nr. 110
nov 2002

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Redactioneel

Binnenlandse Veiligheid

De tippelzones worden schoongeveegd, de roversholen ontruimd en minister Kamp zegt "beter een charter dan een cursus". Bush' oorlogstaal van 'uitroken' en 'de as van het kwaad' vindt bij Nederlandse autoriteiten gretig aftrek.

Als hulp aan 'illegalen' strafbaar wordt, onderwijzeressen kinderen moeten melden bij de vreemdelingendienst, razzia's direct door uitzetting gevolgd worden en fouillering zonder aanleiding mag, wordt de grap van onze Turkse bakker "eerst legitimeren dan brood" wel erg cynisch. In een periode waarin met onthutsing kennis wordt genomen van het 'kopgeld' dat Nederlandse jodenjagers tijdens de Tweede Wereldoorlog incasseerden, lijkt een premie voor het aanbrengen van een illegaal, die waarschijnlijk ook nog een crimineel is, geen boosaardig gedachte-experiment meer.

Het vuil komt in een hoog tempo en van alle kanten bovendrijven.

Heropvoedingskampen voor minderjarigen die niets anders hebben gedaan dan asiel aanvragen. Een groen uniform voor de nieuwelingen en een rood voor de routiniers. De methode wordt natuurlijk met een afkorting aangeduid: TCW, oftewel Transcultureel Competentiegericht Werken. Internering met een puntensysteem van belonen en straffen als voorbereiding op de terugzending naar het land dat ze ontvlucht zijn. Voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers heeft Nawijn de variant van 'uitzetcentra' bedacht. Zeshonderd cellen in een gesloten detentieregime die tevens gebruikt worden als proeftuinen voor 'meervoudige bewoning'.

De verrotting sluimert lang, maar tiert snel.

Neem het pleidooi voor arbeidsmigratie van de directeur van de Nederlandse Bank Wellink om de gevreesde grijze golf op te vangen. Volgens het ANP (6 november 2002) spreekt hij over "een vorm van internationale handel die welvaartsbevorderend kan werken". Hij denkt daarbij aan hoogopgeleiden die een kostbare opleiding hebben gevolgd in arme landen. Ook deze bank denkt mee.

Een paar dagen later is de Leidse hoogleraar Emmer, een kenner van de Europese expansie, voor het televisieprogramma Buitenhof al wat preciezer. Mensen voor arbeidsintensieve sectoren zijn ook welkom. Nou ja welkom. Met een tijdelijke vergunning krijgen ze de kans zich "op de markt te bewijzen". Dat is hard, vindt hij, maar zo gaat het overal in de wereld. Werken ze niet goed, zijn ze niet volgzaam maar wel ziek, saneert het bedrijf of gaat het failliet, dan dienen ze rechteloos afgevoerd te worden. Eventueel via een uitzetcentrum van Nawijn; maar om eerlijk te zijn dat zei de professor er niet bij.

Nawijn zou graag de verkiezingen ingaan als minister van Binnenlandse Veiligheid. Camera's in winkels, op straat en stations als plaatsvervanger van de god die hij vereert. Uw metgezel in de openbare ruimte. En wie geen geld heeft om zijn huis te beveiligen, raadt hij aan contact op te nemen met prins Bernhard. Zijn persoonlijk woordvoerder Bakker brengt in december een boek met erfgoed uit, waarin aan "de knuffelcultuur en vrijblijvendheid" definitief een einde wordt gemaakt.

Laten wij dat ook doen en zijn aanhang die zich genesteld heeft tot in de VVD, het CDA en de vakbeweging met een spervuur van woorden en spandoeken bekogelen.

Redactie