welkom
extra
Solidariteit

Stakingsacties bij TNT tegen gedwongen ontslagen en reorganisatie

Zwanenzang van de achterhoede

Herre de Vries

Afgelopen dinsdag 16 november protesteerden zo'n tienduizend stakende TNT-medewerkers in Den Haag bij het hoofdkantoor van TNT Post Productie. Er hangt hun een omvangrijke reorganisatie boven het hoofd met in ieder geval 3.100 gedwongen ontslagen. Abvakabo FNV eist vertraging van het tempo van de reorganisatie en meent dat er minder gedwongen ontslagen kunnen vallen.

Met de erkenning van de 'problemen' bij TNT, gaat de bond volledig mee in de denkwijze van directeur Peter Bakker en de zijnen. Daarmee worden de acties een achterhoedegevecht.
Het huidige TNT is het overblijfsel van het staatsbedrijf PTT dat op 1 januari 1989 werd geprivatiseerd. De Nederlandse staat bleef tot de beursgang in 1994 nog wel enig aandeelhouder. Overnames van andere bedrijven en het splitsen van telecom- en postactiviteiten deed TPG en tot slot het huidige TNT Post ontstaan.1 Sinds op 1 april 2009 de postmarkt volledig geliberaliseerd is, is TNT ook haar laatste monopolie - dat op de brieven tot 50 gram - kwijt.

Postpiraten

De postmarkt is geleidelijk geliberaliseerd, eerst de pakketten en post boven de 50 gram en tot slot ook de brieven daaronder. Met het vrijgeven van de postmarkt zagen Sandd en Selekt Mail (dochter van Deutsche Post) het licht. Deze bedrijven en andere kleinere postbezorgers worden in de informelere (internet)communicatie wel 'postpiraten' genoemd. Een term die dergelijke bedrijven in diskrediet brengt en de TNT daar tegenover zet als bonafide onderneming. De werkelijkheid is niet zo zwart-wit.
De postpiraten specialiseren zich in het drukken van de kosten. Dat uit zich in slechte werkomstandigheden, stukloon, langere en slecht nageleefde bezorgtijden, gesorteerde post die bij de postbezorgers in de tuin of voor de deur wordt gedumpt, oproep- en minimum urencontracten.

In het huidige conflict zegt TNT niet anders te kunnen doen dan reorganiseren. Door de komst van de e-mail en de concurrenten op de postmarkt liep het volume terug. De beschuldigende vinger van TNT naar de concurrenten is hypocriet. TNT-dochter, Netwerk VSP, opereert op dezelfde smerige manier als die andere postbedrijven. 2 En het bedrijf zit, getuige het jaarverslag over 2009 ondanks de forse winstdaling - 50 procent ten opzichte van 2008 - nog steeds ruim in de winstcijfers: 281 miljoen. Winst, toekomend aan de aandeelhouders! Met Netwerk VSP doet ze gretig mee aan de postpiraterij en zaagt vrolijk aan de stoelpoten van het overige TNT-personeel.

In tweehonderd landen

Maar, dan zijn we er nog niet. Kijken we over de landsgrenzen, dan blijkt dat TNT Post in Groot-Brittannië de grootste concurrent is van Royal Mail. Daarmee helpt het de Britse evenknie van onze oude staatspost PTT om zeep. TNT Post is onderdeel van de TNT Group die bedrijven en consumenten wereldwijd een breed scala aan diensten voor post- en expressbezorging aanbiedt. Met een hoofdkantoor in Nederland bedient TNT meer dan 200 landen en heeft het zo'n 159.663 mensen in dienst.
Al met al ziet het er dus niet uit als een zwak en getergd bedrijf. De winst is weliswaar fors gedaald, maar de winstcijfers zijn nog steeds hoog en de omzet liegt er ook niet om. De positie in de (wereld)markt lijkt me uitstekend. Dit laat zich het best illustreren met een citaat van de Engelstalige TNT site:
"TNT Post is experiencing incredible growth and as such we are continuously looking to recruit new people into the company who can adopt our culture. A wide range of opportunities exist each of which offer training and development to help embody our staff with the TNT Post way." 3


Omzet en medewerkers van TNT wereldwijd. Overgenomen uit het jaarverslag over 2009

De beschuldigende vinger in de richting van het e-mail verkeer is vooral een truc om de ware redenen voor het teruglopende postvolume en andere 'problemen' te mystificeren. E-mail is al jaren een massaal gebruikt communicatiemiddel. Het zal ongetwijfeld invloed gehad hebben op de omvang en het type postverkeer. Maar ik geloof er niks van dat het afgelopen jaar de winst met de helft gedaald is door het e-mail verkeer alleen. Dat zou een veel gestagere invloed moeten hebben. Het moet eerder gezocht worden in de onstuimigheid van een wereldwijd geopende postmarkt, waar veel kapers op de kust zijn.

