nr. 30
Sep 1988

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Redaktioneel

Woede en Verzet

Bezuinig door ontwapening - tekening van raket naar geld

Voorspellen kan Jacob Draijer, sinds juni CAO-koördinator in het federatiebestuur van de FNV. Ook al heeft hij het zo waarschijnlijk niet bedoeld. Hij verwachtte "een uitbarsting van woede en verzet" en die is er gekomen. Over de folder, waarmee de FNV jongeren dacht te kunnen oproepen om 8 oktober in Amsterdam te protesteren tegen de bezuinigingspolitiek van de regering Lubbers. Daarin stond onder meer: "Niemand zal ontkennen dat we met ons allen moeten bezuinigen. En geen jongere die staande houdt dat hij of zij niet hoeft in te leveren. Die bereidheid en solidariteit is er juist wel bij jongeren. Maar de bezuinigingen zijn nu een beetje doorgeslagen naar de andere kant." De hierover uitgebarste woede en verzet - wat iedereen?, welke jongeren?, solidariteit met wie?, wie is er zo verschrikkelijk doorgeslagen? - deden de federatieraad besluiten de massaal verspreide oplage te vernietigen.

Wie de ogen nog niet gebroken heeft op het turbo-materiaal van het buro Limage dangereuse, kan zich geïnspireerd voelen door dit wijze besluit. Het propagandamateriaal, dat het met zijn lingerie-kleurenpraal op de tv wel goed zal doen, is op meer punten rijp voor korrektie. Wij zijn tegen verspilling, maar toch... Neem de folder over de infrastruktuur: "De kortste weg van A naar B". "Voor betere verbindingen en minder files zullen naast het bedrijfsleven, ook de burgers (...) hun steentje moeten bijdragen. Terecht. Zij krijgen er iets voor terug dat de moeite waard is." (Voor alle duidelijkheid, met burgers worden vooral de loon- en uitkeringsafhankelijken bedoeld.) Verder staat het bol van "onze concurrentiepositie" en "onze verslapte economie". Met klap op de vuurpijl wordt ons een ongekende macht toegemeten. Wanneer het allemaal niet vlotter en beter wordt "verliezen we onze greep op het internationale gebeuren (...)." Nog een folder. "Werk, inkomen, zekerheid", over een Deltaplan tegen werkloosheid. "Als we samen aan het werk gaan, dan kan het." "We willen dus best de lonen in de hand houden." Ronduit stuitend is de passage over fraude. Daarin wordt het oplichten van een bank of de belastingen op één hoop gegooid met het bijverdienen van een paar tientjes door een uitkeringsgerechtigde. Dat wordt dan ook misbruik maken van sociale voorzieningen genoemd, waarvoor men zal moeten boeten.

Kortom, een redeneertrant van medeverantwoordelijkheid voor 'de' ekonomie en bezuinigingspolitiek en een volstrekte ontkenning van de bestaande machts- en uitbuitingsverhoudingen. Noemde VNO-voorzitter van Lede daarom op de ondernemersshow "Europa 1992" Stekelenburg een medestander?

Maar de werkelijkheid wordt niet bepaald door letters op papier, ook niet door deze. De demonstratie/manifestatie van 8 oktober moet een strijdbaar maatschappelijk feit worden. Met eigen eisen zullen we vorm en inhoud moeten geven aan de uitspraak van Johan Stekelenburg door "de FNV in de voorhoede op te stellen. Alleen vanuit een offensieve strategie kun je scoren. En dat wordt hoog tijd." (de Volkskrant 18 april 1988) Zo is dat, in het thema van dit nummer meer.

De redaktie (september 1988)