welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht, kort commentaar

Duistere zaken van duistere klanten

Maurice Ferares

Frank Oranje was, toen hij in maart 2021 een einde aan zijn leven maakte, bestuursvoorzitter en topnotaris bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken. Dat laatste was hij al 25 jaar. Hij werd een betrouwbaar en fatsoenlijk mens geacht, een scherpe en erudiete jurist. Dat hij in die jaren grote sommen geld stal op het kantoor van de landsadvocaat had niemand door.

Oranje gebruikte voor zijn praktijken van in het buitenland door hem geopende bankrekeningen. Dat zoiets ongemerkt mogelijk was en gedurende zo'n lange tijd, is ongelooflijk. Het geeft wel een indruk van hoe in de opperste regionen van de Nederlandse staat met belangen van burgers werd (wordt?) omgesprongen.

Diefstal

Erger nog. Op het moment dat aangedrongen werd op onderzoek in november 2020, zei de minister van Justitie dat het een geheime staatszaak betrof. Toen de praktijken van Oranje waren ontdekt, beloofde Pels Rijkcken de cliënten hun geld terug te betalen.

Dat is nu een jaar geleden, maar noch de klanten van Pels Rijcken, noch die van Frank Oranje hebben al hun geld teruggekregen. Niemand weet waar het in die jaren gestolen geld is gebleven. Of vergeten we wat? De landsadvocaat .....

Foto tafel vol met briefjes van 500 S symbool