welkom
extra
Solidariteit

Berichten van onderop

Hoe dan ook, er is beroering

Rob Lubbersen

Niemand kan nog beweren dat het dood tij is in Nederland. Maart 2019 staat bol van de beweging! Het begon al op 8 maart met een uitbundige viering van de Internationale Vrouwendag. Twee dagen later kwamen 40.000 mensen in Amsterdam op de been tegen de klimaatverandering. Er volgde een massastaking in het onderwijs op 15 maart. Met drie dagen later overal in het land acties voor een gezonde AOW-leeftijd en een fatsoenlijk pensioen. En op 21 maart is er weer een festival in Amsterdam tegen Racisme en Discriminatie.

Of het allemaal werkelijk wat uithaalt dat weten we nog niet, maar er is beroering! Wie stil blijft zitten, bereikt niks! En ook op kleinere schaal borrelt het her en der. Hieronder drie korte verslagen van uw correspondent uit Den Haag.

Gele hesjes in Frankrijk

Op donderdagavond 7 maart organiseerde het discussieplatform De Haagse Mug een avond in De Opstand over HESJES, gele hesjes en rode hesjes. Er kwamen twintig mensen op af. Kees Stad, sociaal wetenschapper en francofiel, deelde zijn ervaringen met de gilets jaunes in Frankrijk. Hij vertelde hoe vanaf oktober tienduizenden gele hesjes in opstand zijn gekomen tegen de regering Macron en 'het systeem'. Aanvankelijk vooral tegen een verhoging van de belasting op diesel, maar daarna ook tegen een gebrek aan democratie, de almacht van het grootkapitaal en het steeds toenemende verschil tussen arm en rijk.

Foto demonstratie gilets jaunes
archief Marc Zimheld

Zelfs toezeggingen van de regering op het punt van die dieselaccijns en een vage verhoging van het minimumloon, deden het protest niet verstommen. Ook behoorlijk extreem geweld van sommige hesjes had maar weinig effect op de steun voor hun eisen. En nu, na zeventien weken, worden op zaterdag nog steeds rotondes, pleinen, opritten van 'supermarchés' en kantoren van multinationals geblokkeerd. Pogingen van extreem-rechts om de hesjes in te palmen zijn meestal mislukt. Van links is er enige, voorzichtige, inbreng van anarchisten en trotskisten. Om te voorkomen dat de beweging verzandt, ligt er nu een plan om in april op een grote volksvergadering, vanuit talloze lokale 'assemblés', bijeen te komen en de verdere voortgang qua eisen en acties te bespreken.

Gele en rode hesjes in Nederland

Na Kees Stad kwam Jelle Bruisma uit Amsterdam aan het woord over zijn contacten met gele hesjes in Nederland. Hij riep op de hesjes vooral serieus te nemen en zodoende niet een prooi te laten worden voor extreem-rechtse ‘gekkies’. Jelle gaf enige voorbeelden van hoe je met de soms nogal apolitieke hesjes succesvol kunt argumenteren tegen de rechtse 'verleiders'. Bijvoorbeeld door terechte frustraties over de woningtoewijzing niet de vluchtelingen te verwijten, maar door huisjesmelkers en speculanten aan te pakken. Enkele aanwezige gele hesjes konden daarmee volledig instemmen. Zij gaven ook aan zich meer verbonden te voelen met vakbonden (“Ik ben dochter van een havenarbeider!”) dan met Pegida.

De avond werd afgesloten door Johnito, initiatiefnemer van de Rode Hesjes in Nederland. Die hesjes hebben inmiddels in Utrecht met 150 mensen gedemonstreerd. Johnito is op zich niet tegen de gele hesjes, maar hij meent dat ze door een apolitieke positie kwetsbaar zijn voor extreemrechtse invloeden. Hij pleit voor een klip en klare linkse keuze. Inmiddels hebben zich in een stuk of zes plaatsen groepen gevormd rond een Manifest met acht punten. Samengevat: * haal het geld waar het zit, * lonen 10 procent omhoog, * nationalisering wooncorporaties. * AOW en pensioen op 65, * weg met flex, * de markt uit zorg en onderwijs, * een duurzaam milieubeleid, * internationale solidariteit.
De rode hesjes willen best met andere hesjes samenwerken, maar vooral de maatschappij van onderop opschudden om dan op 18 mei aanstaande gezamenlijk Het Binnenhof te omsingelen.