Niet de eerste en niet de laatste

De reorganisaties bij TNT stapelen zich zo langzamerhand op. Als we de jaren negentig voor het gemak even overslaan, hebben we nu te maken met de reorganisatiereeks van het Masterplan Kostenflexibilisering uit 2001. Daarmee wil TNT tot 2012 een kostenbesparing van 370 miljoen euro behalen. Tot 2006 vervielen al 9.000 arbeidsplaatsen.
Zo stopte een vriend van me vier jaar geleden al bij de post. Vaste krachten werd toen voor elk gewerkt jaar een maandsalaris in het vooruitzicht gesteld, als ze ontslag zouden nemen. Het bedrijf streefde ernaar de vaste krachten met hun goede arbeidsvoorwaarden en 'hoge' salarissen te lozen en via de andere deur uitzend- en flexkrachten binnen te halen.
De huidige reorganisatie heeft hetzelfde doel en luidt voor de vaste krachten mijns inziens de laatste fase in bij TNT. Sinds de privatisering is het bedrijf uitgedund en de positie van de werknemers langzamerhand verslechterd. Duizenden werkers in de postsector met oproep- en nulurencontracten zitten in een dagelijkse onzekerheid op inkomen.

De TNT'ers die nu worden aangepakt, zijn de uitzondering in de postsector geworden. Dat de gemiddelde leeftijd van de arbeiders die worden ontslagen 53 jaar is, laat zien dat het tijdperk van de vaste krachten bij TNT voorbij is. Dit keer verdwijnen elfduizend banen waarbij, zo werd in eerste instantie gedacht, 4.500 gedwongen ontslagen zouden vallen. Abvakabo FNV kwam met alternatieve voorstellen waarop de TNT het aantal naar beneden bijstelde tot 3.100. De bond vindt dit nog steeds veel te veel en meent bovendien dat het tempo van de reorganisatie moet worden teruggeschroefd. Toen TNT op maandag 8 november niet voldoende inging op de bezwaren, riep Abvakabo de 24-uursstaking van afgelopen dinsdag, 16 november 2010, uit.

Crowd control

Die dinsdag protesteerden tienduizend TNT-werkers. De stakingsmanifestatie was een voorbeeldig staaltje 'crowd control'. De ordedienst van Abvakabo vertelde aankomende demonstranten dat vlaggenstokken niet geoorloofd waren. Er werd op aangedrongen ze niet mee de manifestatie in te nemen. De menigte werd vanaf het podium menigmaal aangemoedigd mee te roepen met de sprekers. Toen echter spontaan het overduidelijke "Bakker Rot Op!" werd aangeheven, werd snel overgegaan naar de volgende act op het podium. TNT'ers die vanaf de manifestatie het centrum van Den Haag in wilden, werden door de ME tegengehouden. Geen TNT'ers in het centrum, dat waren de orders. Tienduizend mensen bij wie de hakbijl boven het hoofd hangt op één plein en er gebeurt niets!
Treurig dieptepunt was wel dat vanaf het podium nogal laatdunkend over uitzendkrachten werd gesproken. Verdrietig, want daarmee wordt het gros van de huidige postwerkers bij de concurrenten, maar ook bij TNT-dochter VSP en bij TNT zelf, buitenspel gezet in dit conflict.

Een bredere inzet van de acties, zouden de kansen van de huidige stakers aanzienlijk vergroten. Aan de basis van dit conflict ligt niet een geïsoleerd TNT probleem, maar één van de postsector als geheel. De postsector is door de Europese liberaliseringrichtlijnen verworden tot het speelveld van aandeelhouders, investeringsbanken en de directeurs en managers die de massaontslagen plannen en de werkers uitknijpen.
De stakende TNT'ers van de Vrije Bond bezochten daarom dinsdagochtend eerst het VSP-kantoor in Amsterdam, voordat ze naar Den Haag afreisden. 4 Met de postwerkers daar werd gesproken over de acties bij TNT en het belang van solidariteit. 5 In Den Haag werden duizend flyers uitgedeeld. 6 Daarin werd de hypocriete houding van TNT aangeklaagd en opgeroepen tot een sector breed verzet tegen de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van postwerkers.
In Nijmegen deelde een Vrije Bondsgroep flyers uit bij een TNT postkantoor. 7

De post gaat ons allen aan

Abvakabo gaat alleen met de direct getroffenen tot actie over. De bond zegt te begrijpen dat TNT in problemen zit en dat er wat moet gebeuren en probeert daarbij het maximale eruit te slepen. Te redden, wat er te redden valt. Het is een strategie gericht op verzachten van de gevolgen van privatisering en liberalisering: minimaliseren van gedwongen ontslagen en vertragen van het tempo waarin alle vaste werkers worden vervangen door flexkrachten. Abvakabo neemt niet inhoudelijk stelling tegen de liberalisering van de postmarkt en de nadelige gevolgen daarvan voor postwerkers. Met die koers blijven de flexwerkers het voorland van die tienduizend TNT'ers in Den Haag en vormen deze acties hun zwanenzang.

