nr. 79
juni 1997

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Impressie aankomst in Nederland van lopers Euromarsen

Van Tanger tot Amsterdam: tegen de 'Misère'

"Indrukwekkend, zonder meer indrukwekkend, een spandoek in vele talen, een strijdbaar aangenaam zooitje ongeregeld, een kleine honderd vijftig mensen, vooral Spanjaarden en Fransen, ook Belgen en van de andere kant kwamen ook er ook nog acht Duitsers, opvallend veel ouderen, één met krukken, een ander met een stok, vermoeid en sommigen ziek, maar niet kapot te krijgen, de leuzen knalden in het rond."

ZO OMSCHREEF FRANS WEIJMER, lid van het rotterdamse komitee Euromarsen, de aankomst in de buurt van het Limburgse Eijsden van de lopers tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Dat was zondag 1 juni, om vijf uur in de middag.

Tanger

"1k heb al heel wat meegemaakt, maar dit vergeet ik nooit meer. Zes van de grote groep hadden de hele tocht uit Tanger meegemaakt, ik denk dat ze allemaal wel een boek vol ervaringen kunnen schrijven. Een deel ging weer terug naar Luik, ruim zestig zetten de mars voort naar Maastricht. Dat is nog eens ruim acht kilometer, dus was het maar goed dat de bus van het amsterdamse Straattheater kon pendelen. Na de begroetingen door de 'werkgroep marsen' voerden zes tot zeven lopers het woord. In al die drukte zag ik even verderop een busje staan met drie, oudere vrouwen. Het bleken spaanse vrouwen. Ze hadden die dag niet meegelopen, ze waren ziek geworden. De mazzel was dat ik kon vertalen voor een aantal nederlandse journalisten. 'Waarom loopt u mee, helemaal uit Tanger?' 'Ik ben een strijdster, net zoals mijn ouders en grootouders die in de Spaanse Burgeroorlog voor onze bevrijding hebben gevochten.' 'Waar bent u dan tegen?' 'Tegen het liberalisme van nu en tegen het kapitalisme van altijd.' De antwoorden spoten eruit en de journalisten schreven hun vingers blauw. Aangekomen in Maastricht zijn we in een demonstratieve optocht over Het Vrijthof gegaan. Dat hebben zeer veel mensen gezien, want het feest vanwege het kampioenschap van MVV was nog in voile gang. Over de Maasbrug ging het naar de loco-burgemeester die de lopers hartelijk welkom heette. Toen ze in de raadzaal aankwamen, leken ze dodelijk vermoeid, eenmaal binnen werden wel twintig minuten lang, ondersteund door een trommel, leuzen gescandeerd. Voor solidariteit, tegen werkloosheid en 'précarité', wij zouden zeggen tegen 'bestaansonzekerheid'.

Wij zijn al maanden lang met de Euromarsen bezig - vergaderen, regelen, brieven schrijven, vakbondsleden en politici overtuigen - ik had hoge verwachtingen, maar deze internationale strijdbaarheid tegen het Europa van de uitgestotenen, daklozen en werklozen - kortom tegen de misère - heeft een onvergetelijke indruk gemaakt en me ontzettend gesterkt."

Redaktie

ZATERDAG 14 JUNI 1997 IN AMSTERDAM, DE DAM, 13.00u: EUROPESE DEMONSTRATIE TEGEN WERKLOOSHEID, ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING