde 120 nummers. Daarnaast werden enkele boeken en brochures uitgegeven, tientallen lezersconferenties en vakbondscafés georganiseerd, een landelijk netwerk van actieve vakbondsleden en internationale contacten met verwante bladen onderhouden.
In het Redactioneel van nummer 117 (februari 2004) werd het einde aangekondigd, omdat het gestelde doel steeds verder weg kwam te liggen ("de verspreid optredende kritiek op en ontevredenheid met het vakbondsbeleid bundelen" om een spreekbuis te zijn van oppositionele groepen in de vakbeweging). Ter afsluiting werden de nummers 121 tot en met 125 in de vorm van een boek gepubliceerd: "Om de vereniging van de arbeid".

Solidariteit Webzine komt evenals de papieren voorganger op voor een strijdbare, democratische en brede vakbeweging en is financieel, organisatorisch en politiek onafhankelijk.

Solidariteit Webzine maakt deel uit van de website www.solidariteit.nl waarop een groot deel van de honderden artikelen beschikbaar is die in de papieren Solidariteit zijn verschenen. Bovendien kennen de rubrieken "Dossiers" en "Ingezonden" een veelheid van teksten.

Privacy-verklaring

Solidariteit maakt gebruik van de diensten van Stichting Antenna, zowel wat betreft de 'hosting' van de webstek, als de gebruikte software. Voor hun privacy-verklaring verwijzen we naar www.antenna.nl/privacy.

Voor onze webstek www.solidariteit.nl geldt dat we geen cookies gebruiken.
Antenna houdt voor ons de bezoekersstatistieken bij met het programma Webalizer.
Daarvan bewaren we alleen de samenvattende gegevens, te zien in "Bezoekerstatistieken".

Wat betreft de verzendlijst bewaren we e-mail adressen van abonnees en (optioneel) de namen. Deze gegevens kunnen alleen door de beheerders van de website worden ingezien en worden niet aan derden verstrekt. De verzending vindt plaats met het programma Mailman, dat door Antenna wordt beheerd. De abonnees kunnen elk moment hun abonnement opzeggen via www2.mailman.antenna.nl/mailman/options/commentaar. Mailman verwijdert dan automatisch de gegevens van de abonnee uit het bestand.