nr. 29
juni 1988

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Redaktioneel

Een kentering?

We schrijven juni 1988. De zomer komt er aan en veel mensen zullen op z'n minst vakantiegedachten door het hoofd spelen. Of iedereen zich dat 'eventjes vrij' financieel ook kan veroorloven, is natuurlijk weer een andere kwestie. Voor regering en werkgevers geen punt overigens. Het noeste klaren van het karwei mag dan, gezien alle 'affaires', niet altijd een onverdeeld genoegen zijn, onverdroten gaan ze door met het aankondigen van bezuinigingen, reorganisaties, ontslagen en wat dies meer zij. 'Beleid' heet dat. Beleid om de BV Nederland weer uit het slop te halen. Dus 'nog even de kiezen op elkaar', want 'we zijn immers op de goede weg'.

Veel meer dan dat leverde het rituele geschermutsel tijdens het zogenaamde voorjaarsoverleg dan ook niet op. Hoe vol lof niemand minder dan VNO-voorzitter Van Lede ook was voor de gematigde opstelling van de vakbeweging de afgelopen periode, van alternatieven zoals het 'Deltaplan voor de langdurige werkloosheid' van de FNV moest hij niets hebben. De regering wikt en beschikt in september op Prinsjesdag.

Een ander beleid zal dus moeten worden afgedwongen. En de mogelijkheden daartoe lijken groeiende. De uitingen van onvrede nemen toe. Her en der steekt een begin van daadwerkelijk verzet de kop op. Weliswaar verspreid, ongekoördineerd en op verschillende terreinen, maar het is er. Mensen blijken wel degelijk te mobiliseren te zijn. Bijvoorbeeld voor solidariteit met de palestijnse strijd of tegen apartheid, zoals op 11 juni in Amsterdam, toen naar schatting 50.000 mensen dominee Boesak toejuichten. En wie had kunnen vermoeden dat kerkelijke en andere instanties zouden oproepen tot een demonstratie tegen de armoede, die op 7 mei in Amsterdam plaatsvond.

Reorganisatieplannen hebben geleid tot de eerste werknemersstaking op een universiteit. In Utrecht legde op 27 mei het personeel van ondermeer kantine, techniese dienst, bibliotheek, bewaking en beveiliging het werk voor twee dagen neer. Bij Philips in Eindhoven kwam het voor het eerst sinds 50 jaar tot een staking op de hoofdvestiging van het koncern. De mensen van de Bedrijfsrestauratie pikten de dreigende privatisering niet en kregen steun van andere bedrijfsonderdelen die eveneens op de nominatie staan om afgestoten te worden. De solidariteit met de strijd van het schoonmaakpersoneel van de amsterdamse WSBZ breidt zich uit: het GVB staakte 24 uur en medewerk(st)ers van de Stadsreiniging en Openbare Werken blokkeerden enige tijd de ingangen van het stadhuis. Akties van jongeren tegen het voor hen fnuikende regeringsbeleid zijn nog lang niet afgelopen. Scholieren en studenten wensen zich niet neer te leggen bij al het gerommel in en rond het onderwijs.

Vrouwenorganisaties als het Breed Platform Vrouwen voor Ekonomiese Zelfstandigheid en het komitee Vrouwen Blijven Eisen bereiden aktiviteiten rond Prinsjesdag voor.

Voor herstel van het vertrouwen in de vakbeweging en ledenwinst is het lanceren van een plan tegen werkloosheid niet voldoende. Als de FNV inderdaad meer dan voorheen in het offensief wil, kan bundeling van alle onvrede op 8 oktober - met het regeringsbeleid als inzet - een goede eerste aanzet zijn voor verdere mobilisatie. De aktiebereidheid zal daardoor alleen maar groter worden. Slechts langs die weg zijn Lubbers en zijn ondernemersvrienden te treffen.

De redaktie (juni 1988)


Overwinning
Als aanvulling op het artikel "WSBZ is één voorbeeld' het laatste nieuws. Vandaag, 21 juni, heeft het WSBZ-personeel - een dag na de solidariteitsdemonstratie - het akkoord aanvaard, dat de AbvaKabo en het amsterdamse gemeentebestuur overeengekomen zijn. Belangrijk onderdeel daarvan is dat het huidige WSBZ-personeel de ambtenarenstatus behoudt en tot 1998 werkgelegenheidsgaranties heeft gekregen. Hoewel dit akkoord een kompromis is, is er zonder meer sprake van een overwinning. Na onder andere een week staken en de solidariteit van het personeel van andere gemeentediensten, In het bijzonder de 24-uursstaklng bij het GVB. Er Is een belangrijke vooruitgang geboekt met de opbouw van de solidariteit tussen de diensten. Versterkt kan het gemeentepersoneel in Amsterdam het gevecht tegen verdere privatisering voortzetten.