Menu Solidariteit
  Home  |   Commentaar  | Extra  | Ingezonden  | Dossier  | Blad   |  Boek   |  Zoek   | Over ons   | Links    | Mail  
Menu Solidariteit Wij gebruiken geen cookies
 

Commentaar nr. 338 - 17 september 2017 - Hans Boot

De herfst stormt al, nu de FNV

Al weer zo'n twee weken geleden, 4 september 2017, sneuvelde een mogelijk sociaal akkoord tussen de vakbonden en werkgevers. Eerlijk gezegd vond ik dat na ruim twee jaar onderhandelen prima. Bij de werkgevers bestaat immers al tijden weinig bereidheid de "doorgeschoten flexibilisering" te stoppen. Wel staan ze klaar met een versoepeling van het ontslagrecht en de eis een einde te maken aan de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Hun voorzitter van het VNO-NCW, De Boer, noemde die twee jaar als bron van een "totaal verziekte arbeidsmarkt". Een schreeuwlelijk, dat is-ie. Lees verder...


Extra nr. 338-1 - 17 september 2017 - Yacov Ben Efrat

Met alle winden meewaaien

Voortrazende orkaan en het Midden-Oosten


Extra nr. 338-2 - 17 september 2017 - Hans Boot

Vriend, leraar en vakbondsman

Ben van Koppen, 1939-2017, overleden

 
Scheiding
 

Overgenomen en ingezonden:

Kabinetsformatie, extreemrechts loert en duwt

Vier partijen die met een wisselend vleugje het neoliberalisme praktiseren
Hans Boot, 17 september 2017

Geen censuur op de muur

Manifestatie over actiecultuur - 30 september 2017, Tilburg
Regionaal archief Tilburg, 17 september 2017

Aan de voorzitter van de FNV: geachte heer Busker, beste Han

Rotterdam, 24 augustus 2017 - Open brief namens de 27.000 senioren Zuid-West
FNV Senioren Zuid-West, 3 september 2017

De sociaaldemocraat

Een walgkreet
Rob Lubbersen, 3 september 2017

Tweeduizend kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?

Bijeenkomst maandag 25 september 2017, 19.00 uur - Humanity House Den Haag
NVMP, PAX, Rode Kruis, Humanistisch Verbond en Mayors for Peace, 3 september 2017

Hoop, utopieën en erfenissen van de Russische revolutie

Conferentie 2-4 november 2017 in Brussel
3 september 2017

Opnieuw huizenbubbel en kredietexplosie

Een nieuwe tijdbom achter de juichtonen
Piet van der Lende, 3 september 2017

Nederland één van grootste wapenexporteurs

De kleinste verdienen miljarden aan het moordtuig
Maurice Ferares, 3 september 2017

Weiger het Wilhelmus!

Een oproep en een aanklacht
Rob Lubbersen, 20 augustus 2017

Bijeenkomst herdenking 75 jaar (1942-2017)

Sneevliet herdenking
Sneevliet Herdenkingscomité, 20 augustus 2017

Haal die 21 miljard euro terug

Onbetaald overwerk, een kwalijk maatschappelijk vraagstuk
Hans Boot, 6 augustus 2017

Lenin en het Duitse keizerrijk

Reactie op "Bolsjewiki waren geen Duitse agenten" (334 ingezonden) en weerwoord
Otto van de Haar - Maurice Ferares, 6 augustus 2017

 
Scheiding
 

Andere publicaties Solidariteit:

Proefschrift Hans Boot - Opstandig Volk. Neergang en terugkeer van losse havenarbeid

Interview met de auteur
English summary of Rebellious Folk

Ons boek "Om de vereniging van de arbeid"

Inhoud, verantwoording en kafttekst
Het boek uit 2005 is volledig ter beschikking op de webstek.
Voorpagina nr. 38

Papier digitaal - 13 november 2016 - Selectie

Nr. 38, april 1990 - Thema Uitkeringsgerechtigden en de vakbeweging
Inhoudsopgave
Stekeltje Alle Stekeltjes op een rij
Dossier
 
Scheiding
 

Commentaar nr. 337 - 3 september 2017 - Jan Ilsink

Strijdbare vakbeweging of 'sociale partner'

Bijna twintig jaar geleden vertrouwt Lodewijk de Waal, toenmalig voorzitter van FNV, Het Financieele Dagblad toe (30 januari 1998) dat een organisatiegraad van vakbonden van 35 procent maximaal wenselijk is. De organisatiegraad was toen 26 procent. Boven de 35 verstoorde, volgens De Waal, het "machtsevenwicht" in Nederland. Vakbonden zouden dan alle veranderingen kunnen tegenhouden. Lees verder...


Extra nr. 337-1 - 3 september 2017 - Sjarrel Massop

Een loon om van te kunnen leven

Project "Door kritiek nieuwe perspectieven ontwikkelen"


Extra nr. 337-2 - 3 september 2017

Een kameraadschappelijke hommage

Verjaardagscadeau voor Hans Boot


Extra nr. 337-3 - 3 september 2017 - Marcel van der Linden

De crisis van de wereldarbeidersbeweging

Overgangsperiode: oude structuren gaan ten onder, nieuwe dienen zich aan


Extra nr. 337-4 - 3 september 2017 - Harry Peer

Duitse intellectuele elite ontspoort in 1914

Manifest ter verdediging van de onontkoombare oorlog

 
Scheiding