welkom
extra
Solidariteit

Verklaring arbeidersorganisatie WAC-Maan 1

Stop geweld en vijandschap tussen Joden en Arabieren

We staan voor een gruwelijke werkelijkheid. De Israëlische provocaties in Oost-Jeruzalem hebben de jarenlang opgehoopte wrok tot uitbarsting gebracht, terwijl Hamas met de eer strijkt de al-Aqsa moskee verdedigd te hebben. Honderden raketten werden naar Israëlische steden gelanceerd en hebben voor zover bekend acht Israëliërs gedood en dozijnen gewond. Massale bombardementen door de Israëlische luchtmacht brachten in een paar dagen honderden inwoners van Gaza om het leven, verwondden er duizenden en vernietigden de infrastructuur en talloze huizen. Op de Westelijke Jordaanoever blokkeerde het Israëlische leger demonstraties met geweld en doodde minstens negen mensen.

Poster met logo van acties WAC-MAAN
Poster Vered Bitan
In dezelfde tijd dreigden botsingen tussen Joden en Arabieren in Israëlische steden het land te verscheuren. Te midden van deze golf van geweld en haat sprak de arbeidersassociatie MAAN zich uit voor de beëindiging van de oorlog en de militaire acties door beide 'partijen'. We hielpen het medisch personeel van onder meer het Rambam Ziekenhuis in Haifa, we demonstreerden, keerden ons tegen opruiing en riepen op tot betere verhoudingen tussen Joden en Arabieren.

Collectieve contracten

Religieus fanatisme, nationalisme en racisme lijken aan beide zijden 'vanzelfsprekend', gewoon te zijn, we moeten dat niet laten gebeuren. In de afgelopen weken, terwijl religieuze en nationalistische confrontaties in Jeruzalem de voorbode zijn van een catastrofe, voerde MAAN intensieve onderhandelingen met ondernemers om belangrijke akkoorden te sluiten voor de Palestijnse en Israëlische arbeiders die zich in onze bond organiseren.

In maart jongstleden ondertekende MAAN een collectieve overeenkomst met het voedingsbedrijf Rajwan in de Atarot industriële zone (Noord Jeruzalem), waar 55 arbeiders - wonend op de Westelijke Jordaanoever - inmiddels een aanvaardbaar loon en wettelijk beschermde arbeidsvoorwaarden kennen. Een ander collectief contract is kort geleden getekend met Yad b'Yad (''Hand in Hand''), een Israëlische NGO (Non Gouvernementele Organisatie) met 250 Arabische en Joodse docenten, waaronder veel vrouwen, die tweetalig onderwijs geven aan meer dan duizend leerlingen, van kinderopvang tot middelbare school. Deze nieuwe overkomst staat borg voor hun arbeidsrechten en arbeidsvoorwaarden en versterkt hun verbinding met MAAN.

Voor solidariteit en sociale gelijkheid

De nieuwe leden van MAAN, samen met de velen die zich in het verleden bij ons aansloten, zijn zich ervan bewust dat wij onvermoeibaar strijden voor solidariteit en gelijkheid en elke vorm van uitsluiting en discriminatie tussen Joden en Arabieren nadrukkelijk afwijzen. In deze tijden van oorlog en chaos zien we een nieuw leiderschap in Washington dat ons inspireert. Na decennia van neergang in de georganiseerde arbeid in de Verenigde Staten roept de regering van Biden op voor een sterke vakbeweging en internationale coalities in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Wij doen een beroep op ieder, Israëliër en Palestijn, met maatschappelijke invloed, op sociale bewegingen, op publiek bekende personen en alle anderen om zich te verenigen in de eis het geweld tot een einde te brengen en verdere schade te voorkomen in het leven van onschuldigen. Laten we allen zichtbare en onzichtbare grenzen oversteken, samenwerken om te voorkomen dat extremisten de macht nemen. Samen kunnen we helpen een rechtvaardige samenleving op te bouwen. Zonder discriminatie op basis van godsdienst, nationaliteit, ras of 'gender'.


1 Eerder verschenen, 21 mei 2021, bij Challenge - http://www.challenge-mag.com/ - e-magazine Israëlisch-Palestijns conflict. Wac-Maan is een onafhankelijk vakbondsorganisatie die de brede belangen behartigt van Israëlische en Palestijnse, Joodse en Arabische en migrant arbeiders - http://eng.wac-maan.org.il/ - vertaling uit het Engels: Hans Boot. (terug)
S symbool