Welkom
Overgenomen
Solidariteit "overgenomen"

Nieuwsbrief PvdA-afdeling Bergen Noord-Holland, juni 2021

Gescheiden werelden

Jaap Terpstra

Onder de titel De weg vooruit voor de PvdA hield de Wiardi Beckman Stichting op 31 mei een zoom bijeenkomst. Daaruit enige constateringen: ondanks de schamele negen zetels ontbreekt het onze partij niet aan bestuurlijke invloed. Partijlid Tjeenk Willink mocht als informateur al het voorbereidende werk doen met als briljante conclusie dat na de gevoerde, therapeutische gesprekken nog steeds sprake was: van een gevoel van ongemak.

Hij mocht het stokje doorgeven aan ons partijlid Mariette Hamer die polderen tot kunst heeft verheven als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Ze heeft nog steeds natte voeten en die drogen niet op door de stilstaande laarzen van Rutte en Hoekstra in de zompige klei. Ze willen niet op het droge getrokken worden door de linkse zonnetjes PvdA en Groen Links. Stel je voor, een progressief beleid te moeten voeren in dit gave land, daar zitten onze kiezers niet op de wachten - rechts zal ons beleid zijn onder de bezielende leiding van Rutte. Langzaam zakken ze verder weg in de klei.

Scheidslijnen

Onze partij, ondanks dat wij onderdeel zijn van het politieke kartel, zit slechts met negen zetels in de Tweede Kamer. Onze achterban is angstaanjagend vergrijsd. Is fusie met GroenLinks en SP een uitkomst? Ik denk nu van niet, fusies hebben de neiging te mislukken. Veel meer heil zie ik in de vorming van een links blok bestaand uit PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Bij1. In een gezamenlijk optreden op sociaaleconomisch en ecologisch gebied. Een samengaan van bezonken wijsheid en ideologisch bevlogenheid van jongeren op eigentijdse thema's.

Een ander belangrijk aandachtspunt bracht de politicoloog Philip van Praag tijdens de zoom-sessie naar voren, namelijk de scheidslijnen, de segregatie tussen de hoog-, middelbaar- en laagopgeleiden. Gescheiden werelden.
Onder de laagopgeleiden gaat 40 procent niet meer naar de stembus, ze hebben het geloof in de politiek verloren, wie komt er voor hen nog op? Ze maken geen deel meer uit van het politieke bestel. De hoogopgeleiden maken de dienst uit.

Lapmiddel

De strijd om de Tweebosbuurt in Rotterdam is hier een schrijnend voorbeeld van. Ik heb er twee keer eerder over geschreven. Een kleine opfrisser. In 2018 raadsbesluit Rotterdam: met instemming van de PvdA en GroenLinks wordt besloten tot sloop over te gaan van 524 woningen in de sociale sector. Er komen slechts 137 sociale huurwoningen voor terug. De bewoners verzetten zich fel tegen dit besluit. De armen van de buurt moeten worden gespreid over andere buurten, bij voorkeur in Hoek van Holland en Spijkenisse om langs die weg ruimte te scheppen voor het mogelijk maken van een wooncarrière voor de hogere inkomens.

In de gemeenteraad verzetten de SP, Denk, Nida, de PvdD en 50Plus zich fel tegen dit besluit. Zij kwamen voor de bewoners op, met rechtszaken, tot bemoeienis van de Verenigde Naties aan toe. Het mocht niet baten, ondanks een rechtelijke uitspraak tegen de voorgenomen sloop van een aantal woningen, heeft de kaalslag op 21 juni een aanvang genomen.
Onze partij wil het leed van de bewoners verzachten, maar dat leed van sloop en uitzetting valt niet te verzachten; Burgemeester Aboutaleb stelde als bemiddeling 'mediation' voor. Een lapmiddel voor de bewoners, zij wilden in hun buurt blijven wonen, daarover valt niet te bemiddelen.

Volkspartij

Ik heb deze kwestie nauw gevolgd en maak me met mijn lidmaatschap niet populair in die kring. Onze partij liet en laat de bewoners van de buurt uiteindelijk,-zij het met krokodillen tranen, volledig zakken. Het boegbeeld van het verzet uit de buurt, Grarda Pelger, nu 82, jaar, al 74 jaar woonachtig in de buurt is moe en ook gesloopt. Zij is een alleenstaande moeder van een goede vriend van mij. Het laat mij aan het hart. We laten dit gewoon gebeuren.
De VVD-wethouder Bas Kurvers in Rotterdam (bouw) stelde dat de menging van verschillende inkomens zal leiden tot een stevige wijk. In hoeverre hij deze vorm van gentrificatie van toepassing acht op de villawijken, lijkt mij een bijzondere uitdaging voor hem: Villa's slopen ten behoeve van sociale woningbouw ter versteviging van de wijk, ik hoor het hem zeggen.

De weg vooruit voor de PvdA. Wij zijn toch een Volkspartij voor alle geledingen in de samenleving. We hebben toch oog en zorg voor de economisch en sociaal zwakkeren in de samenleving. Hun stem moet toch worden gehoord, hun stem telt toch ook, dat zit toch in onze DNA. In dit kader zie ik de samenwerking met de SP als onmisbaar om een Volkspartij te kunnen blijven.