Welkom
Dossiers
Dossier precaire arbeid/precariaat

 

Dertig geleden, 23 november 1985, organiseerde de redactie een lezersconferentie met als titel "Hoe de flexibilisering te stoppen?". Als basis voor een discussie boden we een brochure aan: "Krisis, herstrukturering, automatisering, flexibilisering." De nadruk lag toen op de ondermijnende werking van flexibilisering op de arbeidsvoorwaarden en de ontmaskering van het soepele imago. Daarbij ging het vooral om de variabele arbeidstijd en de gevolgen voor de werkgelegenheid en de lonen. In de loop van de daarop volgende papieren nummers breidde onze aandacht uit naar flexibilisering van de functie en uitbesteding van de arbeid.

In het thema van het papieren nummer 98, september 2000, stond voor het eerst de precaire arbeid centraal. Aan de orde kwamen de toenemende rechteloosheid en onzekerheid van loonafhankelijken aan de randen van de werkgelegenheid. Later uitgewerkt met verschijnselen als uitsluiting, gedwongen arbeid en gedragsregistratie.
Een paar jaar later in ons boek "Om de vereniging van de arbeid" (2005) werden in diverse hoofdstukken de informalisering en globalisering van de arbeid behandeld en betiteld als precaire arbeid. En dat alles in relatie met de (internationale) vakbeweging.
Inmiddels was de redactie begonnen met een digitale versie van Solidariteit (31 oktober 2004), waar in een lange rij commentaren en zogenoemde extra's zowel de 'flexmens' als het 'precariaat' op het toneel verscheen. Gevolgd door onder anderen de zzp'ers en de actualisering van de 'losse arbeid'. Onderwerpen die tot en met vandaag op onze webstek verschijnen.

Al deze artikelen en andere bijdragen hebben we samengebracht in een nieuw dossier: "precaire arbeid/precariaat" dat regelmatig van aanvullingen voorzien wordt. Behalve dat we dit dossier graag aanbevelen, roepen we onze lezers en lezeressen op bij te dragen aan de uitbreiding, met eigen bijdragen en/of met elders verschenen artikelen.


Webzine Solidariteit

Precaire arbeid, een mondiale gesel
Wanhopig op de vlucht, en ook nog goedkoop
Freddy de Pauw, Ingezonden, 7 februari 2016

Vakbonden in West-Afrika vechten tegen precaire arbeid
Gevaarlijk, onzeker, onderbetaald, onverzekerd
IndustriALL Gobal Union, Ingezonden, 15 november 2015

Contracting en beleving onzeker werk
Twee onderzoeken door de FNV over precaire arbeid
FNV, Ingezonden, 5 april 2015

Tegenstelling 1 - gebruikswaarde en ruilwaarde
Zeventien tegenstellingen en het einde van het kapitalisme - David Harvey
Sjarrel Massop, Extra 272-2, 22 februari 2015

Linkse perspectieven
Zeventien tegenstellingen en het einde van het kapitalisme
David Harvey (inleiding Sjarrel Massop), Extra 272-1, 22 februari 2015

Trekarbeiders en loonslaven in West-Europa
Unieke samenwerking in verzet tegen uitbuiting in vleesindustrie
Piet van der Lende, Ingezonden, 8 februari 2015

De SP op neoliberale wegen in parlementaire politiek
Commentaar 268
Piet van der Lende, 25 januari 2015

Neoliberale wegen in de parlementaire politiek
De sociaaldemocratie en de SP
Piet van der Lende, Extra 268-2, 25 januari 2015

Precaire maatschappij
Commentaar 266
Hans Boot, 28 december 2014

Stop flexibilisering en werkloosheid - ATV met behoud van loon!
Steeds meer zzp'ers in Nederland - rapport SCP
Rob Gerretsen, Extra 263-3, 16 november 2014

Meer banen, ook als het werk niet toeneemt
Commentaar 255
Sjarrel Massop, 27 juli 2014

