Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

België - provinciale 24-urenstakingen - 24 november 2014 (1)

Antwerpen gaf present!

Remy Martin, Johan Seynaeve, Rafik Khalfaoui, Thomas Weyts 1

De 24-urenstakingen tegen de plannen van de regering Michel in Antwerpen, Limburg, Henegouwen en Luxemburg werden zeer goed opgevolgd. De staking in het Antwerpse was een enorm succes.

In tegenstelling tot de stemmingmakerij vanuit stadsbestuur en media over een 'oorlog' met de vakbonden, viel er nergens onrust te bespeuren. Overal werd het werk massaal neergelegd, zonder incidenten. Stakersposten stonden er - ondanks pogingen tot animatie met muziek en bevoorrading met broodjes, soep en andere warme dranken - dikwijls wat verveeld bij. Overal was grote discipline en vastberadenheid voelbaar.

Stevige piketten

Gewoontegetrouw werd het startschot voor de 24-urenstaking gegeven door de loodsen, sluiswachters en spoorwegarbeiders die vanaf 22.00 uur zondagavond de laatste passagierstrein naar Brussel vakkundig tot stilstand brachten in het station Antwerpen Berchem. Ook in de haven, bij de chemiebedrijven, bij De Lijn, de meeste stadsdiensten, de gevangenis stonden stevige piketten.
De staking werd overal goed opgevolgd. In het onderwijs was het beeld ietwat tegenstrijdiger. Her en der, vooral in het katholieke net, wordt opgeroepen vooral de 15e december mee te staken.
Bij de Federale Overheidsdienst Financiën in de kernstad Antwerpen hield een tiental militanten van ACOD en ACV Openbare Diensten de wacht. [ACOD: Algemene Centrale der Openbare Diensten; ACV: Algemeen Christelijk Vakverbond] Op de deuren prijkte het volgende, laconieke bericht: "Door mogelijke blokkades vanwege de vakbonden zullen de loketten Fiscaliteit en Invordering op maandag 24/11/2014 gesloten zijn." Van een "blokkade" was niet eens sprake. Dat bleek ook niet nodig, aangezien er slechts een handvol werkwilligen kwam opdagen. De weinige bezoekers die administratieve kwesties af te handelen hadden, drukten zo goed als allemaal hun begrip én waardering uit voor de stakers. 'Mission accomplished!'

Foto actie in Antwerpen

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront organiseerde in samenwerking met Hart Boven Hard ganse dag een info- en actiecentrum in zaal Roma aan de Turnhoutsebaan.2 Tegelijk verkoos de ACOD om onduidelijke redenen stakers uit de openbare diensten te verzamelen in het Bondsgebouw in de Ommeganckstraat. De meeste actievoerders begaven zich echter naar zaal Roma.
Daar was om 09.30 uur al een fietstocht van Hart Boven Hard vertrokken voor een tocht langs verschillende piketten. Onderweg sloten zich steeds meer fietsers aan, waardoor het aantal deelnemers aangroeide tot meer dan achthonderd. Werknemers uit de non-profit verzamelden ondertussen voor een actie in de Duinstraat. Van daaruit trokken de ongeveer duizend deelnemers in optocht naar zaal Roma, waar speeches gegeven werden door de vakbondsleiders en waar ook gezorgd was voor culturele animatie (onder andere met: Slongs Dievanongs, Nigel Williams).3

1 Zie: http://www.sap-rood.org (terug)
2 HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering. Van studenten en gepensioneerden tot sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan voor een samenleving die hart boven hard verkiest. Het initiatief verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. (terug)
3 Zie ook: http://www.solidariteit.nl/ingezonden/2014/regering-michel_krijgt_al_meteen_een_betoging_en_vier_stakingen_op_het_bord.html (terug)