Menu Solidariteit
 Home  |   Commentaar  | Extra  | Overgenomen | Dossier  | Blad   | Boeken  | Zoek   | Over ons   | Links   | Mail  
Menu Solidariteit
 

Over ons

Solidariteit Webzine brengt om de veertien dagen op zondag een 'commentaar' en extra's uit die het brede en internationale terrein bestrijken van economie, arbeid, politiek, organisatie, beweging en strijd. Beide worden verzorgd door een groep mensen die gezamenlijk Solidariteit vormen, met als kern de 'webredactie'.
Gratis abonnement via: Aanmelden Webzine.

Solidariteit Webzine is de digitale opvolger van Solidariteit, blad voor een strijdbare vakbeweging.
Die papieren Solidariteit is gedurende de periode maart 1983-september 2004 uitgebracht door een groep kritische vakbondsleden. Het blad dat zes keer per jaar verscheen, telde 120 nummers. Daarnaast werden enkele boeken en brochures uitgegeven, tientallen lezersconferenties en vakbondscafés georganiseerd, een landelijk netwerk van actieve vakbondsleden en internationale contacten met verwante bladen onderhouden.
In het Redactioneel van nummer 117 (februari 2004) werd het einde aangekondigd, omdat het gestelde doel steeds verder weg kwam te liggen ("de verspreid optredende kritiek op en ontevredenheid met het vakbondsbeleid bundelen" om een spreekbuis te zijn van oppositionele groepen in de vakbeweging). Ter afsluiting werden de nummers 121 tot en met 125 in de vorm van een boek gepubliceerd: "Om de vereniging van de arbeid".

Solidariteit Webzine komt evenals de papieren voorganger op voor een strijdbare, democratische en brede vakbeweging, is financieel, organisatorisch en politiek onafhankelijk en tracht bij te dragen aan de kritiek op en strijd tegen elke vorm van structurele ongelijkheid.
Voor de plaatsing van artikelen is de redactie verantwoordelijk, voor de inhoud de ondertekenaar.

Solidariteit Webzine maakt deel uit van de website solidariteit.nl waarop een groot deel van de honderden artikelen beschikbaar is die in de papieren Solidariteit zijn verschenen. Bovendien kennen de rubrieken "Dossiers" en "Overgenomen" een veelheid van teksten.

Privacy-verklaring

Solidariteit maakt gebruik van de diensten Hoasted. Hun privacy-verklaring is hier te vinden.
De verzending van het Webzine vindt plaats via Mailman van MailManlists.net. Hun privacy verklaring staat op www.mailmanlists.net/en/doc/privacy.

Voor onze webstek solidariteit.nl geldt dat we geen cookies gebruiken.
Het programma Webalizer houdt voor ons de bezoekersstatistieken bij. Daarvan bewaren we alleen de samenvattende gegevens, te zien in "Bezoekerstatistieken".

Wat betreft de verzendlijst bewaren we e-mail adressen van abonnees en (optioneel) de namen. Deze gegevens kunnen alleen door de beheerders worden ingezien en worden niet aan derden verstrekt. De abonnees kunnen elk moment hun abonnement opzeggen via mailman.solidariteit.nl/mailman/listinfo/commentaar. Mailman verwijdert dan automatisch de gegevens van de abonnee uit het bestand.

S symbool

Overname artikelen

De redactie stelt overname van door haar geschreven artikelen op prijs, mits:
* voorzien van een verwijzing naar Solidariteit,
* volledige handhaving van de door Solidariteit geboden tekst.

Graag worden we van de overname op de hoogte gesteld.

Door ons vertaalde teksten dienen te verwijzen naar de bron van het artikel en de vermelding "vertaald door redactie Solidariteit", voorzien van de vermelding van onze website.
Voor door ons overgenomen teksten verzoeken we contact op te nemen met de bron die we vermelden.
De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor overname van bij Solidariteit gepubliceerde artikelen.