nr. 89
maart 1999

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Lezersconferentie, zondag 18 april 1999

Zes commentaren uit de redactieraad

Zoals elders vermeld, is 'koers 21' in een vergadering van de redactieraad besproken. Dat was eind januari. Als een terugblik daarop hebben we een zestal leden gevraagd hun visie nog eens kort samen te vatten. Hoewel de invalshoeken verschillend zijn, gelukkig maar, zijn ze het eens met het motto 'breder dan de vakbeweging'. Wel is hier en daar een waarschuwing te horen, dat Solidariteit niet een 'willekeurige' verzameling van onderwerpen en groepen aan bod moet laat komen en vooral de vakbeweging als hoofdterrein moet handhaven.

Ellie Bröls, ABVAKO, vakbondsconsulent AMC

Een zekere verbreding lijkt me op zich een goede zaak. Werken, wonen, leven: het is allemaal niet van elkaar los te koppelen. Maar wat mij betreft blijft de vakbeweging hèt uitgangspunt. Daar ligt de kracht van Solidariteit, de kennis en de ervaring. Over een jaar of twee moeten we dan maar goed evalueren wat deze lichte koerswijziging voor het blad en de lezers betekent.

Michel Tilanus, kaderlid FNV Bondgenoten, Unilever

Ik kan jullie redenering goed volgen. Wat binnen de vakbeweging onvoldoende gebeurt, kan van buitenaf ingebracht worden. Aan de ene kant is dat spijtig, maar aan de andere kant nodig. Ik heb er overigens wel vertrouwen in dat groepen vakbondsleden van binnenuit op dezelfde lijn zitten. Maar ook zij knokken tegen de stroom op.

Wat ik niet verwacht, maar waar ik wel voor waarschuw, is dat Solidariteit de vakbeweging als hoofdterrein zou loslaten. En dat zou kunnen gebeuren als bijvoorbeeld brede vraagstukken als woningbouw, gezondheidszorg of infractructuur de toon gaan zetten.

Maarten Hoogendam, FNV Bondgenoten, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij

Als Solidariteit een schakelfunctie kan vervullen tussen vakbeweging en andere groeperingen die actief zijn, dan is dat prima. Maar er is wel een risico. Ook al heeft de vakbeweging zoiets als maatschappijverandering als doelstelling overboord gezet, er zijn nog genoeg kritische leden die daarnaar willen streven. Groeperingen buiten de vakbeweging richten zich veelal op één, helder issue en weten daar betrekkelijk gemakkelijk mensen op te organiseren. We moeten er voor waken dat we een platform worden waar iedereen aan bod komt, zonder duidelijk kader. Het moet ook wel tot iets leiden.

Hans Goosen, FNV Bondgenoten, voorzitter FNV Rotterdam

Voor mij is discussie over een 'brede vakbeweging' een gepasseerd station. We moeten niet alles naar ons toe willen trekken. Wel is het zinnig anderen aan het woord te laten en te steunen. En waar mogelijk ook standpunten in te nemen en uit te dragen. In Rotterdam hebben we zes terreinen geformuleerd waaraan binnen de vakbeweging aandacht zou moeten worden besteed: onderwijs, milieu, economie, grote-steden-beleid, werkgelegenheid/armoede en veiligheid. In de discussie over dat soort onderwerpen zou Solidariteit een rol kunnen spelen. Daar moeten we de 'diepte' in. De vakbeweging is in die zin 'breed' dat ze, beter dan welke politieke partij ook, in staat is over een heel breed front mensen bij elkaar te brengen en op relevante thema's te mobiliseren.

Judith Rümke, FNV Bondgenoten, Hoogovens

Ik kan mij vinden in de voorgestelde koerswijziging. Maar dat moet niet betekenen dat er minder ruimte is voor de dagelijkse praktijk. In de klas, aan het ziekbed, in de fabriekshal enzovoort. Helaas moet je het nu al 'breder dan de vakbeweging' noemen, als je je bezighoudt met wat mensen van dag tot dag aan problemen tegenkomen. We moeten onze agenda laten bepalen door wat mensen meemaken. Als de bonden dat laten liggen, dan is er voor ons juist alle reden daarop in te gaan.

Toon Dekkers, FNV Bondgenoten, gepensioneerd

Het zou goed zijn onze doelgroep te verbreden en ook aandacht te besteden aan andere groeperingen die opkomen voor de belangen van de arbeiders. Ik denk bijvoorbeeld aan de Arme kant van Nederland en Disk.

Een rubriek 'uit de vakbond' is misschien een manier om op een positieve manier gebeurtenissen binnen de bonden op de voet te volgen: nieuwtjes, vergaderingen, belangrijke onderwerpen.

Daarnaast moeten we zorgen voor regelmatige berichtgeving over ontwikkelingen in de buitenlandse, met name Europese vakbeweging.