Menu Solidariteit
 Home  |   Commentaar  | Extra  | Ingezonden  | Dossier  | Blad   | Boeken  | Zoek   | Over ons   | Links   | Mail  
Menu Solidariteit Privacy-verklaring
 

Commentaar nr. 364 - 16 september 2018 - Jan Ilsink

De hybride FNV blijkt kreupel

De vakbeweging is de natuurlijke belangenorganisatie van degenen die met werken, in loondienst arbeid verrichten, hun brood moeten verdienen. Ze komt voort uit de bestaande en zich ontwikkelende productie- en sociale verhoudingen: de klassenmaatschappij. Zou ze niet bestaan, werd ze onmiddellijk 'uitgevonden'. De klassenverhoudingen dwingen tot een organisatie van mensen die met arbeid in hun levensonderhoud voorzien, dus niet over productiemiddelen beschikken. Dat is de basis van de vakbeweging, de natuurlijke bron voor haar ledenbestand. Lees verder...


Extra nr. 364-1 - 16 september 2018 - Sjarrel Massop

Arbeid en Technologie 2 - Technologie als economische categorie

Project "Door kritiek nieuwe perspectieven ontwikkelen"


Extra nr. 364-2 - 16 september 2018 - Harry Peer

Onverwachte erkenning en bewondering

Verslag bezoek aan Marx' geboortestad Trier


Extra nr. 364-3 - 16 september 2018 - Maurice Ferares

De witwassende ING

Een criminele bank die gretig deelneemt aan financiële fraude

 
Scheiding
 

Overgenomen en ingezonden:

Georganiseerde wanhoop

Een boek vol ervaringen uit en over de praktijk van de wegwerparbeid
Hans Boot, 20 september 2018

Succesvolle FNV-bijeenkomst over energietransitie

Vakbeweging en klimaat, 2 september 2018
FNV, 2 september 2018

'Laatste horde' naar nieuw pensioenstelsel onneembaar

Ingezonden Opinie in dagblad Trouw, 23 augustus 2018
Sjarrel Massop, 25 augustus 2018

FNV, verklaar de oorlog aan dit kabinet!

Gastopinie in BN De Stem, 22 augustus 2018
Cor Minnaard, 25 augustus 2018

Armoede is geen sprookje

Kille cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek
Maurice Ferares, 19 augustus 2018

Berusting als activiteit

Wat we niet kennen, kunnen we niet bestrijden
Hans Boot, 19 augustus 2018

AOW en pensioen naar 65 jaar

De FNV volgt de PvdA
Eliane Hendrikszen, 5 augustus 2018

AOW en pensioen naar 65 jaar of 40 jaar werken

Brief aan Tuur Elzinga, lid dagelijks bestuur FNV
Eliane Hendrikszen, 5 augustus 2018

Fair Trade door samenwerking van Arabische en Joodse vrouwen

Olijfolie en andere producten via Sindyanna of Galileee
Assaf Adiv, 3 augustus 2018

Pensioenactie: zaterdag 8 september 2018

BEURSPLEIN AMSTERDAM 12.00 uur, daarna demonstratie
FNV, 3 augustus 2018

 
Scheiding
 

Andere publicaties Solidariteit:

Voorpagina laten we de vakbeweging uitdrijven Voorpagina er waren er... Voorpagina Opstandig Volk
Drie van de vier boeken die we hebben uitgegeven, staan volledig op de stek.
Zie voor een overzicht: Boeken
 
 
Voorpagina nr. 38

Papier digitaal - Nummer 38, april 1990

Thema Uitkeringsgerechtigden en de vakbeweging: Inhoudsopgave

 
Scheiding
 

Commentaar nr. 363 - 2 september 2018 - Egbert Schellenberg

Privatisering en marktwerking zijn slecht, altijd!

Afgelopen periode kwam ik weer een paar artikelen tegen over marktwerking. In de één was langdurig onderzoek gedaan waaruit bleek dat marktwerking vaak slecht uitpakte en de andere was een statement op de website van de Socialistische Partij onder de kop "Experiment met meer marktwerking mislukt". De stelling begon goed, maar vervolgens ging het vooral over de steeds duurder wordende postzegel. Lees verder...


Extra nr. 363-1 - 2 september 2018 - Amandla!

Bouwen aan beweging van arbeidersklasse en berooiden

Grote werkloosheid en armoede in Zuid-Afrika


Extra nr. 363-2 - 2 september 2018 - Sjarrel Massop

Arbeid en Technologie 1 - Arbeid als economische categorie

Project "Door kritiek nieuwe perspectieven ontwikkelen"


Extra nr. 363-3 - 2 september 2018 - Maurice Ferares

De ontvolking van Afrika

Slavernij en immigratie


Extra nr. 363-4 - 2 september 2018 - Sjarrel Massop

Een tijdig en levenslustig pensioen

Over de AOW, het pensioen en de hardnekkige mythes

 
Scheiding