nr. 87
dec 1998

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

Marsen naar Keulen: 5 juni 1999!

Werkloosheid, onzekere banen, armoede en sociale uitsluiting blijven toenemen in Europa. Dat is een onaanvaardbare, dagelijkse realiteit. De politieke verschuiving in de regeringen van verschillende Europese landen naar links of centrumlinks heeft daarin nauwelijks verandering gebracht. En ook de 'werkgelegenheidstop' in Luxemburg van eind 1997 heeft, behalve de algemene inzet op gesubsidieerde arbeid, weinig positiefs opgeleverd.

Na de marsen uit geheel Europa naar Amsterdam in 1997, de demonstratie in Cardiff van juni 1998 en de komende acties bij de Euro-top in Wenen in december, zal de top in Keulen van juni 1999 opnieuw het toneel zijn van de Euromarsen. Te voet, per auto, bus of trein zullen de demonstranten de Europese leiders de volgende eisen onder de neus wrijven.

1. Een gegarandeerd inkomen dat voor iedereen een fatsoenlijk bestaan mogelijk maakt.

2. Het recht op werk: voor een onmiddellijke en algemene verkorting van de arbeidstijd. Gecoördineerd op Europees niveau moet dit leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen; zonder loonverlies en koopkracht en zonder flexibiliteit.

3. Geen maatregelen van 'arbeidsdwang' en gedwongen deeltijdarbeid. Geen kinderarbeid en 'sociale dumping'.

4. Geen verrijking van een minderheid en verarming van een meerderheid. Voor herverdeling van de rijkdommen.

5. Geen enkele vorm van uitsluiting en discriminatie, in het bijzonder van vrouwen en migranten. Voor erkenning van sociale rechten op de gebieden van huisvesting, onderwijs, gezondheid enzovoort. Beschikbaarstelling van fondsen die deze rechten moeten realiseren.

Ook in Nederland zal er aan gewerkt worden dat allen die met deze eisen instemmen, juni volgend jaar naar Keulen gaan. Met name vakbondsleden zullen daartoe opgeroepen worden.

Informatie: John Cozijn - Stichting Grenzeloze Solidariteit, telefoon: 020-6243270 of 071-5143037; Piet van der Lende - Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam, telefoon: 020-6181815 of 020-6898806.