welkom
commentaren
Solidariteit
Solidariteit - commentaar 170 - 24 april 2011

Waar is ons Tahrirplein?

Wim Lankamp

De vorig najaar begonnen regering Rutte/Verhagen/Wilders heeft in haar buitenlands beleid Israël tot een zwaartepunt gemaakt. Met dat land wil zij de banden aanhalen. Dat zou gezien kunnen worden als de uitoefening van haar grondwettelijke taak om het internationaal recht te bevorderen. Het tegendeel is het geval.

Misschien verwacht een leek nog dat Nederland zich met Den Haag kan positioneren als wereldcentrum voor een internationale orde van recht en vrede. We zien echter een regering die een kritisch debat verdacht maakt en probeert te smoren en tezelfdertijd steviger dan haar voorgangers Israël als schender van het internationaal recht in de watten te legt. Zo is minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken van mening dat de ontwikkelingsorganisatie ICCO het kabinetsbeleid ondermijnt door financiële steun te geven aan Electronic Intifada.

Elecronic Intifada

Rosenthal heeft zich namelijk ernstig gestoord aan dit elektronisch Tahrirplein: de website Electronic Intifada (http://electronicintifada.net). Zelfs een internetdebat over de dagelijkse schending van de mensenrechten van de Palestijnen en de acties daartegen blijkt hij ongewenst te vinden. Zijn ontdekking dat ICCO die site steunt, leidde niet tot enige trots, maar tot een veroordeling. Vervolgens kondigde hij in december 2010 een "pittig gesprek" met ICCO aan en noemde de mogelijkheid van financiële sancties. Hoe dan ook, ICCO diende de Electronic Intifada te boycotten.

Wat voor storends doet deze website eigenlijk? Welnu, het is een forum waarop de oproep uit 2005 van ongeveer 170 Palestijnse organisaties voor "Boycot-Divestment-Sanctions" de verdiende aandacht krijgt. Een oproep die tot stand kwam, nadat (mede door Nederland) geen uitvoering werd gegeven aan de uitspraak van het Haags Internationaal Gerechtshof over de afbraak van de Israëlische Muur en over de beëindiging van de nederzettingen. Opgezet naar analogie van de aanpak van de toenmalige Zuid-Afrikaanse Apartheid ligt de oproep nu bijna zes jaar te wachten om de Israëlische verantwoordelijken voor de bezettings- en kolonisatiepolitiek een vergelijkbare behandeling te geven.
De Nederlandse regering wil dus deze discussie over een boycot boycotten door de informatieverstrekkers te straffen. Een opstelling van voorkeur en veroordeling die sinds het aantreden van Rosenthal is versterkt. In een interview in de Volkskrant, 7 april jongstleden, zegt hij via de dialoog de mensenrechten te willen bevorderen. Zoals die benadering tegenover Zuid-Afrika niet werkte, is dat al decennia lang het geval met het Nederlands beleid ten opzichte van het Israël-Palestina conflict.

Vredesvloot

Inmiddels heeft ICCO, gesteund door haar koepelorganisatie, karakter getoond door afgelopen januari tijdens en na het gesprek met de minister fier overeind te blijven. Meer protest en debat zijn echter nodig, in het bijzonder over de uitbreiding van de nederzettingen op Palestijns gebied en de bloedige Gaza actie in 2008/2009. Ook daarover ligt een hoge stapel stukken klaar met onder meer oproepen van Europese diplomaten en organisaties als Amnesty en Human Rights Watch.

Wat Gaza betreft, in mei vertrekt een tweede internationale vredesvloot. Op de site www.nederland-gaza.nl is informatie te vinden over de deelname en de mee te nemen goederen. Diep treurig is dat de Israëlische regering de komst van deze vloot bedreigt en Rosenthal instemmend toekijkt. Een levendig en opstandig Tahrirplein in Nederland zou helpen, ook ter wille van onze democratie.

Laatste nieuws: de PVV wil spoeddebat over Gazavloot .


Referenties

Klik hier