nr. 101
mei 2001

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Rondvraag en andere berichten

Actie bij Philips Rembrandttoren Amsterdam

Maandagmorgen 5 maart 2001, 09.00 uur drongen zo'n veertig actievoerders van Solidariteit de 23ste etage binnen van de Rembrandttoren in Amsterdam waar het hoofdkantoor van 'global player' Philips gevestigd is. Ze deden dat als voorbereiding op de forumdebatten over globalisering op 17 maart in de Balie.

Na enige overredingskracht werden de gelikte 'officer corporate communications' en een stomverbaasde beveiligingsbeambte gepasseerd.

In de hal werd de toenmalige president van Philips, Boonstra, te spreken gevraagd om hem te wijzen op z'n asociale graaizucht en om het geld te incasseren dat hij met het vuile werk in bijvoorbeeld Mexico zich toegeëigend heeft. Boonstra bleek naar de zon vertrokken.

Het woord werd gevoerd door een vervanger van de voorzitter van de FNV, De Waal, die de Philips top voor de "laatste maal" waarschuwde en door een afgevaardigde van de kandidaat-voorzitters van de Partij van de Arbeid die er bij Kok op aandrong tot een "strengere regelgeving" over te gaan. Namens de Mexicaanse arbeiders en arbeidsters werd Philips gekwalificeerd als een "grauwe killer". Tot slot van de meeting, bijgewoond door beteuterde officers, werd Philips een nieuw logo aangeboden. Pamfletten werden verspreid en spandoeken opgehangen: "Boonstra pakt 16 miljoen en laat in Mexico het vuile werk doen."

Een snelle, geslaagde actie in een toren waar even het licht uitging.

Workers Advice Center

Ter gelegenheid van nummer 100 had de redactie van Solidariteit Assaf Adiv van het Workers Advice Center in Israël uitgenodigd. Deze jonge vakcentrale maakt een snelle ontwikkeling door en organiseert Palestijnse, Arabische en Joodse arbeiders en arbeidsters. In de dagen rond 17 maart dat Assaf in Amsterdam was, voerde hij zeer informatieve gesprekken met de redactie en een deel van de redactieraad, leidde zijn komst tot artikelen in Trouw en Het Parool, overlegde hij met leden van de internationale commissie van FNV Bondgenoten en maakte hij kennis met het solidariteitsfonds XminY.

Behalve dat Assaf uit de door Solidariteit gevoerde financiële campagne de reis kon betalen, nam hij ook ruim 1.500 gulden mee naar Israël. De contacten worden voortgezet en we hopen dat FNV Bondgenoten één of meer projecten van het WAC zal steunen.

Wie alsnog het WAC financieel wil steunen, kan geld overmaken op het gironummer van Solidariteit, onder vermelding van WAC. Wij zullen dat bij een bezoek in het najaar overhandigen.

Brochure over bevolkingspolitiek

De Fabel van de illegaal heeft in maart van dit jaar de brochure "Bevolkingspolitiek" uitgebracht. In een verzameling van negentien artikelen stellen de auteurs in plaats van het begrip 'globalisering' de bevolkingspolitiek van staten centraal. Aan de orde komen: beheersing van de voortplanting, de sterfte en de migratie, het schrikbeeld van de overbevolking, de rol van de genetische wetenschap en de opvattingen daarover van de parlementaire politieke partijen en extreem rechts.

Bevolkingspolitiek, Gebladerte reeks nummer 20, 68 pagina's. Te bestellen door overmaking van zes gulden 50 op girorekening 95225, Stichting Gebladerte, Leiden, onder vermelding van G20. Adres De Fabel van de illegaal: Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden. Telefoon: 071-5127619. E-mail: info@defabel.nl, Website:http://www.defabel.nl