Grote winst, hogere verwachtingen

Werkers autofabrieken beoordelen onderhandelingsresultaat

Keith Brower Brown (1)

In de pauzes tussen al het gesleutel om auto's in elkaar te zetten, discussiëren werkers in de Verenigde Staten over de resultaten van de stakingen bij Ford, General Motors en Stellantis. In nog maar een fractie van de fabrieken is gestemd en de overige zullen dat de komende twee weken doen. De United Auto Workers (UAW) publiceerde de resultaten hier.

Een aantal afdelingen bij Ford beet het spits af. Drie grote afdelingen stemden met een flinke meerderheid voor de voorlopige overeenkomst. Bij twee andere grote afdelingen was de meerderheid kleiner. Daaruit blijkt dat de verwachtingen hoog gespannen zijn door de nieuwe leiding van de bond en de agressieve acties. De eerste fabriek waar werd gestaakt, was de Michigan assemblage van Ford bij Detroit. Ongeveer 4.000 van de 5.000 werkers hebben gestemd en 82 procent was voor. Audrey Bell die al jaren in de productie werkt, heeft weinig twijfels over de belangrijke resultaten die zijn geboekt. Ik denk dat de resultaten goed zijn, zeker voor nieuwe werkers. We hebben grote vooruitgang geboekt wat betreft de loonschalen. En de COLA [cost-of-living adjustment - prijscompensatie] is terug.

Gemengde oordelen

Foto 9 leden/bestuurders in vakbondshuis
Afdeling 551 in Chicago vóór.
Leden, leiders en stakingsbeer.

In de assemblagefabriek van Ford in Chicago is de meerderheid vóór kleiner: 57 percent bij een opkomst van 56 percent. Deze afdeling heeft vaak voorgestelde overeenkomsten afgewezen (bijvoorbeeld in 2019 met een twee derde meerderheid). De leden begonnen hun 'stand-up' staking op 29 september. Scott Houldieson die al 34 jaar als elektricien op de fabriek werkt, ondersteunde de overeenkomst. Hij is voorzitter van de vakbondsgroep Unite All Workers for Democracy (UAWD) die een neutrale positie inneemt.
Volgens hem probeerde de staking een weg te banen uit veertig jaar inleveren, veertig jaar samenwerken met de bedrijven, veertig jaar corruptie. We hebben niet alles binnengehaald. Maar dat zou niemand verwachten bij de eerste arbeidsovereenkomst. We hebben een record loosverhoging en de COLA [prijscompensatie] is terug. Het einde van de loonschaalverschillen tussen oude en nieuwe arbeidscontracten is een enorme verbetering. We hebben een voet tussen de deur bij de transitie naar elektrische voertuigen (EV). De bedrijven wilden ons daar volledig buiten spel zetten.

Tijdelijke krachten die meer dan negentig dagen hebben gewerkt, krijgen onmiddellijk een vaste status. Nieuwe tijdelijk krachten zullen na negen maanden vast worden en die maanden tellen mee bij hun ervaringsjaren om het maximumsalaris te bereiken. Oppositie tegen de overeenkomst komt vooral van oudere werkers die gehoopt hadden op betere pensioenresultaten en sociale verzekeringen na pensionering.
In het distributiecentrum van de onderdelen bij Ford in Californië was een kleine meerderheid vóór. Een oudere werker: Mensen zijn blij met de COLA. Dat is iets dat we niet hadden verwacht. Maar meer veranderingen zijn nodig. Ons was pensioenen voor iedereen beloofd. Veel mensen hadden hoge verwachtingen.

Reuzenstap voorwaarts naar democratie

In onze fabriek zijn de meningen verdeeld, zegt Julian Thomas. Hij werkt tien jaar bij 'assemblage en onderhoud' van de Toledo Jeep, een grote Stellantis fabriek waar nog gestemd wordt. Veel full-timers denken erover tegen te stemmen, veel tijdelijke contracten vóór. In mijn productielijn willen sommigen weer aan het werk om geld te verdienen, maar anderen zeggen dat we er nog niet uit hebben gehaald wat erin zit.
De Jeep fabriek heeft zes welen gestaakt. Tijdens de staking heeft UAW-voorzitter Fain via Facebook Live regelmatig informatie gegeven over de vorderingen van het onderhandelingsproces.

De managers bij Toledo Jeep stopten de productielijn deze week om de leden de mogelijkheid te geven de presentatie te zien. In plaats van samen met het onderhandelingsteam aan te kondigen dat de strijd over was, beschreef Fain hoe leden van elkaar leren. Vechten en winnen is aanstekelijk. In het chat-kanaal prezen veel leden de nieuwe transparantie. Lokale vakbondsleiders hebben het voortouw genomen in de beslissing hoe de leden officieel overleggen over de overeenkomst en wanneer. Omdat veel afdelingen nog onder de leiding van de 'oude garde' zijn, verschilt de aanpak sterk.

