nr. 89
maart 1999

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Europa is rijk ... aan werkloosheid en armoede

Op 3 en 4 juni dit jaar zal in Keulen de top van de Europese regeringsleiders plaatsvinden. Deze wordt 19 juni gevolgd door net zo'n circus van de G8, de zeven rijkste industrielanden in de wereld en Rusland. Er zal weer veel 'hervormd' en 'gecoördineerd' worden, waaronder de werkgelegenheidspolitiek en de plannen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Wij richten ons echter op het netwerk van de Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting dat 29 mei een grote demonstratie organiseert.

Daaraan vooraf zullen er marsen in diverse landen zijn. Bijvoorbeeld van Brussel naar Keulen in de week van 25 tot 29 mei. Midden mei beginnen de wandeltochten in Duitsland, onder andere van Berlijn naar Keulen.

Na de demonstratie van 29 mei is er tot 4 juni een 'tegentop', zoals die ook in 1997 in Amsterdam is georganiseerd. Daarnaast wordt op de avond van de 29ste mei een 'tegenparlement' geopend, bestaande uit werklozen, bijstandsvrouwen en andere mensen met een minumuminkomen. In dit tegenparlement zal over een 'sociaal charter' besloten worden, waarvan de voorbereidende stukken in de verschillende landen nu besproken worden.

Maar dat is nog niet alles. Vooraf aan de top van de G8 wordt van 4 tot 19 juni een actiekamp gehouden in Keulen, dat uitmondt in een nieuwe demonstratie gericht op kwijtschelding van de schulden van de ontwikkelingslanden, bestaanszekerheid voor allen die in deze wereld leven en open grenzen voor iedereen.

Nederlands comité

Het Nederlandse comité Euromarsen heeft na 'Amsterdam' in een aantal evaluatiebijeenkomsten geconstateerd dat er te weinig inhoudelijk gediscussieerd is. Door de veelheid aan praktische klussen was dat er nauwelijks van gekomen. Nu zijn de kansen daarop gunstiger, ook al omdat de Franse en Duitse orrganisaties tot een vergelijkbare conclusie zijn gekomen en die discussie met schriftelijke teksten voeden.

Bovendien stelde het comité vast dat organisatorisch en financieel zaken wat door elkaar liepen. Om daar meer lijn in te brengen, is besloten de Stichting voor een Sociaal Europa op te richten, die het juridisch en financieel kader kan vormen voor de activiteiten van de plaatselijke comités.

In de tussentijd nam een een delegatie deel aan verschillende Europese bijeenkomsten en acties. In Cardiff, Luxemburg, Parijs, Brussel en Keulen. Daarbij werd tevens meegewerkt aan de opbouw van het Europees netwerk.

Doe mee!

Op dit moment treft ons comité Euromarsen een serie voorbereidingen op weg naar Keulen.

* Afhankelijk van de binnenkomende gelden en de reiskosten reserveren we een aantal bussen. De Bijstandsbond, de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam en Vrouwen en de Bijstand hebben zich al van een bus verzekerd. Andere organisaties, zoals de Kliëntenraad, Komitee Amsterdam tegen Verarming, FNV Bondgenoten Amsterdam, zijn benaderd hetzelfde te doen. Het Komitee Amsterdam tegen Verarming heeft in ieder geval een financiële bijdrage toegezegd. Overwogen wordt ook een trein naar Keulen te organiseren.

* Via discussies bereiden we onze deelname aan het tegenparlement voor. Eén daarvan is een ronde-tafel-conferentie, waarbij (ervarings)deskundigen het zullen hebben over de toestand van de sociale zekerheid en alternatieven voor het huidige werkgelegenheidsbeleid in de verschillende Europese landen.

* Met het comité Euromarsen in Brussel onderhouden we contact over de deelname aan de mars van Brussel naar Keulen.

* Vanaf begin maart wordt een handtekeningcampagne gevoerd onder vakbondsleden om hun steun te verwerven en daarmee de FNV op te porren.

* Op 22 mei zijn we aanwezig op Schiphol bij de ontvangst van de boeren en boerinnen uit India die met een karavaan door Europa zullen trekken. Zij hebben acties gepland tegen ondernemingen en instituties die zich sterk maken voor de verdere liberalisering van de handel. Het initiatief voor deze karavaan is afkomstig van de boerenorganisatie KRRS uit de Zuid-Indiase bondsstaat Karnataka. De wereldwijde boerenorganisatie Via Campesina steunt deze actie, evenals People's Global Action.

* Naar aanleiding van de Europese verkiezingen zullen we een bijeenkomst houden gericht op de deelname aan de demonstratie in Keulen. Mensen kunnen immers meer dan (niet) stemmen.

* Met de plaatselijke comités Euromarsen worden bijeenkomsten georganiseerd over de onderwerpen die tijdens de Europese top en de G8 aan de orde komen.

Wij roepen ieder, en in Solidariteit met name vakbondsleden, op aan deze activiteiten deel te nemen!

Piet van der Lende
(Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam)

Informatie: Comité Euromarsen, Da Costakade 148, 1053 XC Amsterdam. Telefoon: 020-6181815/6162920. Fax: 020-6162473. E-mail: bijstbnd@xs4all.nl

Eisen Europees netwerk

* Een gegarandeerd minimuminkomen dat het aan allen in Europa mogelijk maakt fatsoenlijk te leven.
* Aanzienlijke uitbreiding van volwaardige banen in dienstverlenende sectoren als openbaar vervoer, gezondheidszorg, onderwijs en milieuzorg.
* Een open en solidair Europa, zonder racisme en sociale uitsluiting, met gelijke rechten voor alle burgers.
* Een aanzienlijke arbeidstijdverkorting overal in Europa, zonder koopkrachtverlies en flexibilisering.
* Een harmonisatie van de sociale rechten in de Europese landen, waarbij aanpassing plaatsvindt aan de landen met de beste stelsels.