Als in de strijd tegen gedwongen ontslagen en de reorganisatie bij TNT, geen bredere steun en actiebereidheid wordt gezocht bij alle werkers in de postsector, dan kunnen de TNT'ers fluiten naar een echte overwinning. De post gaat ons allemaal aan: postbodes, postbezorgers en verzenders en ontvangers van post. Er zijn mogelijkheden te over.
FNV Bondgenoten die de postbezorgers bij bedrijven als Sandd, Netwerk VSP en Selekt Mail organiseert, komt voorlopig nog niet verder dan een petitie "tegen de huidige afbraak van de postmarkt" gericht tot kabinet en Tweede Kamer. 8 Maar, de onderhandelingen voor de CAO voor postbezorgers zijn vastgelopen. Daar ligt een omvangrijk potentieel conflict op de loer. Een maatregel van bestuur bepaalt dat, indien er geen nieuwe CAO komt, alle postbezorgers per 1 januari 2011 in vaste dienst komen. De bedrijven hebben al laten weten dit niet te doen. Laat FNV Bondgenoten alvast in actie komen. De reorganisatie zal vast geen uitsluitend Nederlandse aangelegenheid zijn. TNT zal in de andere landen waar ze opereert een zelfde aanpak hebben. Treedt in contact met de bonden daar en sluit verbanden.

Vooralsnog geven Abvakabo FNV die voor donderdag en vrijdag 25 en 26 november opnieuw een staking heeft uitgeroepen, en FNV Bondgenoten echter niet het vertrouwen dat er initiatieven voor breder verzet zullen komen. Blijft dit initiatief bij een kleine lokaal georganiseerde zelforganisatie als de Vrije Bond liggen, dan moeten we eerlijk zijn. En ons realiseren dat de weg naar succes te lang zal zijn om TNT de pas af te snijden, laat staan de wildwest situatie op de postmarkt binnen afzienbare tijd te veranderen.
De actie is dus aan alle postwerkers zelf, georganiseerd in Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, Vrije Bond, Bond Voor Personeel PTT-Nederland en ook de ongeorganiseerden. Staakt en verzet!


1 De naam TNT komt van het Australische bedrijf Thomas Nationwide Transport. Koninklijke PTT Nederland nam dit bedrijf in december 1996 over en is vanaf 2006 de initialen TNT ook als bedrijfsnaam gaan hanteren voor de postdivisie, TNT Post. (terug)
2 Deze TNT dochter vindt zijn oorsprong in 1952 als Vierhand Reclamediensten, een klein bureautje. In 1991 werd het landelijk verkoopkantoor in Utrecht opgericht met drie aandeelhouders: Vierhand, Serieus Reclame en Pabri. In 1993 omgedoopt tot Netwerk VSP. TNT Post nam in 1996 een belang van 50 procent. Inmiddels is het een volle dochter van TNT en naar eigen zeggen "de grootste en meest innovatieve verspreider van huis-aan-huis reclamedrukwerk in Nederland". Sinds 2006 bezorgen ze ook geadresseerde post. (terug)
3 Citaat uit de tekst over banen bij TNT: http://www.tntpost.co.uk/Jobs/ (terug)
4 De Vrije Bond is een anarchistische zelforganisatie, een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder machtsstructuren, zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan. De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo'n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen. Zie voor meer informatie over de Vrije Bond en de aangesloten groepen: http://www.vrijebond.nl/ (terug)
5 Een verslag van de actie is te vinden op: (terug)
6 De tekst van de flyer is hier te lezen: http://www.vrijebond.nl/tnt-flyertekst/ (terug)
7 Het verslag van de Nijmeegse actie en de flyers voor het publiek en voor de stakers zijn te vinden op: http://www.vrijebond.nl/ook-in-nijmegen-actie/
http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/2010/11/solidariteit-met-de-tnt-staking/
http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/wp-content/uploads/2010/11/TNT-Staking-Publieksflyer.pdf] (terug)

8 Onderteken de petitie hier (terug)