Vakbonden en lage loonschalen in Verenigde Staten

Verzet postbodes tegen bezorging in het donker

Alexandra Bradbury 1

Er was eens een tijd dat de eerste kou en krakende bladeren op de stoep het hoogseizoen aankondigde voor de bezorgers - de jaarlijks piek van catalogussen, Kerst- en Nieuwjaarskaarten en cadeautjes. Dat waren nog eens tijden. Maar sinds de Covid-epidemie is het altijd hoogseizoen.

Maar de haast tijdens de Kerstvakantie en het kortere daglicht maken de crisis van onderbezetting en overwerk in de postbezorging steeds erger. Het management drijft het tempo op en verzwaart de taken, omdat het geen personeel wil/kan aannemen. De bezorgers, die 's-avonds steeds langer in het donker moeten doorwerken, hebben er genoeg van. Zij komen in verzet.

Foto picketline in donker met krans
Postbezorgers demonstreerden in 2014 tegen de bezorging in het donker na de dood van Tyson Barnett tijdens zijn bezorgingsronde in Maryland. Het probleem is er nog steeds. Foto: Joe Piette.

Protest

De Nationale Bond van Postbezorgers (National Association of Letter Carriers, NALC) demonstreerde in september tegen het late begin van de bezorging waardoor in het donker moet worden doorgewerkt. Voorzitter Mack Julion zei dat de bond onder zijn voorzitterschap niet akkoord zal gaan met de invoering van zaklantaarns bij de bezorging. Bezorgen in het donker is gevaarlijk en niet alleen in wijken met een hoge criminaliteit. Probeer eens in het donker te werken, zei hij, probeer eens het gras te maaien. Misschien lukt het, maar het is wel een stuk gemakkelijker als het licht is. Bovendien is het een gebrek aan service: Stel dat het niet gevaarlijk zou zijn, wil jij dat je post 's-avonds om negen uur wordt bezorgd?

De bezorging in Chicago is zo onderbezet dat elke dag ongeveer honderd routes niet of maar gedeeltelijk worden bediend. Het management ontkent dit en de bond is begonnen met tellen om het falen met harde cijfers te bewijzen. Vakbondsleden in elk postkantoor verzamelen de resultaten en sturen die door naar het hoofdkantoor waar de bond de gegevens in een 'spreadsheet' bijhoudt. Julion brengt de parlementariërs in het Congres regelmatig op de hoogte, hetgeen leidde tot een hoorzitting op 15 oktober 2021.

Zeg gewoon nee

En de problemen zijn er niet alleen in Chicago. We draaien meer uren en meer dagen dan iemand wil, zegt Dave Staiger, een bezorger op het platteland in Kalamanzoo. Dit is bijvoorbeeld mijn achtste dag in een serie van elf, inclusief zaterdag en zondag. Amazon bepaalt het tempo. Zondag noemen ze 'Amazon Zondag'. Als het onze beurt is, is alles wat we bestellen van Amazon.
Post bezorgen op het platteland in de avond heeft zijn eigen risico's. Een bestelwagen, geparkeerd in de berm kan makkelijk geraakt worden door passerend verkeer. Een klant die geen post verwacht maar wel een vuurwapen heeft, kan de bezorger makkelijk aanzien voor een dief. En dan is er nog het gevaar van oververmoeid achter het stuur zitten.

Al een paar keer hebben Staiger en zijn collega's met collectieve actie de lange werktijden teruggedrongen. Eén keer heeft iedereen individueel een formulier ingevuld om gevaarlijke situaties te registreren. Sinds kort, gesterkt door een akkoord tussen de bond en het management dat bezorging na acht uur 's-avonds moet worden vermeden, heeft 80 procent van de bezorgers geweigerd late pakketten rond te brengen. En er waren geen disciplinaire gevolgen, zei Staiger. De manager vroeg om de verklaring van de bond en zei toen dat er niet stond 'nooit', alleen maar 'vermeden'.

