Klimaat en vakbeweging

Energietransitie treft miljoenen Europese werknemers

Erna Bosschart *)

De energietransitie wordt de nieuwe technologische revolutie, maar is volgens de 181 Europese vakbonden, verenigd in IndustriAll Europe, vooral een sociaal vraagstuk. Daarom is IndustriAll Europe de #JustTransition campagne gestart die 20 november 2021 eindigt.

Er is geen rechtvaardige energietransitie mogelijk als de rekening daarvoor vooral wordt neergelegd bij werknemers. Luc Triangle, General Secretary van industriAll Europe:

Het is bovenal een maatschappelijke uitdaging voor de miljoenen werknemers van wie het werk door de energietransitie verandert. De politieke eenheid en samenwerking in Europa staan op het spel als we de invloed van de energietransitie niet eerlijk verdelen.

Affiche Energie transitie: niets over ons zonder ons!

55 miljoen werknemers worden geraakt

Europa staat op het punt de Green Deal uit te rollen. De in Europa afgekondigde maatregelen in het pakket Fit for 55 - 55 procent minder uitstoot in 2020 – raken naar schatting zo’n 55 miljoen werknemers in industrie, bouw, metaal en mijnbouw. Werk verandert of verdwijnt door de vergroening van de industrie. En dat komt bovenop de gevolgen van de Covid-19 pandemie, de digitalisering in deze sectoren en marktontwikkelingen.

Klimaatacties 6 november

Vakbonden over de hele wereld, waaronder de FNV, ondersteunen de klimaatacties. Op 6 november staat er een wereldwijde protestdag op het programma. De verenigde vakbonden dringen bij de politiek aan op nationale en krachtige sociaal programma’s die, naast een eerlijke verdeling van de lasten, op grote schaal investeren in nieuwe groene banen.

Compensatie voor baanverlies

Petra Bolster, bestuurslid FNV:

Wij staan voor fatsoenlijk werk en inkomen. Door de energietransitie verliezen mensen banen, daarvoor is omscholing nodig en waar dat niet meer kan: compensatie voor inkomensverlies. Nieuw werk moet goede banen opleveren met een fatsoenlijke cao. Dit en aantrekkelijke scholing moeten ervoor zorgen dat meer jongeren een technisch vak willen leren. En de betaalbaarheid van de energietransitie is cruciaal voor het draagvlak in heel Nederland. Ja, naast een technologische is het vooral óók een sociale kwestie.

Riskeren sociale onrust

Michael Vassiliadis, president van industriAll Europe:

De transformatie biedt echte kansen op goede, nieuwe banen in de industrie, bouw, metaal en mijnbouw. Politici moeten nu het fundament leggen voor een decennium van industriële vernieuwing. Politieke partijen die de energietransitie alleen willen organiseren met verboden en afbouw van bijvoorbeeld het gebruik van niet duurzame energie, verstikken Europa’s welvaart en riskeren daarmee grote sociale onrust.

Betrek werknemers bij transitie

De vakbonden in Europa vragen alle landelijke politici om werk te maken van onder meer (om)scholingsprogramma’s. Daarnaast pleit industriAll Europe ervoor om werknemers werkelijk te betrekken bij de vraagstukken die de energietransitie oproept.

181 Europese vakbonden

IndustriAll Europe spreekt namens 7 miljoen werknemers in Europa vanuit de sectoren industrie, bouw, metaal en mijnbouw. Er zijn 181 vakbonden uit 38 landen in Europa bij aangesloten.

*) Erna Bosschart is persvoorlichter FNV Handel, Industrie, Bouwen & Wonen, Agrarisch groen.
Eerder, 29 oktober 2021, verschenen op fnv.nl. Zie ook: news.industriall-europe.eu