nr. 109
sep 2002

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Europees Anti Racisme Netwerk - EARN

Internationale conferentie migranten/kaderleden

Een conferentie van, voor en door migranten, tevens bondskaderleden uit verschillende Europese landen. Eindelijk is het zover. Op 1, 2 en 3 november 2002 komt het Europees Anti Racisme Netwerk (EARN) in Egmond bijeen. Deze conferentie wordt georganiseerd door de FNV kaderwerkgroep van EARN in samenwerking met TIE Nederland, Black Workers for Justice uit Engeland en een groep kaderleden van de Franse vakbond SUD Rail.

De conferentie is gericht op zwarte en migranten kaderleden van verschillende Europese vakbonden. Binnen de FNV bonden is stevig gelobbyd voor een financiële bijdrage, maar zonder succes. Des te opmerkelijker is het dat de conferentie doorgaat.

Zelf doen

Kaderleden van verschillende bonden (FNV Bondgenoten, AbvaKabo FNV, Nederlandse Politiebond en Vrouwenbond FNV) werken sinds twee jaar samen in de werkgroep EARN. Zij willen het diversiteits- en antiracismebeleid binnen arbeidsorganisaties versterken door meer gebruik te maken van kennis en ervaring van migranten zelf. EARN is van mening dat in de discussie over de positie van migranten de groep waar het om gaat nauwelijks aan het woord komt. Over hun hoofden heen worden Europese akkoorden (onder andere Schengen) afgesloten die de positie van migranten direct raken. In het dagelijks leven in buurten en bedrijven ondervinden zij de effecten van een steeds strenger toelatingsbeleid: intolerantie, discriminatie en racisme. Terwijl ze ook in hun wijk of op hun werk nauwelijks gehoord worden, wanneer het om het vinden van oplossingen gaat. Bovendien is volgens EARN het beleid vooral gericht op het wegwerken van achterstanden op de arbeidsmarkt, zonder dat gekeken wordt naar de effecten van institutioneel racisme op aanname, doorstroom en loopbaan van personeel. EARN pleit dan ook voor de ontwikkeling van instrumenten waarmee zwarte en migranten werknemers zelf het institutioneel racisme kunnen aanpakken en het beleid van gelijke kansen kunnen evalueren en verbeteren. En wie kunnen die instrumenten beter ontwikkelen dan de zwarte en migranten werknemers zelf?

Gesloten beurzen

Dat sommige bonden zich schuldig maken aan 'over de hoofden heen regeren' blijkt uit de wijze waarop de zogenaamde EQUAL aanvraag is verlopen. EQUAL is een Europees subsidieprogramma gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. EARN diende vorig jaar via de FNV hiervoor een projectvoorstel in dat vervolgens door de FNV zonder medeweten van EARN ingrijpend werd veranderd en ingediend bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna het werd afgewezen. Het oorspronkelijke voorstel is nu bij de AbvaKabo FNV ingediend. Overigens gaat er wel meer fout. Zo zou je verwachten dat de bonden een internationaal initiatief van kaderleden over dit onderwerp van harte steunen, ook financieel. Niets is minder waar. De initiatiefnemers in de verschillende landen hebben zwaar gelobbyd binnen hun bonden voor een financiële bijdrage aan de conferentie, maar allemaal zonder resultaat. Een teken dat het vakbondswerk op bestuurlijk niveau nog teveel gedomineerd wordt door witte functionarissen. Een eerste stap van EARN zou dan ook moeten zijn de positie van migranten binnen de bonden verstevigen tot op het hoogste niveau.

De fondsen die TIE Nederland heeft gevonden zijn niet genoeg om de kosten van verblijf en reis te dekken. EARN heeft de bonden dan ook dringend verzocht kaderleden af te vaardigen naar de conferentie en deze kosten te vergoeden.

Programma

Voor de conferentie is een aantal doelen geformuleerd:

  1. Versterken van de positie van zwarte en migranten werknemers binnen bond en bedrijf.
  2. Leren van elkaars kennis en ervaring bij de opzet en doorvoering van een beleid van gelijke kansen.
  3. Opbouwen van een Europees netwerk van zwarte en migranten vakbondsleden.

Behalve discussie over deze vrij abstracte doelen moet de conferentie een aantal concrete resultaten opleveren, met name in de sfeer van praktische instrumenten die op de werkvloer gebruikt kunnen worden. De opbouw van het Europees netwerk is geen doel op zich, maar een middel om elkaar op de hoogte te houden, te ondersteunen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het programma is nog niet volledig vastgesteld, maar er zal in ieder geval een forum zijn van sprekers uit verschillende landen. Gastspreker uit Frankrijk is Mamadou Ly van de vakbond Sud Rail en uit de Verenigde Staten is Saladin Muhammad (mede-oprichter van Black Workers for Justice) aanwezig. Uit Nederland zal onder meer Barryl Biekman (voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden en voorzitter van Black Migrant & Refugee Women Sophiedela) het woord voeren.

Redactie

Informatie over programma, kosten en aanmelding: Kenneth Cuvalay (coördinator EARN). Telefoon: 06-22231842. Fax: 084-2216235. E-mail: fnv_earn@hotmail.com, Web-site: http://www.fnv.net/host/earn

Op dit bestuurlijk niveau is er niks misFoto Chris Pennarts (68 kb)