Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Slotverklaring/oproep wetenschappers en kaderleden conferentie 10 mei 2019

Voor een collectief en solidair pensioenstelsel

Uit de jaarlijkse Global Pension Index van het adviesbureau Mercer blijkt dat Nederland in 2018 met haar pensioenvoorzieningen opnieuw op de eerste plaats staat. Het is daarom onbegrijpelijk dat achtereenvolgende kabinetten zich blijven inzetten om dit stelsel te vervangen.

Met 'framing' (al zou het huidige stelsel niet 'toekomstbestendig' zijn) en via regelgeving (onder andere via het nieuwe Financieel Toetsingskader) worden pensioenfondsen (en de sociale partners) rijp gemaakt mee te werken aan een fundamentele wijziging van het stelsel.
Het huidige pensioenstelsel heeft uiteraard 'onderhoud' nodig (bijvoorbeeld: aanpassing aan de veranderde arbeidsmarktomstandigheden en terugdringing vermogensbeheerskosten), maar daarvoor hoeft het stelsel niet op de kop. Het collectieve en solidaire pensioenstelsel van Nederland moet juist met kracht worden verdedigd!

Steun aan eisen

Op een conferentie op 10 mei 2019, georganiseerd door de FNV hebben onderstaande pensioendeskundigen onderbouwt dat het pensioenstelsel helemaal niet fundamenteel hoeft te worden gewijzigd. Zij tonen aan dat in het huidige pensioenstelsel de volgende vraagstukken op te lossen zijn :
de kosten van de AOW (geen verhoging AOW-leeftijd),
de houdbaarheid van het aanvullende pensioen,
de positie van zzp'ers en flexwerk in een collectief en solidair pensioenstelsel.

Wij geven daarmee steun aan de eisen waarvoor de leden van de FNV en vele andere deelnemers aan pensioenfondsen en gepensioneerden nu al jaren actie voeren:
* op tijd kunnen stoppen met werken -AOW-leeftijd 66 jaar, schrap boetes op eerder stoppen,
* een goed pensioen bij pensionering - elke generatie indexatie,
* een goed pensioen voor iedereen - ook flex en zzp.

Wij, wetenschappers, pensioendeskundigen en actievoerende vakbondskaderleden, roepen hun collega's op niet te buigen voor de 'framing' en mythevorming in de pensioendiscussie, zich te blijven baseren op de feiten en zich aan te sluiten bij deze oproep om het collectieve en solidaire pensioenstelsel van Nederland met kracht te verdedigen!

Wetenschappers en pensioendeskundigen
- Rob de Brouwer, econoom, onder andere voorzitter van de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers.
- David Hollanders, econoom, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
- Bernard van Praag, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam.
- Harrie Verbon, hoogleraar Universiteit van Tilburg.

Vakbondskaderleden
Huub Esten, Maastricht.
Jan Ilsink, Den Haag.
Cor Koers, Amsterdam.
John Marks, Venlo.
Sjarrel Massop, Amersfoort.
Cor Minnaard, Bergen op Zoom.
Jo Vaessen, Heerlen.