welkom
extra
Solidariteit

FNV - ''Sta op voor 14''

Gevecht tegen armoede

Maurice Ferares

Het initiatief van de FNV om te komen tot een verhoging van het minimum uurloon tot 14 euro is een belangrijke zaak (zie: solidariteit, commentaar 3991). Maar dit initiatief voor de beweging ''Samen voor 14'' mag niet beperkt blijven tot het aanheffen van de leus ''Sta op voor veertien'' en de discussie over hoe die te realiseren. De kracht van de vakbeweging ligt in de bedrijven en andere plaatsen waar werkenden voor een loon werkzaam zijn.

Banner: Wij staan voor minimaal 14 euro per uur voor eidereen

Eerste vraag die opkomt, is: wat gebeurt er met de collectieve arbeidsovereenkomsten, met de cao's? Zal de FNV nog cao's met een lager minimum uurloon dan 14 euro sluiten? En als de ondernemers slechts een ietsje meer willen betalen dan het minimum dat nu in die cao's staat, gaat de FNV dan over tot stevige actie in de bedrijven? Het initiatief van de FNV voor een hoger minimumloon is nog in het beginstadium. Of het inderdaad een beweging wordt, hangt vooral af van wat de bondsleden gaan doen. Zullen zij actievoeren en hun onderhandelaars dwingen geen cao's te sluiten waarin een minimumloon van minder dan 14 euro staat?

En al die andere mensen?

Een hele reeks andere mensen heeft er belang bij dat het minimum uurloon 14 euro wordt. Van de acht miljoen werknemersbanen die er in Nederland zijn, wordt bij circa 500 duizend banen het Wettelijk Minimumloon (WML) betaald. De hoogte van het WML heeft ook effect op de sociale zekerheidsuitgaven, omdat het WML en de hoogte van verschillende sociale zekerheidsuitkeringen (zoals de Bijstand en AOW) aan elkaar gekoppeld zijn. (Citaat uit een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, 16 mei 2019.)

Als in de bedrijven het minimum uurloon 14 euro wordt, kunnen de politieke partijen en de regering niet achter blijven en zijn ze verplicht ook de uitkeringen die gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon te verhogen. Dat kan allemaal. Hebben we premier Rutte niet onlangs horen zeggen dat de lonen verhoogd moeten worden nu de winsten van de bedrijven tegen de plinten klotsen?


1 Zie Solidariteit commentaar 399 van 19 januari 2020. (terug)