Still uit FB Live met Shawn Fain
FB Live, 8 november 2023

Veel werkers gebruiken de pauzes om hun standpunt naar voren te brengen. Bij de productielijnen discussiëren de werkers dagelijks, zegt Thomas die met een paar collega's kopieën uitdeelt van de winsten van Stellantis. Ze gebruiken die als argument dat het bedrijf zich best een betere overeenkomst kan veroorloven wat betreft loon en pensioenen. De leden voeren ook 0nline debatten, maar de meesten van hen vertelden Labor Notes dat de Facebook-ruzies zelden de beste informatie of standpunten opleverden. De UAWD organiseerde Zoom vergaderingen voor de werkers van de grote drie autoproducenten, waar honderden aan meededen. In een vervolgbijeenkomst namen ze een motie aan om de recordresultaten te vieren en een neutraal stemadvies uit te brengen. Sarah Nooman, een UAWD-lid in de assemblage van Ford in Ohio: Ik stemde voor een neutraal advies. We willen de mensen helpen met informatie die ze nodig hebben bij de beslissing en niet voor te schrijven wat ze moeten doen.

Meningsverschil over de lonen

Bijna alle geïnterviewden waren het erover eens dat de overeenkomst goed was voor een gedeelte van de werkers, namelijk die met een tijdelijk contract. Die beginnen nu met een loon onder de 17 dollar per uur en het management weet ze jarenlang op dat niveau te houden. De nieuwe overeenkomst verhoogt de start al tot 21 dollar en de contracten worden vast na 9 maanden. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zien de tijdelijke krachten, waarvan het contract vast wordt, hun salaris verdubbelen. De tijdelijken zijn enthousiast, zegt Nooman die meer dan een jaar als tijdelijke kracht werkt, ik vertel mijn vrienden: nu is het tijd een baan bij Ford te krijgen.

Het diepe gat dat jarenlang inleveren heeft geslagen, legde de lat hoog voor oudere werkers. Er is veel in te halen. Een werker in het onderdelendistributiecentrum Californië van Ford: Het einde van de overkomst van 1999 had een maximumsalaris van 30,08 dollar. Bijna twintig jaar later zitten we op 35,50 dollar. Als we onze normale verhogingen hadden gekregen en er was geen inflatie zou de nu afgesproken onmiddellijke verhoging van 11 percent enorm zijn. Maar de UAW ging twintig jaar akkoord met bevriezing van de lonen en zo af en toe een eenmalige uitkering. Daarom zijn sommige werkers teleurgesteld in de resultaten van de stakingen. Aan het eind van de nieuwe overeenkomst in 2028 is het maximumloon 42,60 dollar. Voor Stellantis en General Motors is er een verrassingsbonus: de twee bedrijven die het laatst waren met een voorlopige overeenkomst, betalen de stakers 110 dollar per gestaakte dag. Dat komt boven op de vergoeding van 500 dollar per week van de bond.

Volle zaal bij raadpleging
Leden afdeling 1112 van batterijenfabriek Ultium vallen ook onder de landelijke overeenkomst
als die wordt goedgekeurd.

Pensioen problemen

Nog moeilijke dan de lonen zijn de pensioenen. Tijdens de financiële crisis van 2007 ging de leiding van de UAW akkoord met nieuwe arbeidscontracten zonder pensioenvoorziening en zonder zorgverzekering na 'beëindiging werk'. Daarmee ontstonden verschillende arbeidscontracten. De voorlopige overeenkomst vermindert de verschillen en verhoogt het werkgeversaandeel in de pensioenen van 6,4 naar 10 procent. Maar onder zware druk van Wall Street [aandelenhandel] zijn de pensioenen en de zorgverzekering bij pensionering nog niet terug.
Marvin White werkt tien jaar bij Stellantis Stirling Heights bij Detroit en is vertegenwoordiger voor pensioenen. Oudere leden maken zich meer zorgen over hun pensioen en zorgverzekering. Die zorgverzekering voor gepensioneerden is voor mij een breekpunt. Maar hij beschouwt de verhoging van de bijdrage als een mooie verbetering wanneer je er gebruik van kan maken. Volgens Deneen Brewer (Stellantis Jefferson Noord assemblage Detroit) hadden de werkers die al lang contracten hebben zonder pensioen, meer verwacht: Ze wilden pensioen nemen, niet ontslag nemen. Dat gaat niet lukken. Ik ben ook teleurgesteld. Als je niet lang meer werkt, tikken die verhogingen nauwelijks aan. Werkers hadden gehoopt op een pensioen na dertig jaar, zoals die in het contract van voor 2007 zit en op een zorgverzekering.

