Menu Solidariteit
 Home  |   Commentaar  | Extra  | Overgenomen | Dossier  | Blad   | Boeken  | Zoek   | Over ons   | Links   | Mail  
Menu Solidariteit
 

Neergang en terugkeer van losse havenarbeid

Opstandig volk

Hans Boot


Voorpagina

Download het gehele boek (pdf, 28 MB) hier

De Inleiding, Samenvattende slotbeschouwing en Epiloog zijn ook beschikbaar als webpagina's.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Inleiding

 1. Eigenaardige toestanden
  Economisch tij ~ Afwijkend en vreemd ~ Eerste vakorganisatie ~ Verspreide aanneming ~ Eerste regulatie ~ Nationale federatie ~ Nationaal Arbeids-Secretariaat
 2. Havenreserve
  1903 Van onderop ~ 1903 Gestreden en overwonnen ~ Reactie en terugslag ~ Scheiding der geesten ~ Onafhankelijk versus modern ~ Bemoeienis overheid ~ Ontreddering en steunregelingen ~ Privaat initiatief
 3. Havenarbeidsreserve
  Einde Havenreserve ~ Verloren uitputtingsslag ~ Einde garantieloon ~ Verzwakte positie ~ Garantieloon niet vergeten ~ Gure pleisterplaats
 4. Stichting Samenwerkende Havenbedrijven
  Goedkoper, beter, stabieler ~ Popelend om te beginnen ~ Eenheidsvakcentrale ~ Akkoord Uniebonden/SVN ~ EVC in gesprek met SVN ~ Solidariteit met zeelieden ~ Geen erkenning ~ Bedrijfskern ~ De DUW, los-vast ~ Oude zorgen
 5. NBV, ordentelijk en verbeten
  Expansiegolf economie ~ Gouden Amsterdamse haven ~ Bedrijfsgemeenschap ~ Het volle loon ~ Teloorgang EVC/ABT ~ Bond met lege handen ~ Ommekeer Amsterdamse haven ~ Integratiebeleid SVN ~ Veel gemopper ~ Staking van 1970
 6. Een wankelende SHB
  Stormbal gehesen ~ Jaren van sanering ~ Havenbijdrageregeling ~ Ziekterisico ~ Recessie ~ Ontregeling ~ Bond geen voortrekker
 7. SHB op de schop
  Staking 1979 ~ Na de staking ~ Basisverbreding ~ Nehem ~ Tweede sociaal akkoord ~ Tekorten ~ Professionele samenwerking
 8. Herstructurering vastgelegd Fantastisch akkoord ~ Detachering ~ Acht weken staking ~ Staking na tien jaar ~ Verdeeldheid ~ Cacao en gif ~ Redenen tot grote zorg
 9. SHB "nieuwe stijl"
  Visies op toekomst SHB ~ Zorgelijke toekomst ~ Decennium herstructurering ~ Masterplan ~ Tegenwind Masterplan ~ De bond in en uit crisis ~ Non bulk CAO blijft uit ~ Reparatie WAO gat
 10. Overname door de markt
  Problemen en stakingen ~ Novemberakkoord 1993 ~ Neoliberaal kapitalisme ~ Flexibiliteit ~ Havenmasterplan ~ Marktconforme pool ~ CTA, ook een SHB-probleem ~ Beleidsplan SHB
 11. Van SHB naar Arbeidspool
  Selectieve acties ~ Reddingsplan CTA ~ Ontknoping nadert ~ Akkoord CTA/SHB ~ Vertragingsstrategie ~ Vijftig CTA’ers ~ Nieuwe fase
 12. Arbeidspool snel in problemen
  Contracten en diensten ~ Derdebedrijven ~ Wijzigende verhoudingen ~ Scholing ~ Aanpassingen arbeidsvoorwaarden ~ Financiële zorgen ~ Van CTA naar Ceres ~ Gebruik Melkert gelden
 13. Arbeidspool in het rood
  Oorzaken financiële crisis ~ Aanloop naar acties ~ Wegblokkades ~ Van petitie tot ‘wilde’ staking ~ Stilte voor de storm ~ Mislukte overname
 14. Einde Arbeidspool
  Faillissement ~ Bij leegloop 70 procent ~ Convenant ~ Collectief ontslag ~ Algemene staking ~ Ontslag Toussaint ~ Bond en leden ~ Intern conflict bond
 15. "Goed stuk werkgelegenheids-perspectief"
  Laatste onderhandelingsfase ~ Akkoord op hoofdlijnen ~ Bondsdemocratie ~ Bevlekt referendum ~ Moeizaam akkoord Rotterdam ~ Beoordeling totstandkoming akkoord ~ Beoordeling ondernemingsraad/actiecomité
 16. De bond als werkgever
  Eerste fase Span ~ Testprocedure Span ~ Selectie Spano ~ Vaste voorkeur ~ Tweede fase Span ~ FNV Ledenservice ~ Nationale Ombudsman ~ Getuigenverhoor
 17. Juridische arbeidersstrijd
  Op weg naar de zitting ~ De zitting ~ Kort geding, eerste ronde ~ Kort geding, tweede ronde ~ Bezettingsactie ~ Vonnis ~ Kort geding, derde ronde ~ Niet-juridische feiten
 18. Finale
  Overgang onderneming ~ Hoger beroep ~ Oordeel rechtbank ~ Premies en eindafrekeningen ~ Afrekening ~ Het trage ongelijk
 19. Samenvattende slotbeschouwing
  Scenario’s 2010 ~ De periode 1890-1945 ~ De periode 1945-1979 ~ De periode 1979-1995 ~ De periode na 1995 ~ Paritaire traditie ~ Verzet en vernieuwing

Epiloog
Afkortingen
Bronnen
Summary
Personenregister
Afbeelding achterpaginaAchterpagina

 

Over Opstandig volk

Opstandig Volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid
Openbare verdediging proefschrift Hans Boot - 16 november 2011
Redactie, extra 183-3, 27 oktober 2011

Hora Est!
Commentaar 185
Rob Lubbersen, 20 november 2011

Rebellious folk. The decline and rise of casual labour in the docks
Summary dissertation Hans Boot, Amsterdam November 2011
Hans Boot, Extra 183-4, 28 november 2011

Met geheven hoofd
Relaas van de strijdende ondernemingsraad bij de havenpool Amsterdam
Hans Boot, Ingezonden, 4 december 2011

Een aanwinst
"Opstandig Volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid"
Sjarrel Massop, Extra 189-1, 15 januari 2011

De Zaanse los- en laadploeg Het Kappie
De Amsterdamse havenpool als tijdelijke arbeidsplaats
Hans Boot, Ingezonden, 6 april 2014