welkom
extra
Solidariteit

Vluchten - doen we ook nog iets aan de oorzaken?

Op drift door oorlog

Rob Lubbersen

Vluchtelingenprobleem voor, vluchtelingenprobleem na, dag in dag uit. Wel of geen opvang en waar dan wel. Gelukzoeken gedogen of niet. Humaniteit of veiligheid. Heftige discussies. Oplopen voor en tegen. Wat bij al die commotie nogal uit het oog dreigt te raken, is dat het vluchtgedrag zo zijn oorzaken heeft. En die oorzaken hebben op hun beurt weer hun veroorzakers. Daar mag best wel wat meer aandacht voor komen. Liefst om er uiteindelijk ook wat aan te dóen!

Er zijn heel veel verschillende redenen voor mensen om te vluchten. Om op drift te raken. Om te kiezen voor het verkassen naar een andere plaats. Armoe, honger, discriminatie, onveiligheid. Op dit ogenblik komen de meeste van die drijfveren samen in: het ontsnappen aan een oorlog.
De oorlog in Syrië staat wat dit betreft nu op een trieste eerste plaats. Bijna de helft van de bevolking, zo'n tien miljoen mensen, is gedwongen verdreven van huis en haard. Voor zover die huizen en haarden nog overeind staan. Vier miljoen van hen hebben hun heil gezocht buiten de eigen landsgrenzen. Libanon en Jordanië vangen in kampen elk ongeveer een miljoen Syrische vluchtelingen op, Turkije verzorgt zelfs twee miljoen vluchtelingen. Een menselijke ramp.

De grote jongens

Een menselijke ramp, maar niet voor de gehele mensheid! Haatzaaiers, islamisten en rechtsextremisten, spinnen er garen bij. Mensensmokkelaars verrijken zich. Onzichtbaar op de achtergrond wrijven de wapenproducenten en de wapenhandelaars in hun handen. En dat zijn de echte grote jongens.
Jaarlijks worden er miljarden besteed aan wapens. In 2008 ging het om 1.460 miljard dollar. Dat is 1.460.000.000.000,00 dollar. Als je biljetten van één dollar aan elkaar plakt, kun je voor dat bedrag een afstand van ruimschoots twee keer aarde-maan overbruggen. Je kunt er ook aardig wat zakken patat voor kopen. Of uiterst nuttige dingen mee doen.

Amerika is de grootste als het gaat om wapenbestedingen, met een budget van 607 miljard dollar. Dan volgen China met 85 miljard, Frankrijk en Engeland met elk 65 en Rusland met 59 miljard dollar. In 2008, dus er is een grote kans dat gezien de toegenomen spanningen in de wereld de wapenuitgaven nog verder zijn gestegen.
De wapenexport bedroeg in 2010 zo'n 72 miljard dollar. De vijf grootste besteders zijn ook de grootste exporteurs, met wederom Amerika op nummer één met leveranties aan andere landen ter waarde van ongeveer 25 miljard dollar.

Militair-industrieel complex

Voor zulke bedragen, voor zoveel geld loont het de moeite om her en der, liefst der, in de wereld gewapende conflicten te ontsteken en gaande te houden. Het is moeilijk te bewijzen en waarschijnlijk gevaarlijk, maar het zou wonderlijk zijn als er door de wapenindustrie géén brandhaarden zouden worden gesticht. De belangen zijn gigantisch, de winsten immens. Het is zo logisch als wat dat vanuit de comfortabele directiekamers van wapenindustriëlen de slachtvelden mede worden uitgekozen en bevoorraad. Met instemming van hun regeringen in Washington, Peking, Parijs, Londen en Moskou leggen wapenfabrikanten miljoenen mensen op het offerblok van hun verdiensten. De ellende is niet hun ellende. Het daaruit voortvloeiende vluchtelingenprobleem is niet hun probleem.

Al in 1961 waarschuwde Dwight D. Eisenhower, nota bene republikeins president van Amerika, voor het militair-industrieel complex (MIC). Hij voorzag een groeiende en ongebreidelde invloed van de wapenfabrikanten op de politiek. Het valt te vrezen dat heden ten dage de gevolgen daarvan in de vorm van oorlog, verwoesting en vlucht inmiddels de gehele wereld in hun greep hebben.

Bij voorbeeld Jemen

Momenteel komen er vooral veel vluchtelingen uit Syrië. Er moet niet raar worden opgekeken als daar binnenkort vluchtelingen uit Jemen bij komen. Daar woedt een wrede burgeroorlog waar ook buurland Saudi Arabië zich mee bemoeit. Saudi Arabië is één van de rijkste en achterlijkste landen ter wereld én bondgenoot van het Westen. De soennitische Saudi's vechten in Jemen mee met hun bondgenoten tegen de sjiitische Houthi's. Net als Assad doet in Syrië, bombarderen hun vliegtuigen rücksichtlos hele woonwijken plat. Huizen, supermarkten, scholen, ziekenhuizen.
In De Groene Amsterdammer van 27 augustus 2015 heeft Joanie de Rijke daar een onthutsend ooggetuigenverslag van gedaan in het artikel "De strijd in Jemen - De bevolking zit op haar tandvlees". Nog geen week later berichtte de NRC dat Amerika voor één miljard extra aan wapens aan Saudi Arabië zal verkopen. Zó worden de zaken gedaan. Met dank aan Obama! Ontheemding en vlucht kunnen niet uitblijven. Het toont eens te meer hoe nietsontziend de wapenlobby en hun regerende handlangers te werk gaan. Voor het oplossen van de problemen van en met de vluchtelingen is actie in hun richting absoluut noodzakelijk.

In Nederland is betrouwbare informatie over de internationale wapenindustrie en wapenhandel en de strijd daartegen te vinden bij het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief: www.vdamok.nl.