Senioren in de FNV

Feestelijke huldiging jubilarissen

Rob Lubbersen

Bij de ingang van buurthuis Essesteijn in Voorburg verwelkomde Leo Diehlman op 1 juni ongeveer zestig bezoekers. Het waren jubilarissen van de vakbond FNV en hun partners. Mensen die minimaal 25 jaar lid waren van de bond. Leo en enkele vrijwilligers/sters organiseren soms enkele keren per jaar dit soort bijeenkomsten. Die worden ook gehouden in andere plaatsen van het land. Jubilarissen die 25, 40, 50, 60, 70 of 75 lid zijn van de FNV worden dan in het zonnetje gezet. Gehuldigd! Leo Diehlman zelf is met zijn 91 jaar al 76 jaar lid en dus nog steeds vief en actief.

Het werd een zeer plezierige bijeenkomst op die eerste juni. Tijdens de inloop zong Wendy Veen 'life' aangenaam klinkende liedjes uit het easy-listening repertoire. What a Wonderfull World en zo. Aan de vijftien tafeltjes kwamen de gesprekken vlot op gang. Koffie, thee en bara's werden geserveerd.

Speldjes

Oude foto demonstatie Korter werken - meer banen FNV; bord Nooit meer terug naar Colijn
Foto: Rob Brouwer

Na een uurtje acclimatiseren nam FNV-bestuurder Rajesh Ramnewash het woord. Hij sprak over het belang van het vakbondslidmaatschap, óók na een werkzaam leven en riep de eerste groep jubilarissen, 25 jaar lid, naar voren. Daarna was het de beurt aan de leden met 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap. Eén lid had het al 75 Jaar volgehouden! Rajesh vroeg alle jubilarissen waar ze gewerkt hadden, waarom ze lid waren geworden en wat de bond (NVV en later FNV) voor hen had betekend.
Zo ontstond een mooi gemengd beeld. Ambtenaren en verpleegkundigen, een enkele boekhouder, maar ook opmerkelijk veel handarbeiders, schilders, monteurs, timmerlieden en postbezorgers. Sommigen waren nog door hun vader lid gemaakt, anderen door collega's. Sommigen hadden de vakbond zelf 'nooit nodig gehad' en waren lid gebleven uit solidariteit. Bijna iedereen had wél gebruik gemaakt van de belastingservice. Anderen waren betrokken geweest bij stakingen en acties voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Bij cao-onderhandelingen bijvoorbeeld. Een boeiend overzicht van een belangrijk stuk sociale geschiedenis trok voorbij.

Na het opspelden van de versierselen, speldjes met een passend jaartal, hernam Wendy Veen haar optreden én kwam een buffet met een heerlijke Indische maaltijd op tafel. Rond een uur of zes verliet iedereen met een volle maag en ook nog een prachtige bos witte rozen het buurthuis in Voorburg. Aan de complimenten te horen, na een uiterst geslaagde FNV-jubilarissenmiddag.

Aparte sector

Jubilarisvieringen zijn niet de enige activiteiten van de FNV gericht op senioren. Dat is logisch, want van de pakweg 900.000 FNV-leden zijn er zo'n 160.000 senior. Oftewel een kleine 20 procent. Van de 102 vertegenwoordigers van diverse sectoren in het Ledenparlement - zoals Zorg, Metaal, Vervoer, Handel, ICT - zijn er achttien senior. Over het hele land zijn er ongeveer zeventig seniorengroepen van elk zo'n tien ouderen die speciale activiteiten voor senioren organiseren. Bijvoorbeeld bijeenkomsten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of over erfrecht. Een vrij nieuwe activiteit is de PensioenProeverij, waarbij aanstaande pensionado's/pensionada's en hun partners zich twee dagen uitgebreid kunnen voorbereiden op het 'leven na het werk'. Een goed initiatief nu veel bedrijven en instanties niks meer doen aan cursussen Pensioen In Zicht en dergelijke.

Er is nu nog een aparte sector Senioren in de FNV, met een eigen bestuur. Of dat zo blijft is niet helemaal zeker. Voorheen werden mensen die met pensioen gingen automatisch lid van die sector en als ze (ook) lid wilden blijven van hun 'oude' bond dan moesten ze dat aangeven. Vanaf eind 2023 is dat veranderd: je blijft automatisch lid van je oude bond en als je bij de sector Senioren wil komen, moet je dat actief aangeven. Mogelijk vermindert daardoor het aantal seniorenleden en wordt ook hun invloed binnen de FNV geringer. Misschien verdwijnt op den duur zelfs die eigen aparte sector. We zullen zien! Voorlopig zijn er nog ruim honderd CPS'ers (Contact Personen Senioren) die 'afzwaaiers' aanmoedigen om lid van de vakbond te blijven en binnen de FNV aandacht vragen voor de stemming onder die pensioengangers.

Belangen

De FNV blijft natuurlijk wél altijd actief in de behartiging van de belangen van de gepensioneerden. Wie lid blijft na zijn pensionering hoeft nog maar de helft van zijn of haar contributie te betalen (iets minder dan een tientje) en behoudt toch volledig recht op ondersteuning en advies van de Ledenservice. En vanzelfsprekend zal de FNV blijven opkomen voor een fatsoenlijk inkomen, zodat iedereen een zelfstandig en zelfredzaam leven kan leiden in de maatschappij.

Aan de AOW mag bijvoorbeeld niet gemorreld worden! Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de pensioenen, maar daar is wat minder overeenstemming over hoe dat het beste kan gebeuren. FNV-voorzitter Tuur Elzinga is met een meerderheid van de leden akkoord gegaan met een nieuwe regeling, terwijl een wat kleinere groep hardnekkig meent dat dit geen goede zaak is. Binnen en buiten de bond strijdt een groep leden, met onder anderen Jan Ilsink als één van de volhardende aanvoerders, voor: Red Het Pensioenstelsel! En het is zeker in het belang van de senioren dat dit geluid ook binnen de FNV gehoord blijft worden.

S symbool