Catch-22 2

Virgilio Goze is arbeidsjurist van afdeling 79 van de NALC in Seattle. Volgens hem is de maximum werktijd voor bezorgers in de stad twaalf uur per dag - als je op de lijst staat voor overwerk - en zestig uur per week. Deze grenzen worden systematisch overschreden. De bond dient klachten in en alleen al op zijn bureau worden wekelijks duizenden dollars aan boetes uitgekeerd. Er is niet veel afschrikking, zegt hij. Het management ziet het als normale kosten om de zaak draaiende te houden.

Mensen in de laagste loonschaal, de City Carrier Assisstants, hebben zelfs nog minder bescherming. Ze kunnen worden gedrongen zeven dagen per week te werken. Ze worden als oud vuil behandeld, volgens Goze. Het is een Catch-22. We willen meer mensen in dienst nemen, maar de mensen die we aannemen branden af en nemen ontslag.
Als een lokaal kaderlid voelt Goze zich radeloos. Door gezamenlijke actie en klachten is zijn groep vrijgesteld van disciplinaire maatregelen als ze na twaalf uur werken weigeren te bezorgen vanwege uitputting en pijn. Maar het postkantoor is zo onderbezet dat toepassing van dit recht betekent dat de post 's-nachts blijft liggen. Zoals veel werkers bij de post, is Goze trots op de tijdige bezorging: Sommigen van ons zien hun familie nauwelijks, maar we moeten service verlenen aan het Amerikaanse volk.

Foto's van pakketbezorgers UPS en United States Post Service
Voor de bezorgers bij de United States Post Service en UPS begon de piek in maart 2020 met de pandemie en is nog niet voorbij. Foto's Cory Hancock, Michael Shea in Labornotes.

'Two-tier' systeem is het probleem 3

Zelfs als het management serieuze pogingen onderneemt om mensen aan te nemen, is dat lastig. Om mensen aan te trekken, is een loonsverhoging nodig. Dat geldt in het bijzonder voor de laagste schaal. De NALC heeft dit jaar een arbeidsovereenkomst afgesloten die niets doet aan het 'two-tier' systeem. Kadergroepen in Portland (Oregon) hebben gepleit voor een stem tegen de overeenkomst, maar zonder georganiseerde nationale oppositie is de overeenkomst met een grote meerderheid aangenomen. De arbeidsovereenkomst voor de plattelandspostbodes is in mei dit jaar afgelopen. De vakbondsleiding is akkoord gegaan met verlenging van de onderhandelingen en daar is ze blijkbaar nog steeds mee bezig. Geen enkele bond heeft zijn leden opgeroepen om op enige wijze actie te voeren voor een betere overeenkomst.

Beginnende postbezorgers verdienen veel minder dan beginnende postrijders bij het bedrijf UPS. En de postrijders bij de UPS hebben een kans het 'two-tier' systeem ongedaan te maken. De leden stemden tegen de laatste arbeidsovereenkomst, maar de vakbondsleiders gingen toch akkoord. Sean O'Brien, die een grote kans heeft de voorzittersverkiezing bij de vervoersbond Teamsters for a Democratic Union in november te winnen, heeft aangekondigd dat afschaffing van het 'two-tier´ systeem bij de volgende arbeidsovereenkomst stakingen waard is.


  1. Alexandra Bradbury is hoofdredacteur van Labornotes. Eerder, 27 oktober 2021, verschenen met de titel Letter Carriers Resist After-Dark Delivery in Labornotes, vertaling Jan Taat. (terug)
  2. Een Catch-22 is een paradoxale situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken, doordat de 'regels' dat vanwege tegenstrijdigheden niet toelaten. Voorbeeld: een militair die niet goed bij zijn verstand is, mag naar huis. Daartegenover staat de volgende regel, de eigenlijke 'Catch-22': iedereen die naar huis wil, is blijkbaar erg verstandig en komt dus niet in aanmerking voor ontslag uit de dienst. (Wikipedia). (terug)
  3. Het 'two-tier' systeem is een loonschalen systeem, waarin een groep arbeiders minder verdient en slechtere secundaire arbeidsomstandigheden heeft dan een andere groep. Nieuw aangenomen werknemers komen bijvoorbeeld in een lagere schaal terecht dan mensen die langer in dienst zijn. (Wikipedia, Engels). (terug)
S symbool