Een goed pensioen!

Nog geen week later organiseerde de Haagse Mug alweer een bijeenkomst. Ditmaal op 11 maart in wijkcentrum Bouwlust onder het motto Iedereen een goed pensioen! Daar kwamen dertig mensen op af. Jan Ilsink van het FNV-actiecomité Red ons Pensioenstelsel hield een betoog over de FNV-eisen: 1. AOW op 66. 2. Indexatie voor elke generatie . 3. Ook pensioen voor flex en ZZP. 4. Geen verslechteringen!
Jan vertelde over de acties die hiervoor al gevoerd zijn en over de acties die nog komen. Want vooral de verzekeringsmaatschappijen streven naar 'individualisering' in plaats van 'solidariteit' en azen op de 1.400 miljard euro in de pot van de pensioenfondsen.

Banner FNV Goed pensioen gewoon doen!

Vanuit de zaal werd aangegeven dat de AOW-leeftijd op 66 eigenlijk al te hoog is; 65 jaar is mooi zat. En sommige mensen willen graag nog eerder stoppen. De stelling van Jan dat politici en verzekeraars van óns geld moeten afblijven, werd breed onderschreven. En natuurlijk riep Jan op om mee te doen aan de acties op 18 maart en zo nodig daarna.

FNV – pensioen - verkiezingen

Over pensioenen werd uiteraard ook gesproken op de openbare bijeenkomst van de FNV Haagsteden op 9 maart in de Triomfatorkerk. Die meeting was belegd vanwege de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart. Die verkiezingen zijn immers van invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer en zodoende op het pensioenbeleid de komende tijd. Van de politieke partijen namen de SP, Groen Links, 50+, PvdA en VVD de moeite om op te dagen. Zij troffen een volle zaal met tegen de tachtig aanwezigen.
Het werd een geanimeerde zaterdagmiddag. Behalve de pensioenen kwamen tal van andere onderwerpen aan de orde: van spaartax tot en met de huurdersheffing, van klimaat tot en met gezondheidszorg. Veel ruimte was er voor de mensen in de zaal om hun zegje te doen. Het was geen groot wonder dat de inbreng van de VVD vooral op een ijzig stilzwijgen kon rekenen. Toch niks mee te beginnen … Hoon was er af en toe voor de vertegenwoordigster van de PvdA. Het 'verraad' in de kabinetten met Rutte is nog niet vergeten. De meeste open doekjes kreeg Sebastiaan van den Hout van de SP. Zijn inbreng sloot het meeste aan bij de opvattingen in de zaal.

Foto protest met spandoek Spaartax is Staatsroof
Triomfatorkerk 9 maart 2019

Het tweede deel van de bijeenkomst was toegespitst op de provincie en het waterschap. Kort werd aangegeven over hoeveel geld per inwoner de provincie gaat: jaarlijks per persoon 166 euro, tegen een bedrag van 5. 000 euro voor de gemeente en 17.000 euro voor de Tweede Kamer. Dat verklaart wellicht de geringe belangstelling. Maar dat is niet terecht, want via de provincie wordt de Eerste Kamer samengesteld en die gaat mede over de landelijke begroting! En over het totale beleid, dus ook over de pensioenen!

Dagvoorzitter Luc Meuwese had van alle provinciepartijen prikkelende programmapassages in enveloppen gestopt en die werden onder de aanwezigen uitgedeeld en door hen voorgelezen. De vertegenwoordigers mochten daar vervolgens op reageren. Dat werd een leerzame exercitie. Na afloop gaven meerdere mensen aan dat ze hun politieke keuze zagen bevestigd of juist opgeschoven. De bijeenkomst werd vanzelfsprekend afgesloten met een oproep in ieder geval te gaan stemmen en waar nodig, zoals op 18 maart, de straat op te gaan. Zonder actie krijgen we immers niks meer in de schoot geworpen. Nou ja, de FNV had ervoor gezorgd dat er helemaal tot slot nog kon worden genoten van een gezellig samenzijn met een biertje en een bitterbal!

Foto man die spreekt tvanuit zaal tijdens bijeenkomst
Triomfatorkerk 9 maart, de heer Sloot interrumpeert