In de ogen van Mary Ost van Ford Buffalo Spring wegen de pensioenbeperkingen niet op tegen de voordelen van de overeenkomst. Ze hebben de pensioenregeling in 2007 afgepakt. Niemand van die groep gaat voor 2037 met pensioen. We hebben nog tijd om het te repareren. Maar voor de leden die al met pensioen zijn, herhaalde zij wat anderen ook zeiden: Ik ben een beetje teleurgesteld. Ze hebben niet veel gekregen, namelijk 295 dollar per maand. Een verhoging van ongeveer 9 percent die het maximum pensioen op ongeveer 42.000 dollar per jaar brengt.

Werk - privé verhoudingen

Hoewel er vooruitgang zit in de lonen, geldt dat veel minder voor de werktijden en roosters. Werkers bij verschillende fabrieken hadden gehoopt op strakkere regels over gedwongen overwerk dat hier en daar oploopt tot werkweken van zestig uur. Maar ze erkennen ook dat sommige collega's graag vrijwillig extra ploegen draaien. Veel werkers maken zich zorgen over het rooster. Als we overuren verliezen, doen ze hun best om meer te krijgen, volgens Thomas van Toledo Jeep. Landelijke afspraken over de balans tussen werk en privé verwateren al snel als lokale contracten worden afgesloten. Deze horen binnen een maand na de landelijke overeenkomst te beëindigen, maar in sommige gevallen duurde dat via herzieningen jarenlang.

De nieuwe overeenkomsten van Ford en Stellantis geven de werkers wat meer ruimte over 'aanwezigheid', voordat het bedrijf straffen uitdeelt. Maar Thomas zei dat Stellantis ook financiële bonussen gebruikt: De hele fabriek wordt gestraft als de aanwezigheid laag is. Veel mensen zijn daar niet blij mee. Verbeteringen van het ouderschapsverlof zijn een lichtpunt voor werkers als Nooman van Ford Ohio assemblage: Veel werkers zijn blij met de tachtig uur extra ouderschapsverlof. Dat is een begin, hoewel ik had gehoopt dat het ook gold voor mensen die voor hun ouders zorgen.

Spierballen rollen

Hoe de stemming over de overeenkomst in de bedrijven ook afloopt, iedereen is het erover eens dat de resultaten een geweldige stap voorwaarts zijn vergeleken met de doodlopende overeenkomsten van de vorige leiding van de UAW. Het vorige bestuur had waarschijnlijk ingestemd met zes procent verhoging [zoals bij de onderhandelingen in 2019]. Ze zouden dat een geweldige overwinning hebben genoemd, maar wij weten beter.

Veel werkers hopen dat de bond de strijd voortzet na de definitieve overeenkomst, maar het is niet duidelijk hoe. Het voelde goed weer strijd te voeren, zegt Houldieson van de UAWD, we moeten zorgen dat we die kracht behouden en het is aan de werkers om te leren hoe ze op de werkvloer hun eigen contract handhaven. Het is ook van belang dat we lokale leiders hebben die bereid en in staat zijn druk uit te oefenen om de contracten uitgevoerd te krijgen. Te veel van hen zijn maar al te blij met de macht die ze hebben. Via 'business unionism' [bedrijfsgerichte vakbond] of 'vakbond oude stijl' hebben ze die macht gekregen van de bedrijfsleiding. Nu moeten we de zaak omdraaien, zodat de macht in handen van de leden komt. Dat is de manier waarop we zorgverzekering en pensioenen afdwingen en de werkers van de batterijfabrieken en elektrische voertuigen organiseren zodat ze daar vergelijkbare lonen krijgen met de assemblage.

Leden SBWorkersUnited en UAW met posters langs de weg bij Starbucks
Solidariteit UAW bij staking Starbucks op #RedCupDay, 16 november 2023


(1) Keith Brower Brown is 'klimaat-organizer' bij het blad "Labor Notes". Jane Slaughter (voormalig eindredactrice) en Dan DiMaggio (assistent redacteur) hebben bijdragen geleverd aan deze tekst. Oorspronkelijke titel Auto Workers Debate Contracts: Tall Gains, Taller Expectations,Labor Notes, 10 november 2023. Foto's Facebook UAW. Vertaling en bewerking Jan Taat.
Zie ook Werk bij de drie grote autofabrieken plat, extra 495-3, De piketlijn bij Ford Kentucky kan het verschil maken, extra 497-3 en bij Grenzeloos, VS: historische stakingen bij de grote drie autofabrikanten, 19 september, VS: in fabrieken van elektrische voertuigen zijn voor het overgrote deel geen vakbonden en de staking van de UAW kan daar verandering in brengen, 29 september en VS: historische vakbondsoverwinning in de automobielsector, 3 november 2023.

S symbool