Welkom
Dossiers
Dossier Veertig jaar Solidariteit

 

Begin 2022 besloot de redactie aandacht te geven aan het veertig jaar bestaan van Solidariteit. Om precies te zijn, de oprichting vond op 9 oktober 1982 plaats. Een datum die in 2022 op een zondag viel, dus werd besloten het heugelijke feit op zaterdag 8 oktober 2022 te vieren. Zonder receptie of eerbetoon, maar geheel in de traditie van Solidariteit met een lezersconferentie en een forumdebat.

Niet toevallig vond de oprichting plaats in een periode dat 'de sociale partners' druk bezig waren de 'sociale vrede' voor een langere tijd vast te leggen en dat werd op 24 november het Akkoord van Wassenaar met arbeidstijdverkorting in ruil voor loonmatiging, inleveren dus. Ook niet toevallig was dat de kaderleden van verschillende bonden die tot de oprichting van Solidariteit besloten, tegenover die overleggende eensgezindheid een blad voor een strijdbare vakbeweging te stellen. Na 120 nummers ging dat in 2004 over in een digitale versie: webzine Solidariteit. Overigens, de volgende vijf werden vervangen. door het boek "Om de vereniging van de arbeid" (121-125)

Thema

Evenmin is toevallig dat in het thema van de conferentie de strijdbare vakbeweging centraal staat. Samengevat als de (on)mogelijkheid van zo'n vakbeweging. In die zin op te vatten: het vertrouwen in de mogelijkheid wordt in de praktijk regelmatig op de proef gesteld door een ervaren onmogelijkheid.

Dit thema wordt op verschillende manieren besproken in een serie artikelen - dossier- waarmee de redactie vanaf juni 2022 de voorbereiding van de lezersconferentie begon. Daarnaast zijn artikelen uit het verleden samengevat en geactualiseerd en worden de, tot 2004, jaarlijkse lezersconferenties besproken. Tot slot komen de forumleden, inclusief de voorzitter, aan het woord.
Het was verrassend voor de redactie de talrijke illustraties weer eens onder ogen te krijgen. In het dossier is een kleine selectie opgenomen.


Veertig jaar

Commentaar 461
Hans Boot, 5 juni 2022

Naar aanleiding van commentaar 461

Veertig jaar (2)
Rob Gerretsen, Overgenomen, 16 juni 2022

Veertig jaar (3)

Commentaar 463
Rob Lubbersen, 3 juli 2022

Aanzet tot analyse - objectieve en subjectieve factoren

Veertig jaar Solidariteit (4)
Sjarrel Massop, Extra 463-1, 3 juli 2022

Vakbond op de vloer

Uit nummer nul - veertig jaar Solidariteit (5)
Hans Boot, Extra 464-1, 17 juli 2022

Zes illustraties

Uit nummers nul en één - veertig jaar Solidariteit (6)
Extra 464-3, 17 juli 2022

Shell int al jaren de hoogste winsten

Over winsten gesproken - veertig jaar Solidariteit (7)
Hans Boot, Extra 465-3, 31 juli 2022

Veertig jaar Solidariteit (8)

Commentaar 466
Hans Boot, 14 augustus 2022

De eerste lezersconferenties

Veertig jaar Solidariteit (9)
Hans Boot, Extra 467-1, 28 augustus 2022

Luis in de pels

Solidariteit veertig jaar (10)
Hans Boot, Overgenomen, 28 augustus 2022

Een strijdbare vakbeweging is mogelijk

Veertig jaar Solidariteit (11)
Sjarrel Massop, Extra 468-1, 11 september 2022

De leden van het forum

Veertig jaar Solidariteit (12)
Hans Boot, Extra 468-2, 11 september 2022

Strijdbaarheid voor vakbeweging en politiek

Veertig jaar Solidariteit (13)
Sjarrel Massop, 25 september 2022

Kruisraketten

Veertig jaar Solidariteit (14)
Jan Taat, Extra 469-2, 25 september 2022

Voorzitter en leden van het forum

Veertig jaar Solidariteit (15)
Extra 469-3, 25 september 2022

Wie deze feestelijke aankondiging leest, is van harte welkom!

Commentaar 470
Redactie, 2 oktober 2022

Verslag - Impressie forumdiscussie

Solidariteit veertig jaar - nog één keer 8 oktober 2022 - terugblikken
Rob Lubbersen/Hans Boot, Extra 471-1, 23 oktober 2022

Historische schets over veertig jaar Solidariteit

Inleiding opening lezersconferentie 8 oktober 2022
Hans Boot, Extra 471-1A, 23 oktober 2022