welkom
extra
Solidariteit

Kort bericht, kort commentaar

De loopjongens van het kapitaal

Maurice Ferares

Eén van de trucs van de ondernemersklasse die in de Verenigde Staten van Amerika en een groot deel van Europa regeert, is het doen voorkomen alsof er geen maatschappelijke klassen bestaan. We zijn allemaal Amerikanen, Fransen, of Nederlanders is hun redenering. Er zijn wel rijke en arme mensen, maar iedereen kan rijk worden als hij of zij geluk heeft. Iedereen kan minister, burgemeester, wethouder en commissaris van de koning worden. Dat zijn een paar van de functies die de ondernemers uitdelen onder lieden die bereid zijn als steunpilaar te dienen van hun systeem.

Tekening

In de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij voelen de leiders zich politiek sterker naarmate er onder hun leden meer zijn die een functie bekleden in het staatsapparaat van de ondernemers. Die partijen zijn voor de strijd van de werkers volstrekt waardeloos. De parlementaire democratie die zij zeggen voor te staan is een lege huls Een partij die zegt een socialistische partij te zijn of een arbeiderspartij, is voor de strijd van de werkers van geen enkel nut als haar leiders politieke knechten van de ondernemers zijn.

Steunpilaar

De benoeming van Emile Roemer, voormalig politiek leider van de Socialistische Partij, tot commissaris van de koning in Limburg vond begin oktober jongstleden plaats met instemming van het partijbestuur. Daarmee werd zijn positie als loopjongen bevestigd die hij sedert 2018 was als waarnemend burgemeester van Heerlen en later Alkmaar. De bazen vonden hem betrouwbaar.

Wanneer de Socialistische Partij door het optreden van Roemer als steunpilaar van de ondernemers functioneert, heeft deze partij niet het recht zich 'socialistisch' of `van de arbeid' te noemen. Door die naam wekken ze de indruk voor de belangen van de werkende mensen op te komen. Van de Partij van de Arbeid was bekend dat dit niet het geval is en was. Dat de Socialistische partij dezelfde weg opgaat, is uitermate treurig.
Dit optreden van Roemer en de leiding van de SP stelt de klasse van werkers voor het grote probleem een nieuwe partij te moeten vinden (oprichten) die leiding geeft aan haar strijd voor een menswaardig bestaan.

S symbool