nr. 101
mei 2001

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Bezetting bij FNV Bondgenoten

Onder het motto "Het heeft nou lang genoeg geduurd" vond maandagmiddag 2 april 2001 een bezettingsactie plaats in het gebouw van FNV Bondgenoten aan de Slotermeerlaan in Amsterdam. Daar zetelt de werkgever van de Amsterdamse havenpool, Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam Operationeel (SPANO).

Zo'n 25 ontslagen poolarbeiders, en een aantal vrouwen, eisten een gesprek met J. Heilig en/of D. Ter Wisscha, de twee bestuursleden van SPANO. Eind januari was de oud-havenpoolers beloofd spoedig uitgenodigd te worden voor een gesprek over hun terugkeer in de haven. Sindsdien hadden ze niets meer gehoord.

Deze toezegging was het resultaat van de tweede zitting van een kort geding dat zij hadden aangespannen tegen de gemeente Amsterdam en NV Werk vanwege de oprichting van een zogenaamde Instroompool. Die pool zou werkloze Amsterdammers een baan in de haven moeten bezorgen. De ontslagen poolarbeiders waren van mening dat zij als eersten voor een dergelijke baan in aanmerking kwamen.

Het werd in de bondskantine een fel gesprek met werkgever/bondsbestuurder Heilig die niet meer meedelen kon dan dat binnenkort een brief uit zou gaan. Wat voor brief? Een sollicitatieformulier waarin de poolarbeiders konden vermelden bij de havenpool te willen werken. Aan wie werd dat formulier gestuurd? Aan alle ruim honderd arbeiders die bij de havenpool ontslagen waren.

Ook na een paar uur was Heilig niet bereid toe te geven dat dit geheel in strijd was met eerder gemaakte afspraken. Pas nadat de poolarbeiders de regiobestuurder voor de Amsterdamse haven van FNV Bondgenoten, Tom Koningh, te hulp riepen, kwam er enige beweging in de situatie. Koningh deed wat hij moest doen; zijn collega aanspreken in diens positie van werkgever. En dit ging op een manier zoals dat in de haven wel meer gebeurt. Na veel gedoe was Heilig bereid een afspraak te maken voor een gesprek met een delegatie van de poolarbeiders, hun advocaat en bondsbestuurder Koningh over wat genoemd werd 'de aannameprocedure'.

Dat gesprek vond 6 april 2001 plaats en leverde slechts de informatie op dat de Instroompool van NV Werk van de baan was. De verzending van de sollicitatieformulieren werd bevestigd; acht tot negen mensen konden aangenomen worden. Uiteindelijk werden de formulieren onder protest ingevuld. Of dit protest een juridisch vervolg kreeg, zou na de uitspraak van de kantonrechter in de lopende bodemprocedure (waarschijnlijk 8 mei) bekeken worden.

Eén van de al twee jaar 26 procederende arbeiders heeft deze laatste ontwikkelingen niet meer meegemaakt. Begin maart zijn hem het ontslag en de juridische nasleep te veel geworden. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt.>