Sociaal Europa is er slecht aan toe
Internationale vakbondsdemonstratie in Brussel, 4 april 2014
Christophe Callewaert, Extra 248-1, 20 april 2014

De Zaanse los- en laadploeg Het Kappie
De Amsterdamse havenpool als tijdelijke arbeidsplaats
Hans Boot, Ingezonden, 6 april 2014

Werken zonder Zekerheid
Informalisering - verslag van een minisymposium
Sjarrel Massop, Extra 242-2, 26 januari 2014

Wat te doen - wie gaan het doen?
Het raadsel van het kapitaal en de crises van het kapitalisme - David Harvey
Sjarrel Massop, Extra 234-1, 6 oktober 2013

Precaire zelfstandigheid
Zzp'ers feiten, lokkende en valse beelden
Hans Boot, Ingezonden, 25 augustus 2013

De stem van het volk
Commentaar 229
Sjarrel Massop, 28 juli 2013

Je werk of je leven!
Boekbespreking - De 360° werknemer. De nieuwe arbeidscultuur en de eindeloze concurrentie
Hans Boot, Extra 208-1, 7 oktober 2012

'Je bent een baan'
Boekbespreking - Dead Man Working
Hans Boot, Extra 202-1, 15 juli 2012

Precaire arbeid treft ons allen
Boekbespreking - Guy Standing, The Precariat: The new dangerous class
Ian Orton, Extra 201-1, 1 juli 2012

Einde havenpool, comeback losse havenarbeid
Flexibilisering - ontwrichting arbeidsverhoudingen
Hans Boot, Spanningen Januari 2012

Mandel over de "Resultaten" van Marx
Terechte hernieuwde aandacht voor de geschriften van Marx
Sjarrel Massop, Extra 120, 24 mei 2009

Kom naar Afrika, hier is het veilig!
Commentaar 105
Klaas Stutje, 26 oktober 2008

Hun waarden en de onze
Commentaar 50
Sjarrel Massop, 17 september 2006

De ene flexmens is de andere niet
Commentaar 42
Herre de Vries, 28 mei 2006

De flexmens nader bekeken
Commentaar 41
Hans Boot, 14 mei 2006

De welvaartsstaat voorbij?
Flexmens, Greenpepper Project, Searchweb en AGA presenteren: Het PrecairForum
PrecairForum voorbereidingsgroep, ingezonden, 5 februari 2005

Uit het blad Solidariteit

Grote scheiding tussen denken en uitvoeren
Veranderingen in de organisatie en inhoud van de arbeid
Sjarrel Massop, "Om de vereniging van de arbeid", juni 2005

Nieuwe inhoud arbeidersinternationalisme nodig
Globalisering en internationale vakbeweging
Marcel van der Linden, "Om de vereniging van de arbeid", juni 2005

Gesegmenteerde arbeid, verdeelde arbeiders, pluriforme vakbeweging
Globalisering en Nederlandse vakbeweging
Jan Willem Stutje, "Om de vereniging van de arbeid", juni 2005

Illegale tewerkstelling: smeerolie van het economisch bestel
Globalisering, informalisering, arbeidsmigratie
Jan Müter, "Om de vereniging van de arbeid", juni 2005

Thema - Illegale tewerkstelling
Nummer 109
Hans Boot, Marijke Bijl, Jan Müter, Frans Geraedts, Ahmed Essadki, sepember 2002

Thema - Precaire arbeid
Nummer 98
Redactie, Jan Müter, Piet van der Lende, Frans Geraedts, sepember 2000

Hoe flexibilisering stoppen?
Lezerskonferentie 23 november 1985
Hans Fransen van de Putte, Nummer 17, februari 1986

Krisis, herstrukturering, automatisering, flexibilisering
Het gaat om meer dan het arbeidsvoorwaardenbeleid
Redactie, bijlage bij Nummer 16, november 1985