Menu Solidariteit
  Home  |   Commentaar  | Extra  | Ingezonden  | Dossier  | Blad   |  Boek   |  Zoek   | Over ons   | Links    | Mail  
Menu Solidariteit Wij gebruiken geen cookies
 

Commentaar nr. 349 - 18 februari 2018 - Dick de Graaf

De witte arbeidersklasse

"Ik geloof dat de stijgende intolerantie en onbeleefdheid en de minder wordende edelmoedigheid en openheid die kenmerkend zijn geweest voor belangrijke aspecten van de Amerikaanse samenleving in recente jaren, voor een belangrijke deel het gevolg zijn geweest van de stagnatie in de levensstandaard van de Amerikaanse middenklasse." Lees verder...


Extra nr. 349-1 - 18 februari 2018 - Sjarrel Massop

Marktwerking (8) - Systeemkritiek op marktwerking

Project "Door kritiek nieuwe perspectieven ontwikkelen"


Extra nr. 349-2 - 18 februari 2018 - Ab de Wildt

Mythes, deskundologen, graaiers en profiterende banken

Kanttekeningen bij het pensioenstelsel

 
Scheiding
 

Overgenomen en ingezonden:

Voor een antikapitalistische regering

Naar aanleiding van het "FNV Offensief"
Maurice Ferares, 18 februari 2018

Hoe Canada uit steenkool stapt zonder de werknemers te vergeten

Vakbeweging en klimaat
ABVV-Experten, 11 februari 2018

De vakbeweging slaat op tilt

Een poging de neergang van de FNV te verklaren
Hans Boot, 4 februari 2018

Het regent weer, en meer, winsten

Kort bericht, kort commentaar
Maurice Ferares, 21 januari 2018

Logistiek als slagveld

Het moderne kapitalisme heeft een belangrijk nieuw front geopend voor stakingsacties
Kim Moody, 21 januari 2018

 
Scheiding
 

Andere publicaties Solidariteit:

Proefschrift Hans Boot - Opstandig Volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid

Interview met de auteur
English summary of Rebellious Folk

Ons boek "Om de vereniging van de arbeid"

Inhoud, verantwoording en kafttekst
Het boek uit 2005 is volledig ter beschikking op de webstek.
Voorpagina nr. 38

Papier digitaal - 13 november 2016 - Selectie

Nr. 38, april 1990 - Thema Uitkeringsgerechtigden en de vakbeweging
Inhoudsopgave
Stekeltje Alle Stekeltjes op een rij
Dossier
 
Scheiding
 

Commentaar nr. 348 - 4 februari 2018 - Marten Buschman

Verschillen en overeenkomsten tussen de ‘kloof’ in 1850 en 2018

Twee jaar geleden schreef ik een commentaar voor Solidariteit (nummer 294) over het werk van Jacques Giele. Bij Kelderuitgeverij te Utrecht verschijnt dit jaar de derde bundel artikelen van deze sociaal historicus. Wederom met een aantal juweeltjes van zijn analyses. Zijn structurele aandacht voor de gelaagdheid van de arbeidende klasse is een wat objectiverende term voor een kloof tussen verschillende groepen. Nu die 'kloof' in Nederland onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is, bijvoorbeeld door het Sociaal Cultureel Planbureau, zijn de resultaten van Gieles werk van belang. Lees verder...


Extra nr. 348-1 - 4 februari 2018 - Sjarrel Massop

Vakbondsmacht is niet vanzelfsprekend

Naar aanleiding van FNV Offensief


Extra nr. 348-2 - 4 februari 2018 - Harry Peer

Successen werknemersprotest in Albany, New York

Reiservaringen in de Verenigde Staten (2)


Extra nr. 348-3 - 4 februari 2018 - Maurice Ferares

Oproep Holocaust overlevenden

Israëlische regering van Netanyahu zet asielzoekers het land uit


Extra nr. 348-4 - 4 februari 2018 - Jan Taat

Watercrisis in Kaapstad

Vakbond en Milieu

 
Scheiding