Bulletin 75, november 2023

Koopkrachtverlies - Loonsverlaging

Logo 1 mei komitee

1 mei komitee (1)

Nederland een gaaf land ?
Eén miljoen mensen leeft onder de armoedegrens, terwijl de winsten blijven toenemen. Nog veel meer mensen gaan de armoede in, nu bedrijven weigeren prijscompensatie te betalen. In 2022 hebben juist zij hun marktmacht gebruikt om hun prijzen flink op te voeren. Volgens de Rabo bank zou het bij die prijsopdrijving om 2,5 procent gaan. Cijfers van de belastingdienst maken 4 procent waarschijnlijker. (11. winst in Nederland)

Grafiek deel opbrengst naar werkenden daalt (79% 1985, 75% 2021)

Loonmatiging als verdienmodel

Al zo'n dertig jaar gaat het deel van de economische opbrengst voor de werkenden achteruit door de aanhoudende politiek van loonmatiging. (30. opbrengst voor arbeid en kapitaal en 40-3. loonmatiging is het verdienmodel)
Daar bovenop wordt door bedrijven stelselmatig het overeengekomen Nederlandse cao-loon ontdoken, evenals de bijbehorende sociale premies. Koppelbazen verhuren op steeds grotere schaal zwaar onderbetaalde arbeidsmigranten aan scheepswerven, kassen telers, aannemers, slachterijen, tuinbouw bedrijven, wegtransport, schoonmaakbedrijven, reders, constructiebedrijven en distributiecentra. (68-1. uitbuiting arbeidsmigranten)

In 2022 kregen we met 11,6 procent een enorm koopkrachtverlies te verwerken. Dit jaar komt daar verdere geldontwaarding bovenop. Volgend jaar ook weer.
De in 2023 afgesloten cao's kwamen uit op maximaal slechts 7 procent. Heel vaak nog ver daar onder. Op deze manier voeren bedrijven loonsverlagingen door. Accepteer geen verlaging van de koopkracht.

Bedrijvenlobby

De laatste inflatiecijfers suggereren dat het grote koopkrachtverlies voorbij is. Niets is minder waar. De bedrijvenlobby eiste eind 2022 een lagere piek in de inflatieberekening om de noodzaak van prijscompensatie te bestrijden. Dus wordt nu de 'officiële' geldontwaarding uitgesmeerd over dit en volgend jaar. Evengoed bleven zo de prijzen in de winkels dit jaar stijgen met 5 tot 8 procent. In de cao's voor 2024 moeten nog steeds loonsverlagingen van 5 en 9 tot aan 14 procent gecompenseerd worden. Dwing managers bij bedrijven en overheid tot meer respectvolle beloning van hun personeel. Houd vast aan automatische prijscompensatie in de cao.

Bestaanszekerheid

Automatische prijscompensatie garandeert een minimum aan bestaanszekerheid. Minimumloon op zestien euro per uur, niet over een paar jaar, maar op de korte termijn. Dat is wel het minste voor een zelfstandig inkomen. Dus ook voor achttien jarigen. De bedrijvenlobby, beleggers en banken zijn ook nu weer openlijk tegen iedere verbetering van onze arbeidsvoorwaarden. Bestaanszekerheid voor werkenden is ze te duur. Wel klagen over personeelsgebrek, maar niet willen betalen. Zij gaan voor winst maken ten nadele van degenen die het werk voor ze moeten doen. Daarmee zoeken zij de confrontatie. Niet wij. Dus, laat je niet bestelen. Wij moeten onze bestaanszekerheid echt zelf afdwingen bij bedrijven en overheid. Anderen zullen het nooit voor ons doen. Bestaanszekerheid begint pas vanaf automatische prijscompensatie.

Gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, OESO, IMF, Wereldbank, Bloomberg, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en VCP, VNO, AWVN, Ministerie SZW,

Toegift

Deel nationaal inkomen voor werkenden daalt 62,8% (1980-1990) 54,0% 2010-2016

De Rabobank bood een eigen illustratie van de achteruitgang voor de werkenden bij de verdeling van de opbrengst van de Nederlandse economie. De vroegere regeling voor automatische prijscompensatie werd in 1982 bij het Akkoord van Wassenaar afgeschaft. (13. schade van het Akkoord van Wassenaar)

Winsten groeien harder dan lonen, 2015 1; 2022 1,4;  prijs van de arbeid 1,9

Opmerkelijk is dat de groei van de winsten juist sterk toenam ten tijde van de corona sluitingen. De bedrijven die achteraf de toen genoten subsidies, voorschotten en het belastinguitstel niet kunnen terugbetalen, hadden kennelijk al geen bestaansrecht. Dus is er ook geen reden om voor zulke bedrijven loonoffers te brengen.

Consumenten vertouwen - regering 2000-2022. 20017-2019 22% (VVD, PvdA, D66, CU, 2022 -55% (VVD, D66, CDA, CU)

De laatste jaren is het vertrouwen van de bevolking in het regeringsbeleid naar een ongekend dieptepunt gedaald. Mogelijk ook voor het politieke stelsel. Tijd dus voor een nieuwe politiek. Maar zo'n politiek wordt echt niet veranderd vanuit Den Haag. We moeten het zelf afdwingen. Om te beginnen met de automatische prijscompensatie.

(1) www.1meikomitee.net : Bu.75.LXXV.loonsverlaging.html