Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Boek over verduurzaming

Ondernemingsraad en klimaattransitie

Niko Manshanden 1

Voorkant boek

De afgelopen tijd horen we veel over de verslechteringen in het klimaat, de overstromingen en de hittegolven. Om ons te beschermen moet er een beter klimaatbeleid worden gevoerd en daarbij heeft de politiek, de overheid een grote rol. In juni 2019 is het Klimaatakkoord afgesloten en dienen bedrijven en instellingen veel klimaatmaatregelen te nemen. En daar heeft de werknemersafvaardiging in de bedrijven, de ondernemingsraad, ook een belangrijke rol.

Bedrijven moeten veranderen, zij zorgen voor de meeste klimaat- en milieu-overlast en het lijkt alsof dat niet op het netvlies staat. Ook de rol van de ondernemingsraad, als vertegenwoordiger van werknemers, is op dit punt onderbelicht. Zij kunnen veel meer stimuleren en mogelijk verbeteringen afdwingen.

Gereedschapskist

Om de ondernemingsraden en werknemers in de bedrijven en instellingen daarbij te ondersteunen heb ik het afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het boek "Ondernemingsraad en klimaattransitie". Dat is eind augustus uitgekomen en daarmee is er een 'gereedschapskist' om actief bij te dragen aan echte verduurzaming, vergroening en geen CO2-uitstoot meer. Zie voor meer informatie en de inhoudsopgave:
www.managementboek.nl: ondernemingsraad-en-klimaattransitie-niko-manshanden

Graag breng ik dit boek onder de aandacht, want ik wil er verder mee. De komende tijd zou ik graag her en der hier over willen vertellen - in artikelen, workshops, inleidingen, forums, op een studiedag, met de directie, gewoon met een groep werknemers of burgers, OR-platforms, enzovoort. Veel bedrijven staan bij verduurzaming op de rem, doen aan windowdressing of weten niet goed hoe één en ander aan te pakken. Hoe wel, daar zouden we verder over kunnen praten.
MZ-smart - 06 - 26 066 406


1 niko-manshanden#auteurs (terug)