welkom
extra
Solidariteit

Klein bericht, klein commentaar

Goedgedrag-norm

Maurice Ferares

In Het Financieele Dagblad van 29 september 2020 stond een artikel met de kop: CDA en D66 willen onderzoek naar 'goedgedrag-norm'. De schrijver Pieter Couwenbergh citeert Jaap Winter (D66), één van de initiatiefnemers van de nogal vreemde actie van de twee partijen. Er mag van worden uitgegaan dat de deelname aan het initiatief door Winter na overleg met de voorzitter van D66, Anne Marie Spierings, en haar medebestuurders heeft plaatsgevonden en dat het niet in strijd is met de ideologie van de partij.

Hetzelfde kan gezegd worden van de tweede initiatiefnemer Evert Jan Slootweg, ook hij zal beslist vooroverleg hebben gepleegd met de voorzitter van zijn partij CDA, Rutger Ploum, en diens politieke makkers. De twee partijen zouden zich zorgen maken over de polarisatie tussen bedrijfsleven en de samenleving. Couwenbergh citeert Winter:
Het aandeelhoudersdenken is dominant. Kijk naar de forse dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma's van de afgelopen jaren. In 2018 keerden de 25 grootste Nederlandse Beursfondsen 30,2 miljard euro dividend uit. De code voor goed ondernemingsbestuur heeft bijgedragen aan een maatschappelijk vertrouwen, maar nu is sprake van groeiende polarisatie over en weer.

Vervreemd

Je vraagt je af in welke wereld leven mensen die iets dergelijks vinden. Een vreemde maatschappij die bestaat uit bedrijfsleven én samenleving. Leven we niet in een kapitalistische maatschappij, waar de macht door de ondernemersklasse wordt uitgeoefend en de klasse van werkers, de makers van alle producten op aarde, al het werk doen? Die klassen bestaan toch en de ondernemers hebben toch legers, politiemachten, klassenjustitie en de wetten die in hun opdracht gemaakt zijn om hun bezit te verdedigen tegen de wereldmassa van mensen die uitgebuit wordt? (*)

spotprent
Stefan van den Broeck - Knack.be

In 2018 werd dus 30,2 miljard euro dividend uitgekeerd, hoeveel was het bij elkaar in de eeuwen dat het kapitalisme bestaat? En het maatschappelijk vertrouwen waarover gesproken wordt, wie betreft dat? Gaat dat om de partijgenoten/ministers van Winter en Slootweg die jaarlijks met een gage van ruim 150.000 euro naar huis gaan of om de honderdduizenden werklozen en hun naasten die met een fractie daarvan moeten leven? Of betreft het de 939.000 mensen in Nederland die volgens het CBS in 2019 onder de grens van de armoede leefden?

Macron

Kletskoek is dat maatschappelijke vertrouwen waarover de twee vertegenwoordigers van CDA en D66 spreken. Er was nooit vertrouwen tussen de ondernemers en degenen die ze lieten werken, er was haat tussen in welstand leven of van een minimum. Een vertrouwen tussen de heersers en hun slachtoffers is een illusie, immers zonder uitbuiting van de werkers kan het kapitalisme niet bestaan.
Waarom deze actie nu van CDA en D66?. Het is een vroege inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Ze willen laten uitkomen hoe 'progressief' het CDA en D66 zijn.

De twee uit CDA en D66 vonden ín Macron een voorbeeld voor hun initiatief. In Frankrijk heeft president Macron wettelijk vastgelegd dat bedrijven hun bijdrage aan de samenleving vastleggen in hun statuten. (Het Financieele Dagblad, 29 september 2020) Een loze belofte. Macron is toch de man die nog voor hij verkozen was, de achturendag en de vijfdaagse werkweek wilde afschaffen met zijn beweging La République en marche! Alleen dank zij de stakingen van de arbeiders in vele bedrijven (onder andere bij Renault) gingen de plannen van Macron niet door. Een goed voorbeeld van arbeidersactie.

(*) Volgens een rapport van de Zwitserse bank UBS en de organisatie van accountants- en adviesorganisaties PricewaterhouseCooper is het aantal miljardairs in de wereld op dit moment 2.189. Zij bezitten 10,200 miljard dollar, bijna 8.700 miljard euro. Eind vorig jaar was het bezit van deze miljonairs 7.600 miljard euro.

S symbool