Oproep van de FNV

Geweld in Gaza en Israël

FNV - 3 november 2023

De FNV is zeer verontrust over het escalerende geweld en de enorme humanitaire crisis die zich afspeelt in Gaza en Israël. Wij steunen de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), Antonio Guterres, tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren en de vrijlating van de gijzelaars.

Wij dringen er bij de internationale gemeenschap sterk op aan alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het internationaal recht wordt gehandhaafd en alle burgers in de regio worden beschermd.
In een eerder bericht heeft de FNV de aanvallen op burgers in zowel Israël en Gaza veroordeeld en haar zorg uitgesproken over het toenemende geweld. We hebben ook ons medeleven, steun en solidariteit aangeboden aan onze collega's van de vakbonden in Palestina en Israël.
Onze solidariteit gaat uit naar alle werknemers die lijden onder dit conflict. Als vakbeweging geloven wij in dialoog en respecteren we de verschillende meningen die over dit conflict bestaan. Wij pleiten voor het onmiddellijke einde van de vijandelijkheden in het belang van alle inwoners en in het bijzonder de werknemers en onze collega's in de regio.

Belegering Gaza

Inmiddels zijn we bijna vier weken verder na de gewelddadige aanval van Hamas met ruim duizend dode Israëlische burgers tot gevolg en zien we dat er meer dan achtduizend burgers in Gaza gedood zijn als gevolg van de Israëlische militaire actie in reactie op deze aanvallen. Door de Israëlische belegering van Gaza is de voorziening van voedsel, water, elektriciteit en brandstof volledig afgesloten. Het leidt tot een humanitaire ramp van ongekende omvang.

Dit is voor ons onacceptabel. De VN hebben verklaard dat dergelijke maatregelen neerkomen op een vorm van collectieve bestraffing die verboden is krachtens de Vierde Conventie van Genève. Wij roepen de Nederlandse overheid en de internationale gemeenschap op om de opening van humanitaire corridors te ondersteunen en de toegang tot humanitaire hulp mogelijk te maken en solidair te zijn met noodhulp- en humanitaire hulpverleners.

Dramatische sociale en economische gevolgen

De vijandelijkheden veroorzaken niet alleen een tragisch verlies aan mensenlevens, maar ook een ongekend verlies aan banen, inkomen, bedrijven en civiele infrastructuur. Dit heeft een verwoestend en blijvend sociaaleconomisch impact op de werkgelegenheid en bestaanszekerheid in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat het gezondheidszorgsysteem in Gaza op instorten. Ziekenhuizen rantsoeneren de elektriciteit en er is een acuut tekort aan alle medische benodigdheden. Mensen in heel Gaza hebben al geen toegang meer tot schoon drinkwater.

Werknemers uit Gaza vastgezet

We zijn in het bijzonder bezorgd over de situatie van de naar schatting 18.000 tot 20.000 Gazaanse dagloners in Israël. Inmiddels weten we dat zo'n 4.000 van deze werknemers uit Gaza die in Israël werken, zijn gearresteerd en vastgezet. Zij mochten niet naar huis terugkeren en sommigen zijn overgebracht naar soms onbekende plekken op de Westelijke Jordaanoever of in het zuiden van Israël. Een gearresteerde werknemer die is vrijgelaten, vertelt over de onmenselijke behandeling van de gearresteerden, ze werden dagenlang geestelijk en fysiek mishandeld en hun bezittingen zijn ze kwijtgeraakt. De Israëlische autoriteiten hebben geen opheldering gegeven over de status van de gearresteerde arbeiders, noch een reden gegeven voor hun hechtenis. Vandaag werd bekend gemaakt dat honderden Palestijnse arbeiders vanuit Israël en de Westelijke Jordaanoever zijn teruggestuurd naar de Gazastrook. Maar zoals gezegd, zijn er zo'n vierduizend werknemers vastgezet.

Wij dringen er dan ook bij alle partijen op aan de bescherming te garanderen van alle werknemers in Israël en de bezette Palestijnse gebieden die door deze crisis zijn getroffen, inclusief werknemers uit Gaza die in Israël werken, plus nadrukkelijk alle gezondheids- en hulpverleners die ter plaatse essentiële hulp verlenen.

Naleving internationaal recht

Wij roepen de Nederlandse regering op alle inspanningen te steunen voor een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede die in overeenstemming is met het internationaal recht, inclusief het beëindigen van de uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Een vrede die alleen gebaseerd kan zijn op gelijkheid, democratie en naleving van alle humanitaire en daarmee ook de arbeidsrechten van alle inwoners. We zullen nauw blijven samenwerken met onze partners ter plekke en via het Internationale Vakbondsverbond (ITUC) alle inspanningen ondersteunen om te komen tot duurzame vrede.